Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Etapy rozwiązywania zadań tekstowych

Niektóre zadania tekstowe można rozwiązać zarówno arytmetycznie, wykonując różne działania, jak i za pomocą równań. Są także takie zadania, które najprościej rozwiązuje się układając i rozwiązując odpowiednie równanie. Po przeczytaniu zadania nie zawsze od razu wiemy, jak je rozwiązać, dlatego ważny jest zapis danych i kolejnych etapów rozwiązania.
Jeżeli zadanie tekstowe rozwiązujemy za pomocą równania, to trzeba zwrócić szczególną uwagę na poprawny zapis rozwiązania. Najlepiej jest wtedy stosować się do pewnego schematu i po uważnym przeczytaniu treści pokonywać kolejne etapy rozwiązywania zadania:

  1. Ustal niewiadomą w zadaniu, oznacz ją dowolną literą, np. x .

  2. Wykorzystaj dane z zadania i niewiadomą, zapisuj i opisuj różne wyrażenia algebraiczne aż pojawią się dwa oznaczające to samo.

  3. Ułóż równanie opisujące sytuację z zadania.

  4. Rozwiąż równanie.

  5. Sprawdź z warunkami zadania, czy rozwiązanie jest poprawne.

  6. Sformułuj odpowiedź do zadania.

Przykład 1
RyqcIB5UaWfVc1
Animacja
Przykład 2

Rozwiążmy za pomocą równania następujące zadanie tekstowe:
Lucynka kupiła 5 jednakowych zeszytów i piórnik za 12  zł . Za te zakupy zapłaciła 18  zł . Ile kosztował jeden zeszyt?
Poniżej jest rozwiązanie tego zadania z ponumerowanymi etapami.

Tabela. Dane
1

x – cena zeszytu

2

5 x – koszt wszystkich zeszytów 5  x  +   12 – zapłacona kwota 18 – zapłacona kwota

3
5 +   12   =   18
4
5 =   18     12
5 =   6
=   6   :   5
=   1,2
6

Odpowiedź: Jeden zeszyt kosztował 1,2  zł .

A
Ćwiczenie 1
RcQt61uMQRyAe1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
iCNXiSMaCd_d5e180

Zadania o liczbach

Poniższe zadania rozwiąż za pomocą równań.

A
Ćwiczenie 2

Jeśli pewną liczbę zwiększymy o  12 , to otrzymany wynik będzie dwa razy mniejszy niż 80 . Jaka to liczba?

A
Ćwiczenie 3

Jeśli pewną liczbę zmniejszymy o  153 , to otrzymany wynik będzie równy 159 . Jaka to liczba?

A
Ćwiczenie 4

Gdy pewną liczbę zwiększymy 5 razy i od iloczynu odejmiemy 35 , otrzymamy 30 . Jaka to liczba?

B
Ćwiczenie 5

Trzykrotność pewnej liczby jest o  27 większa od czterokrotności liczby 6 . Jaka to liczba?

Zadania geometryczne

Poniższe zadania rozwiąż za pomocą równań.

A
Ćwiczenie 6

W prostokącie o obwodzie 38  cm , jeden z boków ma 12,5  cm długości. Oblicz długość drugiego boku tego prostokąta.

A
Ćwiczenie 7

Jaką długość ma drugi bok prostokąta oznaczony na rysunku literą x ?

RAPopXkFP36Ml1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 8

Jaką miarę ma kąt α w trójkącie przedstawionym na rysunku?

R19uCzeRgaIyg1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 9

Podstawy trapezu o polu 91   cm 2 , mają długości 5  cm 9  cm . Oblicz długość wysokości tego trapezu.

iCNXiSMaCd_d5e393
A
Ćwiczenie 10

Za 3 książki po 18  zł 4 zeszyty zapłacono 63,80  zł . Ile kosztuje jeden zeszyt?

A
Ćwiczenie 11

Ewa miała 125  zł . Kupiła 70 róż i zostało jej 34  zł . Ile kosztowała jedna róża?

A
Ćwiczenie 12

Franek kupił lizaki po 50  gr za sztukę oraz bombonierkę za 27  zł . Za zakupy zapłacił 39  zł . Ile lizaków kupił?

B
Ćwiczenie 13

Julek miał 80  zł . Kupił 3 bilety do kina, każdy w tej samej cenie, oraz duży popcorn za 15,50  zł . Zostało mu 10,50  zł . Ile kosztował jeden bilet?

Zadania trudniejsze - o wieku

Wskazówka
x   +   x   = 2 x
x   +   3 x   =   4 x
7 x     2 x   =   5 x
C
Ćwiczenie 14

Ojciec jest dwukrotnie starszy od córki. Ile lat ma córka, jeśli razem mają 57 lat?

C
Ćwiczenie 15

Basia, Ela i Lidka mają razem 34 lata. Ela jest o  3 lata starsza od Basi i o  4 lata młodsza od Lidki. Ile lat ma Ela, ile Basia, a ile Lidka?