Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
B
Ćwiczenie 1

Wśród kwiatów rosnących w ogródku pani Urszuli połowa to róże, tulipany stanowią czwartą część wszystkich kwiatów, a żonkile ósmą część wszystkich kwiatów. Oprócz nich rośnie jeszcze 14 narcyzów. Ile kwiatów rośnie w ogródku pani Urszuli?

A
Ćwiczenie 2
R1O7ISvvXqHcp1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 3

Zosia podzieliła wstążkę na dwie części, tak że pierwsza z nich stanowiła 34 całej długości wstążki. Druga część była o 8 cm krótsza od pierwszej. Jaka była długość wstążki przed podziałem?

classicmobile
Ćwiczenie 4

Kinga kupiła bluzkę i spódnicę, za które zapłaciła 138 zł. Bluzka była o 43 zł tańsza od spódnicy. Jeżeli przez x oznaczymy cenę bluzki, to równanie opisujące treść zadania będzie postaci:

RiX6uEKdbDC24
Możliwe odpowiedzi: 1. 2   43   =   138 , 2. 2 +   43   =   138 , 3. +   43   =   138 , 4.   43   =   138
static
classicmobile
Ćwiczenie 5

Maciek kupił 2 długopisy i ołówek, za które zapłacił 15,20 zł. Długopis był o 20% droższy od ołówka. Jeżeli przez x oznaczymy cenę ołówka, to równanie opisujące treść zadania będzie postaci:

Rl9cFDxnu3sfN
static
A
Ćwiczenie 6

Gospodarstwa Pawlaka i Nowaka mają razem 8,6 ha powierzchni. Jaka jest powierzchnia każdego z gospodarstw, jeżeli gospodarstwo Pawlaka jest o 15% większe od gospodarstwa Nowaka?

B
Ćwiczenie 7
R1HqIvVhabP891
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
iHRB4lMH1x_d5e274
B
Ćwiczenie 8

Paweł i Gaweł mają razem a znaczków, ale kolekcja Pawła jest o 14 większa od kolekcji Gawła. Ile znaczków ma Paweł?

B
Ćwiczenie 9

Zosia narysowała 18 kwadratów, trójkątów i kół. Ile figur geometrycznych każdego rodzaju narysowała Zosia, jeżeli trójkątów było o 50% więcej niż kół, a kwadratów o 20% mniej niż kół i trójkątów razem?

B
Ćwiczenie 10

Ania jest o 5 lat młodsza od Stasia. Cztery lata temu Staś był dwa razy starszy od Ani. Ile lat ma Ania, a ile Staś?

A
Ćwiczenie 11

Połącz w pary treści zadań z równaniami, za pomocą których można zapisać te treści.

  1. Tata jest o 24 lata starszy od Kasi. Cztery lata temu był od niej cztery razy starszy. Przez x oznaczmy wiek Kasi.

  2. Kinga jest o 20 lat starsza od Basi. Cztery lata temu była od niej cztery razy starsza. Przez x oznaczmy wiek Basi.

  3. Tata jest o 24 lata starszy od Kasi. Cztery lata temu był od niej cztery razy starszy. Przez x oznaczmy wiek taty.

  4. Kinga jest o 20 lat starsza od Basi. Cztery lata temu była od niej cztery razy starsza. Przez x oznaczmy wiek Kingi.

  5.  4 = 4( 28)

  6. + 20 = 4( 4)

  7. + 16 = 4( 4)

  8.  4 = 4( 24)

classicmobile
Ćwiczenie 12

W trapezie równoramiennym kąt leżący przy dłuższej podstawie jest o 24° mniejszy od kąta leżącego przy krótszej podstawie. Miary kątów trapezu wynoszą

R2IGhI6gdkMA9
static
B
Ćwiczenie 13

Prostokąt, w którym jeden z boków jest o 4 cm dłuższy od drugiego, ma pole o 16 cm2 większe od pola kwadratu o boku takiej samej długości, jak krótszy bok prostokąta. Oblicz długości boków prostokąta.

B
Ćwiczenie 14

W dwóch słojach mieści się 160 litrów soku wiśniowego. Gdyby z większego słoja przelano 13 jego zawartości do mniejszego słoja, to w obu byłoby po tyle samo soku. Ile litrów soku jest w każdym ze słojów?