Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Rodzaje konfliktów

Z konfliktem mamy do czynienia wtedy, gdy zachodzi niezgodność (interesów, poglądów), która prowadzić może do przemocy. Konflikt oznacza nie tylko istnienie różnicy, lecz sytuację, gdy działanie jednej ze stron narusza interesy drugiej strony.

Polecenie 1
Poniżej znajduje się schemat autorstwa Christophera W. Moore’a, przedstawiający rodzaje konfliktów. Zapoznaj się z opisem, a następnie spróbuj wymienić przykłady różnych konfliktów, które zdarzają się w twojej klasie.
Poniżej znajduje się schemat autorstwa Christophera W. Moore’a, przedstawiający rodzaje konfliktów. Zapoznaj się z opisem, a następnie spróbuj wymienić przykłady różnych konfliktów, które zdarzają się w twojej klasie.
RTLatwYdXNMVs
Przykłady konfliktów w twojej klasie (Uzupełnij).
R1SZBoILFvOfs1
Ilustracja interaktywna. Ilustracja przedstawia schemat przedstawiający rodzaje konfliktów. Oznaczone są: 1. Konflikt danych: brak informacji, błędne rozumienie, różnice w interpretacji, różne procedury zbioru danych. Strony konfliktów mają różne lub błędne informacje na temat zaistniałej sytuacji. Efektem tej sytuacji może być konflikt relacji, gdyż różnice w posiadanych danych prowadzą często do nieporozumień wynikających z błędnej komunikacji lub błędnej interpretacji danych. 2. Konflikt interesów: rzeczowy (pieniądze, czas, inne dobra), proceduralny (jak powinien przebiegać dany proces), psychologiczny (zaufanie, szacunek, uczciwość). Strony konfliktu mają różne potrzeby. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn konfliktów i może dotyczyć zarówno wymiaru materialnego, jak i potrzeb psychicznych czy różnic w podejściu do sposobu realizacji danego celu (procedury). 3. Konflikt strukturalny: określenie ról, podział kompetencji, nierówny rozkład sił, ograniczenie czasowe, nierówna kontrola zasobów. Strony konfliktu mają różną pozycję w grupie wynikającą z przyjętych lub nadanych ról społecznych. 4. Konflikt relacji: stereotypy, silne emocje, zła komunikacja, błędna percepcja. Strony konfliktu żywią wobec siebie negatywne emocje. Konflikty tego rodzaju nierzadko wynikają z błędów w komunikacji oraz błędnej interpretacji interesów drugiej strony. Zdarza się również, że główny problem to niewłaściwe nastawienie którejś ze stron konfliktu, wynikające z posługiwania się stereotypami. 5. Konflikt wartości: różnice światopoglądowe, etyczne, religijne, wartości spójne z własnym „ja” (tożsamością osoby), wartości dnia codziennego (zwyczaje, konwenanse). Strony konfliktu mają odmienne światopoglądy i, co za tym idzie, wyznają odmienne wartości. Może również chodzić o różnice obyczajowe wynikające z przyjętych konwenansów lub rytuałów życia codziennego.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Spróbuj zaproponować rozwiązania podanych przez siebie konflików, zgodne z zasadami demokracji.

Ra5sIfWb9s7sf
(Uzupełnij).