Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1CEgyMHWPohG1
Ćwiczenie 1
Które sformułowanie prawidłowo określa demokrację liberalną? Możliwe odpowiedzi: 1. Jest to ustrój, w którym wszystko wolno., 2. Jest to ustrój, w którym rządzi rada liberałów., 3. Jest to ustrój, w którym władzę sprawują reprezentanci większości z poszanowaniem praw mniejszości., 4. Jest to ustrój, w którym mniejszość podporządkowuje się większości., 5. Jest to ustrój, w którym nie ma niewoli.
R11mtIA15uqge1
Ćwiczenie 2
Przypomnij sobie rozróżnienie na wolność pozytywną i negatywną, a następnie oznacz podane przykłady zgodnie z tym, w jaką koncepcję się wpisują. Prawo do aborcji. Możliwe odpowiedzi: Wolność pozytywna, Wolność negatywna. Zasiłek dla bezrobotnych. Możliwe odpowiedzi: Wolność pozytywna, Wolność negatywna. Dofinansowanie na otwarcie nowego biznesu. Możliwe odpowiedzi: Wolność pozytywna, Wolność negatywna. Darmowe kursy języka angielskiego. Możliwe odpowiedzi: Wolność pozytywna, Wolność negatywna. Niskie podatki. Możliwe odpowiedzi: Wolność pozytywna, Wolność negatywna.
RxGBlbD2R8gYP1
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj rodzaje konfliktów, zgodnie z systematyką Moore’a, do ich przykładów. konflikt danych Możliwe odpowiedzi: 1. Ania nie może dogadać się z Asią, gdyż ona jest katoliczką, a jej koleżanka nie., 2. Michał nieustannie podważał decyzje swojej szefowej., 3. Sąsiedzi pokłócili się o głośne słuchanie muzyki w bloku., 4. Jan zdenerwował się, bo miał starą wersję projektu inwestycji., 5. Tomek i Jarek nie lubią się. konflikt interesów Możliwe odpowiedzi: 1. Ania nie może dogadać się z Asią, gdyż ona jest katoliczką, a jej koleżanka nie., 2. Michał nieustannie podważał decyzje swojej szefowej., 3. Sąsiedzi pokłócili się o głośne słuchanie muzyki w bloku., 4. Jan zdenerwował się, bo miał starą wersję projektu inwestycji., 5. Tomek i Jarek nie lubią się. konflikt strukturalny Możliwe odpowiedzi: 1. Ania nie może dogadać się z Asią, gdyż ona jest katoliczką, a jej koleżanka nie., 2. Michał nieustannie podważał decyzje swojej szefowej., 3. Sąsiedzi pokłócili się o głośne słuchanie muzyki w bloku., 4. Jan zdenerwował się, bo miał starą wersję projektu inwestycji., 5. Tomek i Jarek nie lubią się. konflikt relacji Możliwe odpowiedzi: 1. Ania nie może dogadać się z Asią, gdyż ona jest katoliczką, a jej koleżanka nie., 2. Michał nieustannie podważał decyzje swojej szefowej., 3. Sąsiedzi pokłócili się o głośne słuchanie muzyki w bloku., 4. Jan zdenerwował się, bo miał starą wersję projektu inwestycji., 5. Tomek i Jarek nie lubią się. konflikt wartości Możliwe odpowiedzi: 1. Ania nie może dogadać się z Asią, gdyż ona jest katoliczką, a jej koleżanka nie., 2. Michał nieustannie podważał decyzje swojej szefowej., 3. Sąsiedzi pokłócili się o głośne słuchanie muzyki w bloku., 4. Jan zdenerwował się, bo miał starą wersję projektu inwestycji., 5. Tomek i Jarek nie lubią się.
Rr8SGIZ93oVPx1
Ćwiczenie 4
Przypomnij sobie koncepcje demokracji agonistycznej, a następnie wskaż te zdania, które mógłby wypowiedzieć przeciwnik takiego podejścia: Możliwe odpowiedzi: 1. Nie powinniśmy ukrywać istniejących między nami różnic., 2. Spokój społeczny jest najważniejszy., 3. Konflikt jest rzeczą naturalną., 4. Konflikt jest rzeczą niepotrzebną., 5. Wcale nie różnimy się tak bardzo.
RuqYYseBpIsFt2
Ćwiczenie 5
Zapoznaj się z fragmentem wywiadu z Chantal Mouffe, a następnie wskaż te poglądy, które filozofka podaje w wątpliwość. Kiedy pan dziś zapyta, czym jest demokracja, większość ludzi odpowie, że są to prawa człowieka, rządy prawa, kontrola i równowaga władz. Inaczej mówiąc: w odpowiedzi na pytanie o demokrację otrzymujemy opis idei liberalnych. Mało kto będzie dzisiaj mówił o suwerenności ludu i władzy większości. Wybitni teoretycy tłumaczą, że na naszym etapie rozwoju cywilizacyjnego władza ludu już nie jest możliwa i że w społeczeństwach dojrzałych różnica polityczna zanika. Politycy w to chętnie uwierzyli. A obywatele się przeciw temu buntują. Ale to nie jest bunt przeciwko liberalno-demokratycznym porządkom. To jest bunt przeciw skutkom podporządkowania idei demokratycznej czysto liberalnym regułom. Przeciw uwięzieniu zasady demokratycznej w zbyt sztywnym gorsecie liberalnych procedur i reguł. Jeśli się pan przyjrzy tym ruchom sprzeciwu, które rosną jak grzyby po deszczu, łatwo pan zobaczy, że w istocie większość z nich występuje w obronie demokracji, czyli prawa do kształtowania polityki przez większość. Możliwe odpowiedzi: 1. Prawa człowieka są ważne dla współczesnej demokracji., 2. Władza ludu nie jest już możliwa., 3. Obywatele buntują się przeciwko demokracji., 4. Należy odrzucić idee liberalne., 5. W dojrzałych społeczeństwach różnica polityczna znika.
Źródło: Chantal Mouffe, rozmowę przepr. Jacek Żakowski, Demokracja wymaga różnicy, Tygodnik "Polityka", [online] https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/183570,1,demokracja-wymaga-roznicy.read, dostępny w internecie: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/183570,1,demokracja-wymaga-roznicy.read.
21
Ćwiczenie 6

