Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1

Zapoznaj się z multimedium i na jego podstawie scharakteryzuj środowiska, z których wywodzili się przywódcy powstania w getcie warszawskim oraz żydowscy działacze ruchu oporu.

R1MelzA9ppiEK
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
R1OridNL35OBV1
Ilustracja główna przedstawia otwarty album z małymi kartkami z nazwiskami i nazwami. W środku księgi są dwa żonkile. Opisano: 1. Żydowska Organizacja Bojowa. Ilustracja przedstawia symbol Żydowskiej Organizacji Bojowej. Jest to biały orzeł w koronie trzymający topór z napisem ZOB. Litera b w tym skrócie jest otoczona gwiazdą Dawida. Indeks dolny lic. CC BY-SA 4.0, Thespoondragon, Wikimedia Commons

Orzełek Żydowskiej Organizacji Bojowej. Ilustracja przedstawia biało-niebieską flagę z gwiazdą Dawida. Indeks dolny lic. CC BY-SA 3.0, Meronim, Wikimedia Commons

Flaga Żydowskiej Organizacji Bojowej

Żydowska Organizacja Bojowa została założona z inicjatywy Żydowskiego Komitetu Narodowego i środowisk politycznych związanych z lewicą syjonistyczną, Polską Partią Robotniczą i Żydowskim Związkiem Robotniczym „Bund”.
Oddziały ŻOB powołane zostały do życia 28 lipca 1942 r. w getcie warszawskim. Do jej zadań - oprócz budowania schronów i bunkrów - należało pozyskiwanie środków finansowych, gromadzenie broni, prowadzenie akcji propagandowych, a także likwidowanie współpracujących z Niemcami żydowskich konfidentów oraz grup, które kolaborując z nazistami, udawały ruch oporu. Oddziały lokalne ŻOB powstały także w innych polskich miastach: Krakowie, Częstochowie, Będzinie i Sosnowcu. Zakładali je wysłannicy warszawskiej Żydowskiej Organizacji Bojowej. Stawiały one później zbrojny opór w momencie likwidacji gett w tych miastach. Oddział krakowski ŻOB zasłynął z odważnego ataku dokonanego 22 grudnia 1942 r. Obrzucono wtedy granatami krakowską kawiarnię „Cyganeria”, która zarezerwowana była „tylko dla Niemców”. Podczas akcji zginęło od 7 do 10 niemieckich oficerów. W trakcie działań powstańczych w getcie warszawskim ŻOB podzielony był na 22 oddziały. Podlegały one dowództwom dzielnicowym. Oddziały skupiały członków różnych organizacji i partii żydowskich, reprezentujących różne poglądy, ale skupionych głównie wokół ideologii lewicowej. Przyjmuje się, że w ŻOB funkcjonowało od 220 do 600 bojowców. Podczas powstania w getcie kwaterą dowództwa była kamienica przy ulicy Miłej 18. Bojownicy występowali pod sztandarami biało-czerwonymi, a część z nich także pod czerwoną flagą socjalistyczną. W powstaniu zginęła większość członków ŻOB. Ci, którym udało się wydostać z warszawskiego getta, w lasach wyszkowskich utworzyli oddziały partyzanckie. Pod dowództwem Icchaka “Antka” Cukiermana zasilili Gwardię Ludową, a w czasie powstania warszawskiego w sierpniu 1944 r. wzięli udział w walkach na Starym Mieście. Żydzi, którzy porzucili czyn zbrojny - ukrywali się., 2. Żydowski Związek Wojskowy. Na czarno-białym zdjęciu znajdują się dwaj mężczyźni ubrani w czarne płaszcze stojący w lesie. Indeks dolny lic. CC BY-SA 3.0, Meronim, Wikimedia Commons

{audio}Żydowski Związek Wojskowy to konspiracyjna organizacja zbrojna, która powstała w getcie warszawskim prawdopodobnie jesienią 1942 roku. Do grupy założycielskiej Związku należeli: Józef Celmajster, Kałmen Mendelson, Mieczysław Ettinger, Paweł Frenkel, Leon Rodal i Dawid Wdowiński. Na czele organizacji według niektórych źródeł stanął ten ostatni. Inne źródła podają jednak jako dowódcę Pawła Frenkla. Organizacja skupiała przedstawicieli syjonistycznych, prawicowych środowisk - między innymi członków organizacji Betar, której misją było kształtowanie społeczności żydowskiej w duchu nacjonalistycznym, ze wskazaniem na „Ziemię Obiecaną” w Palestynie. Ilustracja przedstawia biało-niebieską flagę.Indeks dolny lic. CC BY-SA 3.0, David95, Wikimedia Commons

