Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
Raa8jr83x8jpA11
Ćwiczenie 1
Łączenie par. Rozstrzygnij, które spośród podanych zdań są prawdziwe, a które fałszywe.. Likwidacja warszawskiego getta była jednym z przyczyn wybuchu żydowskiego powstania.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Żydowski Związek Wojskowy powstał z inicjatywy żołnierzy Wojska Polskiego pochodzenia żydowskiego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jürgen Stroop jako zbrodniarz wojenny został stracony na terenie Polski.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Polskie Państwo Podziemne niechętnie przekazywało broń powstańcom z getta i decydowało się na pomoc w ostateczności.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Bunkry i schrony, które budowano w getcie miały głównie charakter bojowy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1Vfduw8stpV81
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
211
Ćwiczenie 3

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

Zapoznaj się z tekstem i odpowiedz na pytania.

Artykuł Aurelii Wyleżyńskiej w piśmie konspiracyjnym „Nowy Dzień”. Pismo ukazywało się codziennie i w całości poświęcone było walkom w warszawskim getcie.

Aurelia Wyleżyńska Gloria Victis!

Beznadziejnie walczą ostatnie gniazda oporu. Dogorywają cowieczorne feerie świetlne. Słońce zachodzące w sztucznych chmurach daje nieoczekiwane efekty. Czy żaden malarz nie utrwalił wymowy naszych dni w cyklu obrazów: Dymy nad Warszawą?
Zbliżam się do frontu. To już raczej wielkie cmentarzysko. Tak olbrzymiej mogiły nie dała żadna żywiołowa katastrofa. […]
Cisza zbiorowego grobu. Nie słychać radosnych obwieszczeń megafonu: „wzięliśmy front muranowski”. Nie biegnie do niemieckiego sztabu ostrzegawcza krótkofalówka: „możemy się bronić dwa tygodnie!”. Spełnił się określony czas. […]
Obok świeżo rozwalonego muru ćwiczy się kilku żołdaków w strzelaniu z pistoletu. Nie dość jeszcze wprawy? Wszak znaleźli wspaniałe pole do popisu! Po cóż zresztą narzędziem mordu są ręce, aby mordować! Im bezbronniejsza ofiara, tym satysfakcja większa! Wtargnąć było do szpitala jak śmierć, pochylić nad chorym i – pozostawić trupa. Zabrać matce dziecko, to ich specjalność. Główkę o główkę – zderzą się niby bilardowe kule. Mózg rozpryska się o ściany świątyni wiedzy, plami przybytek miłości bliźniego.
Obrona Nalewek przejdzie do historii obok obrony Saragossy, Alkazaru, Westerplatte, Stalingradu, każdego miejsca krwią trzymanego. Od początku była to stracona placówka, pozycja skazana na zagładę, w sytuacji z punktu wojskowego, paradoksalnej. Bili się więc o honor sztandaru?
Walkę tę śledziliśmy ze zgrozą i współczuciem, obserwowali etapy – uchem i wzrokiem, przez łuny na niebie, badaliśmy znaczące jej postępy.
Pisząc pożegnanie z tą walką, daję mu tytuł: Chwała zwyciężonym. Świadomie powtarzając przez Orzeszkową do powstańców 63 r. zastosowaną parafrazę rzymskiego powiedzenia: Biada zwyciężonym. Chlubny ten epitet należy się może zwyciężonym, świadczą o tym zarówno walki styczniowe, jak kampania wrześniowa 39 r. Sądzę, iż nie ubliżam naszym bohaterom, zestawiając z nimi warszawskich męczenników. Albowiem pokonani zawsze mają prawo do pośmiertnej sławy, jeśli bronili się mężnie i odważnie. Obrońcy getta ulegli nie tylko przeważającej sile, brutalnej przemocy napastników, lecz przeszli też piekło okrucieństw, w którym oprawcy zastosowali wszystkie udręki, jakie człowiek człowiekowi zadać może. Legendy o najbardziej o sadystycznych masakrach zdobyły nową, nieopisaną dotąd kartę.
Odchodzą – w dosłownym i przenośnym znaczeniu – ofiary całopalenia, lecz świat cywilizowany zachowa o nich chlubną pamięć.

Aurelia Źródło: Aurelia Wyleżyńska, Gloria Victis!, „Nowy Dzień” 1943, nr 564.
RBTjbtzfIvYUq
Wyjaśnij, dlaczego autorka tekstu porównuje obronę Nalewek do obrony Saragossy, Alkazaru, Westerplatte i Stalingradu. (Uzupełnij) Jak należy rozumieć słowa "chwała zwyciężonym" w odniesieniu do powstania w getcie? (Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 4

Przyjrzyj się ilustracjom zamieszczonym przez Jürgena Stroopa w raporcie wysłanym do Heinricha Himmlera po zgładzeniu zbrojnego wystąpienia mieszkańców warszawskiego getta. O czym może świadczyć fakt, iż Niemcy skrupulatnie dokumentowali swoje działanie i zbrodnicze czyny podczas powstania? Uzasadnij swoje zdanie.

R1AFw57XnRYrK
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Ćwiczenie 4
R2D8EOUCNwvQy
(Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 5

Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na pytania.

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i odpowiedz na pytania.