Wolność słowa, czyli prawo do publicznego wyrażania własnych poglądów, jest jedną z kluczowych zasad liberalizmu. Zjawiskiem współczesnym jest jednak fake news, czyli fałszywa wiadomość rozpowszechniana celowo, by wprowadzić odbiorcę w błąd. Powszechność tego zjawiska sprawia, że niektórzy dziennikarze uważają, że należy ograniczyć wolność słowa, gdyż jest ona nadużywana i niszczy tym samym podstawy liberalnej demokracji.

Zaproponuj rozwiązanie, które z jednej strony ograniczy rozpowszechnianie fałszywych informacji, z drugiej zaś nie będzie sprzeczne z liberalną zasadą wolności słowa.

RmXxu7jtPf18i
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Brytyjska telewizja BBC postanowiła jesienią 2018 roku zmienić nieco zasady przygotowywanych programów. Do tej pory przestrzegali zasady bezstronności – rolą telewizji publicznej jest pokazanie całego spektrum poglądów istniejących w społeczeństwie. W imię tej zasady do programów telewizyjnych byli zapraszani przykładowo zarówno eksperci badający zmiany klimatu, jak i osoby, które kwestionują, że takie zmiany w ogóle zachodzą. Od tamtej pory BBC zmienił jednak praktykę i uznał za bezcelowe zapraszanie wyznawców absurdalnych poglądów – nawet jeżeli są one popularne w społeczeństwie. Ważniejsze jest przedstawianie rzeczowej wiedzy.

Oceń decyzję brytyjskiego nadawcy, odwołując się do rozważań podejmowanych w niniejszym materiale.

RzpT7yz3AOB9N
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Jedną ze współczesnych kontrowersji, dotyczącą nie tylko społeczeństwa polskiego, jest sprawa szczepień ochronnych dzieci przeciwko chorobom zakaźnym. Czy szczepienia takie powinny być obowiązkowe? Dlaczego? Przeanalizuj to pytanie i przedstaw argumenty za lub przeciw, odwołując się do koncepcji wolności pozytywnej i negatywnej.

RrcvPrm9yz1GL
(Uzupełnij).