Flaga Żydowskiego Związku Wojskowego. Czarno-biała fotografia przedstawia order nawiązujący do powstania w warszawskim getcie. Znajduje się na nim mężczyzna idący z podniesionymi rękami. W jednej z nich trzyma granat. W dolnej części orderu znajduje się gwiazda Dawida oraz napis Warszawa 19 kwietnia 1943 roku. Indeks dolny domena publiczna, Wikimedia Commons

Proporczyk Żydowskiego Związku Wojskowego, 3. Blok Antyfaszystowski. Powstał w marcu 1942 r. w getcie warszawskim z inicjatywy Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej. Stanowił porozumienie lewicowych syjonistów (zwolenników powstania państwa Izrael) i komunistów. Inicjatorami powstania bloku byli działacze związani z szeroko pojętym ruchem robotniczym i socjalistycznym: Józef Lewartowski, Mordechaj Anielewicz, Josef Kapłan, Szachno Sagan. Między majem a wrześniem 1942 r. kierownictwo Bloku Antyfaszystowskiego zostało rozbite przez Gestapo.
Organizacja została włączona do Żydowskiej Organizacji Bojowej. Przygotowywała ucieczki z getta i gromadziła broń do przyszłego zrywu. Jej członkowie uczestniczyli w powstaniu w getcie warszawskim oraz powstaniu w getcie białostockim - tam organizacja funkcjonowała pod nazwą Antyfaszystowski Blok Bojowy. Na zniszczonej fotografii znajduje się wydrukowana odezwa Żydowskiego Związku Wojskowego. Została ona zapisana czarną czcionką. Indeks dolny domena publiczna, Wikimedia Commons

Odezwa Żydowskiego Związku Wojskowego ze stycznia 1943 r.

