Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Zadania o równoważeniu

A
Ćwiczenie 1
RXMdpmutLjKTI1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Rozwiązywanie równań z dodawaniem i odejmowaniem

A
Ćwiczenie 2

Zgadnij, jaka liczba jest niewiadomą x.

 1. 12 + x= 42

 2. + 36 = 45

 3. 65  x= 11

 4.  26 = 26

 5. 34 + x = 54

 6. + 23 = 46

 7. 83  x=43

 8.  65 = 35

B
Ćwiczenie 3

Jaka liczba jest niewiadomą x?

 1. 67 + x = 82

 2. + 38 = 76

 3. 81  x = 57

 4.  43 = 38

 5. 68 + x = 94

 6. + 48 = 71

 7. 83  x = 39

 8.  67 = 15

C
Ćwiczenie 4

Oblicz x.

 1. 120 + x = 82

 2. + 45 = 36

 3. 65  x = 81

 4.  26 = -52

 5. 54 + x = 14

 6. + 79 = 49

 7. 83  x = 100

 8.  17 = -35

Ważne!

Obliczanie liczby ukrytej pod znakiem niewiadomej w równaniu nazywamy rozwiązywaniem równania. Tę liczbę nazywamy rozwiązaniem równania. Mówimy też, że otrzymana liczba spełnia równanie.
Na przykład:
Rozwiążmy równanie

+ 12 = 20
= 20  12
= 8

Możemy sprawdzić, czy dobrze rozwiązaliśmy równanie, wstawiając do równania 8 za x. Lewa strona równania (L) powinna być równa prawej (P).
Sprawdzenie można zapisać na dwa sposoby:
= 8 + 12 = 20 = P lub

= 8 + 12 = 20
= 20
= P

Zatem równanie jest rozwiązane poprawnie.

A
Ćwiczenie 5

Rozwiąż równanie i sprawdź poprawność jego rozwiązania.

 1. +34 = 56

 2. 19 + b = 68

 3. 43  c = 0

 4.  65 = 35

iFDxu6AoVf_d5e394
Przykład 1

Rozwiążmy równanie

 23 = 60
= 60 + 23
= 83

Sprawdzenie

= 83  23 = 60 = P
L=P

Rozwiążmy równanie

34  w = 15
= 34  15
= 19

Sprawdzenie

= 34  19 = 15 = P
L=P
Rk2q5ZmWHLvAk
Ćwiczenie 6
a) y-67=60
y=60 1. 25, 2. 25, 3. 67, 4. 60, 5. 22, 6. 22, 7. +, 8. -, 9. -, 10. 127, 11. 54, 12. 127, 13. 43, 14. 79, 15. 26, 16. 67, 17. 53, 18. 53, 19. 137 1. 25, 2. 25, 3. 67, 4. 60, 5. 22, 6. 22, 7. +, 8. -, 9. -, 10. 127, 11. 54, 12. 127, 13. 43, 14. 79, 15. 26, 16. 67, 17. 53, 18. 53, 19. 137
y=1. 25, 2. 25, 3. 67, 4. 60, 5. 22, 6. 22, 7. +, 8. -, 9. -, 10. 127, 11. 54, 12. 127, 13. 43, 14. 79, 15. 26, 16. 67, 17. 53, 18. 53, 19. 137

Sprawdzenie: L= 1. 25, 2. 25, 3. 67, 4. 60, 5. 22, 6. 22, 7. +, 8. -, 9. -, 10. 127, 11. 54, 12. 127, 13. 43, 14. 79, 15. 26, 16. 67, 17. 53, 18. 53, 19. 137 -67= 1. 25, 2. 25, 3. 67, 4. 60, 5. 22, 6. 22, 7. +, 8. -, 9. -, 10. 127, 11. 54, 12. 127, 13. 43, 14. 79, 15. 26, 16. 67, 17. 53, 18. 53, 19. 137 =P

b) z+54=79
z=79 1. 25, 2. 25, 3. 67, 4. 60, 5. 22, 6. 22, 7. +, 8. -, 9. -, 10. 127, 11. 54, 12. 127, 13. 43, 14. 79, 15. 26, 16. 67, 17. 53, 18. 53, 19. 137 1. 25, 2. 25, 3. 67, 4. 60, 5. 22, 6. 22, 7. +, 8. -, 9. -, 10. 127, 11. 54, 12. 127, 13. 43, 14. 79, 15. 26, 16. 67, 17. 53, 18. 53, 19. 137
z= 1. 25, 2. 25, 3. 67, 4. 60, 5. 22, 6. 22, 7. +, 8. -, 9. -, 10. 127, 11. 54, 12. 127, 13. 43, 14. 79, 15. 26, 16. 67, 17. 53, 18. 53, 19. 137

Sprawdzenie: L= 1. 25, 2. 25, 3. 67, 4. 60, 5. 22, 6. 22, 7. +, 8. -, 9. -, 10. 127, 11. 54, 12. 127, 13. 43, 14. 79, 15. 26, 16. 67, 17. 53, 18. 53, 19. 137 +54=1. 25, 2. 25, 3. 67, 4. 60, 5. 22, 6. 22, 7. +, 8. -, 9. -, 10. 127, 11. 54, 12. 127, 13. 43, 14. 79, 15. 26, 16. 67, 17. 53, 18. 53, 19. 137=P

c) 75-w=22
w=75 1. 25, 2. 25, 3. 67, 4. 60, 5. 22, 6. 22, 7. +, 8. -, 9. -, 10. 127, 11. 54, 12. 127, 13. 43, 14. 79, 15. 26, 16. 67, 17. 53, 18. 53, 19. 137 1. 25, 2. 25, 3. 67, 4. 60, 5. 22, 6. 22, 7. +, 8. -, 9. -, 10. 127, 11. 54, 12. 127, 13. 43, 14. 79, 15. 26, 16. 67, 17. 53, 18. 53, 19. 137
w=1. 25, 2. 25, 3. 67, 4. 60, 5. 22, 6. 22, 7. +, 8. -, 9. -, 10. 127, 11. 54, 12. 127, 13. 43, 14. 79, 15. 26, 16. 67, 17. 53, 18. 53, 19. 137

