Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1

Uczniowie przygotowali program, który na podstawie podanych warunków sprawdza, czy osobie przysługuje zniżka.

1
R1LTR7OTjyaGt1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Linia 1. weteran znak równości None. Linia 2. Honorowy podkreślnik Dawca podkreślnik Krwi znak równości None. Linia 3. student znak równości None. Linia 4. wiek znak równości None. Linia 5. znizka znak równości None. Linia 8. weteran znak równości False. Linia 9. Honorowy podkreślnik Dawca podkreślnik Krwi znak równości False. Linia 10. student znak równości True. Linia 11. wiek znak równości 99. Linia 12. if student znak równości znak równości True and wiek otwórz nawias ostrokątny 26 dwukropek. Linia 13. znizka znak równości True. Linia 14. else dwukropek. Linia 15. if student znak równości znak równości False and wiek otwórz nawias ostrokątny 26 dwukropek. Linia 16. znizka znak równości False. Linia 17. else dwukropek. Linia 18. if wiek zamknij nawias ostrokątny 26 and wiek otwórz nawias ostrokątny 65 and otwórz nawias okrągły weteran znak równości znak równości True or Honorowy podkreślnik Dawca podkreślnik Krwi znak równości znak równości True zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 19. znizka znak równości True. Linia 20. else dwukropek. Linia 21. if wiek zamknij nawias ostrokątny 65 dwukropek. Linia 22. znizka znak równości True. Linia 23. else dwukropek. Linia 24. znizka znak równości False. Linia 25. print otwórz nawias okrągły apostrof Czy zniżka przysługuje znak zapytania apostrof plus str otwórz nawias okrągły znizka zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły.

Spróbuj napisać program przedstawiony w schemacie blokowym za pomocą języka Python. Przetestuj jego działanie dla użytkownika, który ma 25 lat, legitymację Honorowego Dawcy Krwi, ale już nie studiuje.

Specyfikacja:

Dane:

 • wiek - liczba naturalna

 • student - zmienna logiczna

 • honorowy_dawca_krwi - zmienna logiczna

Wynik:

Program wyświetla komunikat informujący o tym, czy zniżka przysługuje.

Przykładowe wyjście:

Linia 1. Czy zniżka przysługuje znak zapytania Tak kropka.
R13Zwa9LX7CIJ
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
1
Polecenie 2

Matka i syn planują zakup biletów lotniczych. Podstawowa cena biletu oferowanego przez linie lotnicze wynosi cena zł. Dopłata za przewożenie bagażu cięższego niż limit_masy kg wynosi doplata_nadbagaz zł. Ubezpieczenie bagażu to dodatkowa kwota w wysokości ubezpieczenie_bagaz zł – jeśli jednak pasażerowie dopłacają już za nadbagaż, to ubezpieczenie kosztuje ich tylko ubezpieczenie_nadbagazu zł. Osoby podróżujące klasą biznesową mają cenę zarówno nadbagażu jak i ubezpieczenia wliczoną w koszt biletu, którego cena jest wyższa o doplata_biznes zł od podstawowej. Rodzina nie leci klasą biznes. Matka bierze ze sobą x kg bagażu. Syn bierze ze sobą jedynie y kg bagażu. Oboje decydują się na ubezpieczenie.

Przetestuj program dla następujących danych:

Linia 1. cena znak równości 25. Linia 2. limit podkreślnik masy znak równości 6. Linia 3. doplata podkreślnik nadbagaz znak równości 70. Linia 4. ubezpieczenie podkreślnik bagaz znak równości 40. Linia 5. ubezpieczenie podkreślnik nadbagazu znak równości 25. Linia 6. doplata podkreślnik biznes znak równości 150. Linia 7. x znak równości 9. Linia 8. y znak równości 4. Linia 9. klasa podkreślnik biznes znak równości FAŁSZ. Linia 10. ubezpieczenie znak równości PRAWDA.

Ile zapłacą za bilety?

Specyfikacja:

Dane:

 • cena – liczba naturalna

 • limit_masy – liczba naturalna

 • doplata_nadbagaz – liczba naturalna

 • ubezpieczenie_bagaz – liczba naturalna

 • ubezpieczenie_nadbagazu – liczba naturalna

 • doplata_biznes – liczba naturalna

 • x – liczba naturalna

 • y – liczba naturalna

 • klasa_biznes - zmienna logiczna

 • ubezpieczenie - zmienna logiczna

Wynik:

 • do_zaplaty – całkowity koszt podróży

R1Jo7dabd263x1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.