Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Przeanalizuj schemat interaktywny. Na jego podstawie wskaż podobieństwa i różnice między tradycją romantyczną a poetyką grupy literackiej Skamander. Zapisz swoje spostrzeżenia.

RTpGJwsl5qlvr
(Uzupełnij).
R1I7TS5MEuNjo1
Ilustracja interaktywna będąca schematem. Głównym elementem schematu jest hasło: tradycja romantyczna a poetyka Skamandra . Od tego hasła poprowadzone są dwie kolumny: paradygmat romantyczny (i tu hasła: nobilitacja młodości, indywidualizm elitarny, irracjonalizm, bunt, fascynacja naturą, ludowość, nawiązania do średniowiecza) oraz Skamander i czasopismo „ Skamander” (i pod tym hasła: antyromantyczna postawa, witalizm, nowy patriotyzm, antyindywidualizm, kult teraźniejszości, urbanizm, poetyka absurdu i prowokacji, nowy język poetycki, kpina z dekadentyzmu). Opis: 1. Nobilitacja młodości – młodość jako nośnik prawd żywych: uczuć, uniwersalnego braterstwa, 2. Indywidualizm elitarny – kult wybitnych osobowości – poeta jako jednostka wybrana, 3. Irracjonalizm – kult wyobraźni – postaci świata pozazmysłowego jako bohaterowie literaccy, 4. Bunt – skierowany przeciw konwenansom krępującym indywidualizm, niesprawiedliwości społecznej i dziejowej oraz Bogu, 5. Fascynacja naturą – panteizm – opozycja między naturą a cywilizacją, 6. Ludowość – wprowadzenie elementów ludowych do kultury oficjalnej, 7. Nawiązania do średniowiecza – nobilitacja historii – przygody rycerskie – tajemniczość – fascynacja ruinami – mistyczna religijność, 8. Antyromantyczna postawa – bunt przeciw cierpiętnictwu narodowemu i martyrologii – sprzeciw wobec tradycji romantycznej – sprzeciw wobec poezji tyrtejskiej, 9. Witalizm – optymizm – aktywność – odnajdywanie radości w zwyczajnych czynnościach – fascynacja przyrodą – przyroda jako symbol przebudzenia – motyw wiosny – kult młodości, 10. Nowy patriotyzm – pragnienie „obudzenia” Polski, 11. Antyindywidualizm – zwrot ku sprawom szarego człowieka – chęć dotarcia do mas – egalitaryzm, 12. Kult teraźniejszości – tematem poezji powinna być współczesność, 13. Urbanizm – fascynacja nowoczesnością, 14. Poetyka absurdu i prowokacji – poezja nie musi być poważna – może zawierać elementy surrealistyczne, 15. Nowy język poetycki – nobilitacja potoczności – humor językowy – brutalizmy – wulgaryzmy, 16. Kpina z dekadentyzmu – zerwanie z młodopolskim kultem „sztuki dla sztuki” („bezpłciowe literackie style”, „nie ma żadnej sztuki” - pisał K. Wierzyński w Manifeście szalonym).
Polecenie 2

Zapoznaj się z fragmentami wierszy skamandrytów. Na ich podstawie określ stosunek poetów Skamandra do tradycji romantycznej. Wnioski zanotuj w formie notatki.

RHv3oQLAY2ltD
(Uzupełnij).
Kazimierz Wierzyński Manifest szalony (fragment)

Precz z poezjami! Z duszą tromtadrata!
Niech żyją bzdurstwa, bujdy, banialuki!
Dosyć rozsądku! Wiwat trans wariata!
Życie jest wszystkim! Nie ma żadnej sztuki!

Dosyć bezpłciowych, literackich stylów,
Form, psychologii, manier, problematów!
Dzisiaj pegazem: czwórka krokodylów,
Gryząca w pyskach swych orzechy światów!

precz Źródło: Kazimierz Wierzyński, Manifest szalony (fragment).
Antoni Słonimski Czarna wiosna (fragment)

Ojczyzna moja wolna, wolna...
Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada.
Ojczyzna w więzach już nie biada,
Dźwiga się, wznosi, wstaje wolna.

1 Źródło: Antoni Słonimski, Czarna wiosna (fragment).
Julian Tuwim Do krytyków

A w maju
Zwykłem jeździć, szanowni panowie,
Na przedniej platformie tramwaju!
Miasto na wskroś mnie przeszywa!
Co się tam dzieje w mej głowie:
Pędy, zapędy, ognie, ogniwa,
Wesoło w czubie i w piętach,
A najweselej na skrętach!
Na skrętach – koliście
Zagarniam zachwytem ramienia,
A drzewa w porywie natchnienia
Szaleją wiosenną wonią,
Z radości pęka pąkowie,
Ulice na alarm dzwonią,
Maju, maju! - -
Tak to jadę na przedniej platformie tramwaju,
Wielce szanowni panowie.

2 Źródło: Julian Tuwim, Do krytyków.
Kazimierz Wierzyński Zielono mam w głowie

Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną,
Na klombach mych myśli sadzone za młodu,
Pod słońcem, co dało mi duszę błękitną
I które mi świeci bez trosk i zachodu.

Obnoszę po ludziach mój śmiech i bukiety
Rozdaję wokoło i jestem radosną
Wichurą zachwytu i szczęścia poety,
Co zamiast człowiekiem, powinien być wiosną.

3 Źródło: Kazimierz Wierzyński, Zielono mam w głowie.