Sprawdzenie: L=75- 1. 25, 2. 25, 3. 67, 4. 60, 5. 22, 6. 22, 7. +, 8. -, 9. -, 10. 127, 11. 54, 12. 127, 13. 43, 14. 79, 15. 26, 16. 67, 17. 53, 18. 53, 19. 137 = 1. 25, 2. 25, 3. 67, 4. 60, 5. 22, 6. 22, 7. +, 8. -, 9. -, 10. 127, 11. 54, 12. 127, 13. 43, 14. 79, 15. 26, 16. 67, 17. 53, 18. 53, 19. 137 =P
B
Ćwiczenie 7

Rozwiąż równanie. Sprawdź, czy twoje rozwiązanie jest prawidłowe.

 1.  47 = 49

 2.  39 = 18

 3.  12 = 120

 4.  32 = 200

 5. + 47 = 96

 6. +39 = 57

 7. + 12 = 132

 8. +32 = 232

 9. 96  x = 47

 10. 57  x = 39

 11. 132  x = 17

 12. 221  x = 32 

Rozwiązywanie równań z mnożeniem i dzieleniem

B
Ćwiczenie 8

Ułóż równanie odpowiadające treści zadania, a następnie rozwiąż je.

 1. Liczba trzy razy większa od pewnej liczby wynosi 24. O jakiej liczbie mowa?

 2. Jedna czwarta pewnej liczby wynosi 16. O jakiej liczbie mowa?

 3. Liczba dwa razy mniejsza od pewnej liczby wynosi 49. O jakiej liczbie mowa?

 4. Jeżeli pewną liczbę pomnożymy przez 34, otrzymamy 12. Jaka liczba ma tę własność?

 5. Liczba 18 jest trzy razy większa od pewnej liczby. O jaką liczbę tu chodzi?

 6. Liczbę 12 otrzymano w wyniku dzielenia pewnej liczby przez 8. Jaka to liczba?

 7. Jaką liczbę trzeba podzielić przez 12, aby otrzymać 60?

Przykład 2

Spójrz, jak możemy rozwiązać równanie, w którym występuje tylko mnożenie lub dzielenie.

Tabela. Dane
5x = 35
-x = 76
x = 35 : 5
x = 76 : (-1)
x = 7
x = -76

Sprawdzenie

Sprawdzenie

L= 5  7 = 35 = P
L = - (-76) = 76 = P
x : 12 = 3
64 : x = 4
x = 3 · 12
x = 64 : 4
x = 36
x = 16

Sprawdzenie

Sprawdzenie

L= 36 : 12 = 3 = P
L= 36 : 12 = 3 = P
RQlthwv7mfIH8
Ćwiczenie 9
Przeciągnij i upuść liczby lub symbole działań.
RFhLSlrBW9Qfs
Ćwiczenie 10
Przeciągnij i upuść liczby lub symbole działań.
A
Ćwiczenie 11

Rozwiąż równanie. Sprawdź swoje rozwiązanie.

 1. 8= 64

 2. 7= -28

 3. -48 : x = 12

 4. -72 : x = -24

 5. 15 x = 50

 6. 18 x = 24

 7. 87 : x = 17

 8. 10 : x = 56

B
Ćwiczenie 12

Rozwiąż równanie. Sprawdź swoje rozwiązanie.

 1. 25 : x = 4

 2. 28 : x = 3

 3. 14= 48

 4. 22= 50

 5. 8 : x =45

 6. 38= 24 : x

 7. 57 x = 2514

 8. 2536= 56 x

iFDxu6AoVf_d5e731

Rozwiązywanie równań z dwoma działaniami

Przykład 3

Wykorzystajmy poznane wcześniej sposoby rozwiązywania równań do rozwiązania równania
4+ 5 = 29 
Najpierw obliczymy ile wynosi 4x, a potem niewiadomą x.

4+ 5 = 29
4= 29  5
4= 24
= 24 : 4
= 6

Sprawdzenie

= 4 · 6 + 5 = 24 + 5 = 29 = P
Przykład 4

Wykorzystajmy poznane wcześniej sposoby rozwiązywania równań do rozwiązania kolejnego równania
2 6 =14 
Najpierw obliczymy ile wynosi 2x, a potem niewiadomą x.

2 6 =14
2= 14 + 6
2= 20
= 20 : 2
= 10

Sprawdzenie

= 2 · 10  6 = 20  6 = 14 = P
R1aEB6QJcXoHT
Ćwiczenie 13
Przeciągnij i upuść liczby lub symbole działań tak, aby prawidłowo uzupełnić rozwiązania równań.
B
Ćwiczenie 14

Rozwiąż równanie. Sprawdź swoje rozwiązanie.

 1. 3+ 10 = 37

 2. 9+ 8 = 80

 3. 2 13 = 21

 4. 7 4 = 38

C
Ćwiczenie 15

Rozwiąż równanie. Sprawdź swoje rozwiązanie.

 1. -12 6 = -30

 2. 24+ 12 = -60

 3. 25  2= 5

 4. -28 + 7= 21

 5. 13 5 = 21

 6. 112- 3 = 7

 7. 17 57 = 87

 8. 6 - 16 x = 56