Józef Lewartowski (właściwie Aron Finkelstein) był jednym z organizatorów Polskiej Partii Robotniczej na terenie getta. Zginął 25 sierpnia 1942 r. zastrzelony przez Gestapo., 4. Mordechaj Anielewicz. Na czarno-białej fotografii znajduje się Mordechaj Anielewicz. Jest ubrany w szary garnitur i krawat. Ma krótkie ciemne włosy i jest lekko łysy. Indeks dolny domena publiczna, Wikimedia Commons
. Urodził się w 1919 r. w Wyszkowie. Był działaczem żydowskich organizacji młodzieżowych, a w trakcie wojny rozpoczął działalność konspiracyjną. Jako dowódca Żydowskiej Organizacji Bojowej w dniach 18–21 stycznia 1943 r. kierował zbrojną samoobroną w getcie warszawskim, która doprowadziła do przerwania drugiej niemieckiej akcji deportacyjnej do obozu w Treblince. 19 kwietnia 1943 r. stanął na czele powstania w getcie warszawskim. Zginął 8 maja 1943 r. wraz z innymi członkami ŻOB w otoczonym przez Niemców bunkrze przy ul. Miłej 18., 5. Marek Edelman. Na czarno-białej fotografii znajduje się Marek Edelman. Jest on ubrany w białą koszulę i ma krótkie ułożone włosy. Indeks dolny domena publiczna, Wikimedia Commons
. Data urodzenia Marka Edelmana nie jest jednoznacznie określona. Przyjmuje się dwie wersje: 1 stycznia 1922 r. lub 1 stycznia 1918 r. Był lekarzem kardiologiem, politykiem, działaczem społecznym. W trakcie powstania dowodził oddziałami na terenie tzw. szopu szczotkarzy w rejonie ulic Świętojerskiej, Wałowej i Franciszkańskiej. Po śmierci Mordechaja Anielewicza został ostatnim przywódcą bojowników ŻOB. Dwa dni później przedostał się wraz z oddziałem na stronę aryjską. Uczestniczył w powstaniu warszawskim w szeregach Armii Ludowej. W 1946 r. Edelman na stałe zamieszkał w Łodzi. Skończył studia medyczne i został kardiologiem. Razem z prof. Janem Mollem opracował metodę przeprowadzania operacji kardiologicznych w stanie rozległego zawału. W połowie lat 70. zaangażował się w działalność opozycyjną. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników, a potem działał w Zarządzie Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność", brał też udział w obradach Okrągłego Stołu. Zmarł 2 października 2009 r. Za swoje zasługi otrzymał Order Orła Białego., 6. Dawid Wdowiński. Na czarno-białej fotografii znajduje się Dawid Wdowiński. Ma on czarne krótkie włosy i czarnego wąsa. Jest ubrany w czarny garnitur i krawat. Indeks dolny domena publiczna, Wikimedia Commons
{audio}Urodził się w 1885 r. w Będzinie. Był lekarzem neurologiem i psychiatrą. Działał w organizacjach syjonistycznych związanych z rewizjonizmem. Był współzałożycielem, przewodniczącym i ostatnim komendantem powstania z ramienia Żydowskiego Związku Wojskowego. W czasie powstania został wywieziony do obozu pracy w Budzyniu na terenie dzisiejszej Wielkopolski. Udało mu się przeżyć wojnę, po zakończeniu której wyjechał do USA. W 1961 r. był świadkiem w procesie nazistowskiego zbrodniarza Adolfa Eichmanna. Zmarł w 1970 r., 7. Paweł Frenkel. Urodził się w 1920 r. w Warszawie. Był dowódcą Żydowskiego Związku Wojskowego, a także szefem departamentu wojskowego i informacyjnego tej organizacji. Działał w organizacjach związanych z syjonizmem rewizjonistycznym, zwłaszcza w skrajnie syjonistycznym młodzieżowym związku Betar. W trakcie walk był głównodowodzącym obrony placu Muranowskiego. Po załamaniu się defensywy wraz ze swoim oddziałem wydostał się z getta podkopem i ukrywał po aryjskiej stronie. Planował podjąć działania mające na celu wyprowadzenie ludzi z płonącego getta. 11 czerwca 1943 r. Niemcy, w wyniku donosu, otoczyli budynek, w którym Frenkel ukrywał się wraz z innymi żydowskimi bojownikami. Po wielogodzinnej walce, gdy skończyła się amunicja, powstańcy popełnili samobójstwo wysadzając bunkier, w którym przebywali. Nie chcieli zginąć z rąk wroga., 8. Leon Rodal. Na czarno-białej fotografii znajduje się Leon Rodal. Ma on krótkie ciemne włosy i okrągłe okulary. Jest ubrany w ciemny garnitur i krawat. Indeks dolny domena publiczna, Wikimedia Commons
{audio}Urodził się w 1913 r. w Kielcach. Był dziennikarzem i działaczem syjonizmu rewizjonistycznego, dążącego do utworzenia państwa żydowskiego w Palestynie. Współzałożyciel i jeden z dowódców Żydowskiego Związku Wojskowego. Odpowiadał za funkcjonowanie departamentu informacji, w którym przygotowywał, drukował i rozprowadzał gazetki, biuletyny oraz plakaty. Prowadził także nasłuchy radiowe niemieckich meldunków. Brał udział w bitwie na placu Muranowskim. Zginął 6 maja 1943 r. podczas prób wyprowadzenia z getta na stronę aryjską grupki Żydów., 9. Żonkile {audio}Symbolem obchodów rocznicowych powstania w getcie warszawskim od 2013 r. (70. rocznica) jest żonkil. Jego płatki układają się w kształt przypominający sześcioramienną gwiazdę Dawida. W każdą rocznicę żydowskiego czynu zbrojnego żonkile kładł pod pomnikiem Bohaterów Getta ostatni dowódca powstania – Marek Edelman. W książce Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem Edelman wspominał, że każdego 19 kwietnia otrzymywał od anonimowej osoby bukiet tych kwiatów. Zdecydował, że będzie składał je pod pomnikiem.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o.
Ilustracje na podstawie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Polecenie 2

Wyobraź sobie, że bierzesz udział w otwarciu muzeum upamiętniającego powstanie w getcie warszawskim. Przygotuj przemówienie opisujące bohaterstwo Żydów, walczących w getcie o godną śmierć. W swoim przemówieniu powołaj się na historyczne fakty.

R1MdPxM8Kj2eG
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).