M. Edelman Marek Edelman, The Ghetto Fights

18 kwietnia

Dotychczas kontakt był bardzo prosty. Co środę przedstawiciele spotykali się przed Politechniką na rogu Lwowskiej. To był bardzo dla nas ważny kontakt. Od styczniowego transportu broni – AK przyznało nam wtedy 50 pistoletów parabellum i 50 kg prochu – nie dostaliśmy od nich nic. Michał wprawdzie zorganizował fabryczkę ręcznych granatów, które robiliśmy z pociętych na kawałki rur, w których zapalnikiem był wystający z jednego końca sznurek, ale była to broń o małej skuteczności. Wybuchała za późno i miała bardzo mało odłamków.
Mieliśmy pretensje do generała „Grota”, bo przez trzy miesiące nie odpowiadał na żadne nasze monity. Uważaliśmy, że jest do nas bardzo nieprzychylnie nastawiony. Rozumieliśmy więc, że troska o bezpieczeństwo była tylko pozorem, sposobem, do jakiego się uciekł generał, żeby zerwać z nami kontakt. Zwróciliśmy się wtedy listem do Leona Fajnera, żeby interweniował u władz cywilnych o przywrócenie kontaktu z nami. Była to droga trudna i okrężna. Przekonywaliśmy ich, że od czasu powstania ŻOB nie mieliśmy ani jednej wpadki i wszyscy nasi łącznicy byli bezpieczni. Po jakimś czasie przyszła odpowiedź, że w AK obowiązują takie właśnie zasady.

Edelman Źródło: M. Edelman, Marek Edelman, The Ghetto Fights, London 1990, s. 69–72.
R1c89KbLvynNI
W jaki sposób żydowscy powstańcy pozyskiwali amunicję i sprzęt wojskowy? (Uzupełnij) Jaki był stosunek władz Polski Podziemnej do powstańców według autora tekstu? Swoje zdanie uzasadnij, odwołując się do tekstu. (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem źródłowym oraz fotografiami i odpowiedz na pytania.

Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów

Reinhard Heydrich, szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy:

[…] Jako uzasadnienie koncentracji Żydów w miastach należy podawać, że według najbardziej miarodajnych informacji brali oni udział w partyzanckich napadach i akcjach rabunkowych. […] Koncentracja Żydów w miastach będzie wymagała prawdopodobnie – z uwagi na ogólne względy policyjnego bezpieczeństwa – wydania zarządzeń w tych miastach, całkowicie zabraniających Żydom przebywania w niektórych dzielnicach miasta oraz np. opuszczania getta, wychodzenia z domu wieczorem o określonej godzinie itd., oczywiście zawsze jednak uwzględniając potrzeby gospodarcze.

Eksterminacja Źródło: Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów, oprac. A. Eisenbach, A. Rutkowski, T. Berenstein, Warszawa 1957, s. 26.
R18nsx7cD2Nlq
Jaki charakter ma powyższy fragment dokumentu i jakie było jego zadanie? (Uzupełnij) Jakie zasady obowiązywały Żydów skoncentrowanych w miastach i czym były one usprawiedliwiane? (Uzupełnij) Która z przedstawionych fotografii, ukazujących dzielnicę żydowską w Warszawie nie jest bezpośrednio związana z treścią rozporządzenia Reinharda Heydricha? Uzasadnij odpowiedź. (Uzupełnij).
RDVo4mTyuGCeH
Ćwiczenie 6
Uzupełnij luki w tekście. Program Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników NSDAP, ogłoszony w 1. Norymberdze, 2. 1933, 3. 1920, 4. Reichstag, 5. 1935 r., zapowiadał pozbawienie Żydów obywatelstwa i uczynienie z nich „gości” na ziemi niemieckiej. Propaganda i działania wymierzone przeciwko Żydom nasiliły się po dojściu do władzy nazistów w 1. Norymberdze, 2. 1933, 3. 1920, 4. Reichstag, 5. 1935 r. Ich celem było wykluczenie ludności żydowskiej z przestrzeni publicznej i społecznej w kraju. Usankcjonowaniem dążeń nazistowskiej władzy było uchwalenie przez 1. Norymberdze, 2. 1933, 3. 1920, 4. Reichstag, 5. 1935 oraz ogłoszenie na zjeździe NSDAP w 1. Norymberdze, 2. 1933, 3. 1920, 4. Reichstag, 5. 1935 15 września 1. Norymberdze, 2. 1933, 3. 1920, 4. Reichstag, 5. 1935 r. ustaw o obywatelstwie Rzeszy, ochronie krwi i czci niemieckiej. Zwane potocznie ustawami norymberskimi akty te ograniczały prawnie Żydów, którzy od tej pory nie mogli podejmować pracy w urzędach państwowych, służyć w wojsku, zawierać mieszanych małżeństw czy wywieszać niemieckiej flagi. Można ich było także pozbawić obywatelstwa, własności i ochrony prawnej.
211
Ćwiczenie 7

Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenie.

Zapoznaj się z opisem ilustracji i wykonaj polecenie.

RYV1iTUC8Fn5H
Źródło: Adrian Grycuk, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1T5Kkgvg1kld
Napisz, do jakiego wydarzenia związanego z powstaniem w getcie nawiązuje pomnik i wyjaśnij jego symbolikę. (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z treścią listu, datowanego na 11 maja 1943 r., który Szmul Zygielbojm napisał przed popełnieniem samobójstwa, a następnie wykonaj polecenia.

RKJZTuLNHeUP9
Źródło: Szmul Zygielbojm, Wikimedia Commons, domena publiczna.
R19t2GSxmpm2I
Wyjaśnij powody samobójstwa autora listu. (Uzupełnij) Kogo i dlaczego Szmul Zygielbojm obwinia? Co im zarzuca? (Uzupełnij).
RuQLRzEoGq5bj
Ćwiczenie 8
Jak nazywała się polska organizacja pomocy Żydom. Możliwe odpowiedzi: 1. Syjon, 2. Żegota, 3. ŻOB, 4. ŻZW