Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Kazimierz Wierzyński Wiosna i wino

Wiosna i wino: dwa płuca oddechem
Młodym wezbrane i w ślepym zachwycie
Wyśpiewujące pogańskim swym śmiechem
Ziemię, panteizm, człowieka i życie.

Wiosna i wino: dwie wargi, co swymi
Pocałunkami mieszają sny w głowie,
Że się zawraca do góry i dymi!…
O, przyjaciele! Piję wasze zdrowie!

4 Źródło: Kazimierz Wierzyński, Wiosna i wino.
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Określ, co jest tematem wiersza Wiosna i wino.

R101XwAAc25wb
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 2

Na podstawie analizy wiersza Wino i wiosna wskaż cechy charakterystyczne dla poetyki Skamandra.

R1FBGOVH9QZRs
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 3

Wyjaśnij, jak w kontekście wiersza rozumiesz sformułowania pogański śmiechpanteizm.

RFHII6F8P4JUT
(Uzupełnij).
111
Ćwiczenie 4
Zapoznaj się z opisami obrazów. Wyjaśnij, jakie związki z literaturą romantyczną ma filozofia wyrażona w utworze Wiosna i wino.
Zapoznaj się z opisami obrazów. Wyjaśnij, jakie związki z literaturą romantyczną ma filozofia wyrażona w utworze Wiosna i wino.
R1RSZhkca9CcU1
Galeria obrazów.
Źródło: domena publiczna.
R11lFxKv7FkAM
(Uzupełnij).
RTquNfEKXvCAU
Film przedstawia recytację wiersza Juliana Tuwima "Z wierszy o państwie".
Julian Tuwim Z wierszy o państwie

1

Dogasa legendarna łuna
Pożarów, kurzu, krwi i walk,
Polsko, wskrzeszona od pioruna,
Wezbranych chmur i wieszczych warg!

Sztandary twoje, przesiąknięte
Poezją i pokoleń krwią,
W muzeach drzemią – i są święte;
I dobrze jest, że święte są.

Jak walka miała lata szkolne
(I laury – jak liryczne bzy),
Tak muszą mieć narody wolne
Zadumy swoje, klechdyklechdaklechdy, mgły.

I trzeba, żeby wargi drżały,
Czytając smutny dziejów skrypt,
I tylko bęcwał przemądrzały
Nie drgnie w grobowym mroku krypt.

2

Lecz nam w misterium przepowiedni
Rosła o państwie każda wieść,
Więc dziś wolności dzień powszedni
Trudno zrozumieć nam i znieść.

Od chorągwianych amarantów
Żądamy cudów, niczym w LourdesLourdesLourdes,
I uskrzydlonych policjantów
Wzywamy śród ulicznych burd.

A on nie Konrad, on nie Gustaw,
Ni [Króla Ducha„Król Duch” dalszy ciąg.
Jemu wystarczy „Dziennik Ustaw”,
Najmistyczniejsza z polskich ksiąg.

I żadnej w tym nie widzę racji,
By rozanielił się nasz wiek:
Żeby AnhellimAnhelliAnhellim był ZawadzkiZawadzkiZawadzki,
A Wernyhorą wieszczym – BeckBeckBeck.

3

Wielki to mozół i tortura
Być państwem wymodlonym przez
Poetów, co maczali pióra
W gorzkim inkauście krwi i łez.

Być państwem, które ma w obiegu,
Niczym walutę, echa słów
Z tamtego, dalekiego brzegu
Proroczych mgieł i mglistych snów.

Gdy „późny wnuk”, co w duchy wierzy,
Mistyczny rozwiązuje szyfr,
Nieubłagani buchalterzy
Przychodzą z kolumnami cyfr.

I jeśli bilans się nie zgadza,
Gdy trzeba znów podatków, ceł,
Do sumień apeluje władza
Słownictwem romantycznych dzieł.

pol3 Źródło: Julian Tuwim, Z wierszy o państwie, [w:] tegoż, Treść gorejąca.
klechda
Lourdes
„Król Duch”
Anhelli
Zawadzki
Beck
21
Ćwiczenie 5

W pierwszym wierszu z cyklu Tuwima wskaż i zinterpretuj sformułowania, w których mowa o tym, jak wolne narody powinny obchodzić się z pamiątkami przeszłości.

RsZnyvPU6Kxym
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Wyjaśnij, jaki zarzut stawia się w utworze wolnemu narodowi.

R19ELrjpkutfW
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zinterpretuj zdanie:

Do sumień apeluje władza / Słownictwem romantycznych dzieł.

RDBHvDWjx3GAR
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
Zapoznaj się z całym cyklem Z wierszy o państwie Juliana Tuwima i rozważ problem: Jakie są konsekwencje wykorzystywania języka dzieł romantycznych do celów propagandowych w wolnym państwie?
Zapoznaj się z całym cyklem Z wierszy o państwie Juliana Tuwima i rozważ problem: Jakie są konsekwencje wykorzystywania języka dzieł romantycznych do celów propagandowych w wolnym państwie?
ReexCYyDNhw2S
(Uzupełnij).