Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z danymi na wykresie interaktywnym i wykonaj zadanie.

R1BoWq5Na28iH1
Wykres kolumnowy. Liczba szkół poszczególnych rodzajów,
w których była możliwość uczenia się języka kaszubskiego
w latach szkolnych 2009/2010–2017/2018
. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • Rok szkolny: Przedszkole
  • 2009/2010: 20
  • 2010/2011: 27
  • 2011/2012: 29
  • 2012/2013: 40
  • 2013/2014: 22
  • 2014/2015: 38
  • 2015/2016: 29
  • 2016/2017: 36
  • 2017/2018: 20
 • 2. zestaw danych:
  • Rok szkolny: Szkoła podstawowa
  • 2009/2010: 182
  • 2010/2011: 197
  • 2011/2012: 231
  • 2012/2013: 253
  • 2013/2014: 277
  • 2014/2015: 291
  • 2015/2016: 305
  • 2016/2017: 318
  • 2017/2018: 330
 • 3. zestaw danych:
  • Rok szkolny: Gimnazjum
  • 2009/2010: 52
  • 2010/2011: 60
  • 2011/2012: 82
  • 2012/2013: 92
  • 2013/2014: 103
  • 2014/2015: 112
  • 2015/2016: 116
  • 2016/2017: 124
  • 2017/2018: 122
 • 4. zestaw danych:
  • Rok szkolny: Liceum
  • 2009/2010: 5
  • 2010/2011: 5
  • 2011/2012: 7
  • 2012/2013: 9
  • 2013/2014: 11
  • 2014/2015: 10
  • 2015/2016: 13
  • 2016/2017: 14
  • 2017/2018: 14
 • 5. zestaw danych:
  • Rok szkolny: Inne szkoły średnie
  • 2009/2010: 0
  • 2010/2011: 0
  • 2011/2012: 2
  • 2012/2013: 2
  • 2013/2014: 13
  • 2014/2015: 15
  • 2015/2016: 21
  • 2016/2017: 21
  • 2017/2018: 21
 • 6. zestaw danych:
  • Rok szkolny: Szkoła specjalna
  • 2009/2010:
  • 2010/2011:
  • 2011/2012:
  • 2012/2013:
  • 2013/2014:
  • 2014/2015: 1
  • 2015/2016: 1
  • 2016/2017: 1
  • 2017/2018: 1
Oprac. na podst.: GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/18, Warszawa, Gdańsk 2018, stat.gov.pl [online, dostęp: 12.03.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
R4LHWp6pUZbNO
Wskaż, o czym świadczy rosnąca liczba szkół oferujących możliwość nauki języka kaszubskiego. (Uzupełnij).
Polecenie 2

Zapoznaj się z wykresem kołowym. Poszukaj aktualnych danych na ten temat i wykonaj zadanie.

R17ZI3kigY5mQ
Wykres kołowy. Liczba gmin, w których wprowadzono język pomocniczy (stan na grudzień 2009 r.). Lista elementów: opolskie; Wartość: 22; Udział procentowy: 78,57%podlaskie; Wartość: 4; Udział procentowy: 14,29%pomorskie; Wartość: 2; Udział procentowy: 7,14%
opolskie – język niemiecki;
podlaskie – język litewski (1 gmina) i białoruski (3 gminy);
pomorskie – język kaszubski.
Oprac. na podst.: MSWiA, Urzędowy Rejestr Gmin, w których jest używany język pomocniczy, mswia.gov.pl [online, dostęp: 17.04.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 2
R1bpPVgPb2lBk
Zastanów się, z czego wynika wybór właśnie takich języków. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida