Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się ze schematem, a następnie wykonaj polecenia.

R10N0aLkl1NEk1
Schemat interaktywny. Na górze znajduje się napis: W dniu 23 sierpnia 1939 roku został podpisany układ między Związkiem Sowieckim a Trzecią Rzeszą, noszący potocznie nazwę paktu Ribbentrop-Mołotow od nazwisk ministrów spraw zagranicznych obu państw. Układ ten stał się bezpośrednią przyczyną wybuchu II wojny światowej. Podpisanie sojuszu między Hitlerem a Stalinem dla wielu było zaskoczeniem. Oba państwa pozostawały bowiem do tej pory ze sobą we wrogich stosunkach. Pytaniem najważniejszym staje się, dlaczego Trzecia Rzesza i ZSRS zdecydowały się na podpisanie układu sojuszniczego i jakie potencjalne korzyści miałyby z tego? Zdjęcie przedstawia 2 mężczyzn, którzy ściskają się za ręce. Po lewej stronie mężczyzna ma włosy zaczesane do tyłu i krótko przystrzyżone wąsy. Ubrany jest w jasny mundur. Po prawej mężczyzna z włosami zaczesanymi na bok. Ubrany jest w garnitur. Elementy schematu interaktywnego. ZSRS: 1. Celem było uniknięcie wojny z Niemcami i nawiązanie stosunków handlowych., 2. Od 1938 r. ZSRS był zaangażowany w przygraniczne konflikty zbrojne z Japonią., 3. ZSRS był osłabiony pod względem militarnym w konsekwencji czystek w armii przeprowadzonych przez Stalina w latach 1936–1939., 4. Stalin miał więcej czasu na przygotowanie się do wojny., 5. Układ umożliwił Hitlerowi inwazję na Zachód i Stalin miał nadzieję, że wojna ta wyczerpie obie strony, a w rezultacie pozostawi ZSRS najsilniejszym państwem w Europie., 6. ZSRS otrzymał na mocy tajnego protokołu ziemie utracone w wyniku I wojny światowej, w tym część Polski, Litwę, Łotwę, Estonię., Trzecia Rzesza: 7. Układ dał Hitlerowi pewność, że nie będzie wojny na dwa fronty., 8. Niemcy nazistowskie otrzymały możliwość dokonania inwazji na Polskę, a po jej podboju – skierowania się na zachód bez obawy, że zostaną zaatakowane od tyłu., 9. Hitler zapewnił sobie więcej czasu, by najpierw pokonać państwa zachodnie, a później skierować się na wschód., 10. Układ z ZSRS dawał Hitlerowi nadzieję, że Wielka Brytania i Francja nie zdecydują się na wystąpienie zbrojne w obronie Polski., 11. Związek Sowiecki miał na mocy umowy handlowej dostarczać Trzeciej Rzeszy surowce, głównie ropę., 12. Pomoc ekonomiczna ze strony Związku Sowieckiego zrównoważyłaby efekty angielsko-francuskiej blokady.
Józef Stalin i Joachim von Ribbentrop.
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Oceń, której stronie – ZSRS czy Trzeciej Rzeszy – bardziej zależało na podpisaniu układu i która strona wyciągnęła z niego więcej korzyści.

RPu42l31wnIjf
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Czy twoim zdaniem układ ten był świadectwem czystych intencji sygnatariuszy? Czy rokował on dłuższą współpracę? Uzasadnij odpowiedź. Weź pod uwagę, jakie były cele wojenne obu państw.

RgVWGcV3N5D9s
(Uzupełnij).