Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
11
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Napisz program, który sprawdzi, czy liczba naturalna x jest mniejsza od 10. Przetestuj działanie tego programu dla liczby x = 7.

Specyfikacja:

Dane:

 • x – liczba naturalna

Wynik:

 • Program wypisuje słowo TRUE, gdy liczba x jest mniejsza od 10 lub FALSE w przeciwnym przypadku.

ep2019.contentplus.io:R13p2dLmxAJOJ

Napisz program, który sprawdzi, czy podana liczba x jest mniejsza od 10. Przetestuj działanie tego programu dla x = 7.

Linia 1. def czy podkreślnik mniejsza podkreślnik od podkreślnik 10 otwórz nawias okrągły liczba zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 2. kratka kratka kratka tutaj zmodyfikuj kod. Linia 3. return True. Linia 5. kratka kratka kratka drukowanie testowego wyniku otwórz nawias okrągły dla liczby 123 zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 6. print otwórz nawias okrągły str otwórz nawias okrągły czy podkreślnik mniejsza podkreślnik od podkreślnik 10 otwórz nawias okrągły x zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły.
2
Ćwiczenie 2

Napisz program, który sprawdzi, czy podana liczba naturalna x jest parzysta, większa od 50, ale mniejsza od 100. Sprawdź jego działanie dla x = 73.

Specyfikacja:

Dane:

 • x – liczba naturalna

Wynik:

 • Program wypisuje słowo TRUE, gdy liczba x jest parzysta, większa od 50 i mniejsza od 100; FALSE w przeciwnym przypadku.

R1cvTZ64I1U2N
Napisz program, który sprawdzi, czy liczba spełnia następujące warunki: jest parzysta, większa od 50 oraz mniejsza od 100.Kod zaczyna się od: 1. def test(liczba): 2. ### tutaj zmodyfikuj kod 3. return True 4. 5. ### drukowanie testowego wyniku (dla liczby 123): 6. print(str(test(123))) Twoje zadania. 1. Zwróć True gdy argument funkcji spełnia warunki podane w poleceniu. 2. Zwróć False gdy argument funkcji nie spełnia podanych warunków.

Napisz program, który sprawdzi, czy podana liczba x jest parzysta, większa od 50, ale mniejsza od 100. Sprawdź jego działanie dla x = 73.

Linia 1. def test otwórz nawias okrągły liczba zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 2. kratka kratka kratka tutaj zmodyfikuj kod. Linia 3. return True. Linia 5. kratka kratka kratka drukowanie testowego wyniku otwórz nawias okrągły dla liczby 73 zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 6. x znak równości 73. Linia 7. print otwórz nawias okrągły str otwórz nawias okrągły test otwórz nawias okrągły x zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły.
3
Ćwiczenie 3

Uczniowie pisali sprawdzian z informatyki, z którego mogli uzyskać maksymalnie 100 punktów. Punktacja przedstawiała się następująco:

 • 0–39 pkt – ndst

 • 40–54 pkt – dop

 • 55–69 pkt – dst

 • 70–84 pkt – db

 • 85–98 pkt – bdb

 • 99–100 pkt – cel

Napisz program, który wypisze ocenę na podstawie zdobytych punktów. Przetestuj jego działanie dla wyniku 55.

Specyfikacja:

Dane:

 • punkty – liczba naturalna z przedziału <0, 100>

Wynik:

 • Program wypisuje ocenę w zależności od liczby uzyskanych punktów.

R6xjth9fakEmz
Uczniowie pisali sprawdzian z informatyki, z którego mogli uzyskać maksymalnie 100 punktów. Punktacja przedstawiała się następująco:0–39 pkt – ndst, 40–54 pkt – dop, 55–69 pkt – dst, 70–84 pkt – db, 85–98 pkt – bdb, 99–100 pkt – cel. Napisz program, który przypisze ocenę do podanej liczby punktów. Kod zaczyna się od: 1. def ocena(punkty): 2. ### tutaj zmodyfikuj kod 3. return "ndst" 4. 5. ### drukowanie testowego wyniku (dla 55 punktów): 6. print(ocena(55)) Twoje zadania. 1. Zwróć cel gdy argument funkcji jest w przedziale 99-100. 2. Zwróć bdb gdy argument funkcji jest w przedziale 85-98. 3. Zwróć db gdy argument funkcji jest w przedziale 70-84. 4. Zwróć dst gdy argument funkcji jest w przedziale 55-69. 5. Zwróć dop gdy argument funkcji jest w przedziale 40-54. 6. Zwróć ndst gdy argument funkcji jest w przedziale 0-39. 7. Zwróć ndst gdy argument funkcji nie znajduje się w żadnym z podanych przedziałów.

Uczniowie pisali sprawdzian z informatyki, z którego mogli uzyskać maksymalnie 100 punktów. Punktacja przedstawiała się następująco:
0–39 pkt – ndst
40–54 pkt – dop
55–69 pkt – dst
70–84 pkt – db
85–98 pkt – bdb
99–100 pkt – cel

Napisz program, który przypisze ocenę do podanej liczby punktów.

Linia 1. def ocena otwórz nawias okrągły punkty zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 2. kratka kratka kratka tutaj zmodyfikuj kod. Linia 3. return cudzysłów ndst cudzysłów. Linia 5. kratka kratka kratka drukowanie testowego wyniku otwórz nawias okrągły dla 55 punktów zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 6. print otwórz nawias okrągły ocena otwórz nawias okrągły 55 zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły.
3
Ćwiczenie 4

Napisz program, który znajduje miejsca zerowe funkcji kwadratowej. Do obliczenia pierwiastka wykorzystaj polecenie math.sqrt(liczba).

Specyfikacja:

Dane:

 • a, b, c – liczby rzeczywiste

Wynik:

 • x1, x2 – miejsca zerowe funkcji y = axIndeks górny 2  Indeks górny koniec+ bx + c

R18kRNW2yZnE1
Napisz program liczący miejsca zerowe funkcji kwadratowej. Do obliczenia pierwiastka wykorzystaj polecenie math.sqrt(liczba). Kod zaczyna się od: 1. import math 2. 3. def miejsca_zerowe(a, b, c): 4. 5. delta = 6. x1 = 7. x2 = 8. 9. if (delta > 0): 10. return [x1, x2] 11. elif: #uzupelnij warunek elif 12. return x1 13. else: 14. return "brak" 15. 16. ### drukowanie testowego wyniku (dla funkcji x^2 + 5x + 6 = 0): 17. print(miejsca_zerowe(1, 5, 6)) Twoje zadania. 1. Utwórz funkcję miejsca_zerowe(a, b, c). 2. Zwróć blad gdy argument a jest równy 0 (czyli kiedy nie jest to funkcja kwadratowa). 3. Zwróć brak gdy funkcja nie posiada miejsc zerowych. 4. Jeśli funkcja kwadratowa posiada jedno miejsce zerowe, to zwróć tę liczbę. 5. Jeśli funkcja kwadratowa posiada dwa miejsca zerowe to zwróć je za pomocą gotowego zapisu return [x1, x2].

Napisz program liczący miejsca zerowe funkcji kwadratowej. Do obliczenia pierwiastka wykorzystaj polecenie math.sqrt(liczba).

Linia 1. import math. Linia 3. def miejsca podkreślnik zerowe otwórz nawias okrągły a przecinek b przecinek c zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 5. delta znak równości. Linia 6. x1 znak równości. Linia 7. x2 znak równości. Linia 9. if otwórz nawias okrągły delta zamknij nawias ostrokątny 0 zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 10. return otwórz nawias kwadratowy x1 przecinek x2 zamknij nawias kwadratowy. Linia 11. elif dwukropek kratka uzupelnij warunek elif. Linia 12. return x1. Linia 13. else dwukropek. Linia 14. return cudzysłów brak cudzysłów. Linia 16. kratka kratka kratka drukowanie testowego wyniku otwórz nawias okrągły dla funkcji x kareta 2 plus 5x plus 6 znak równości 0 zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 17. print otwórz nawias okrągły miejsca podkreślnik zerowe otwórz nawias okrągły 1 przecinek 5 przecinek 6 zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły.