Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się ze schematem interaktywnym i wykonaj polecenia.

Polskie symbole narodowe

Rb6FJLx0uTnNr1
Prezentacja.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
R1J4SzO5d8dpo
Odpowiedz, od kiedy orzeł w koronie stał się oficjalnym herbem państwa polskiego. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RHLcoAzQUHC8t
Scharakteryzuj, czym jest stolica państwa. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
R1efjc0pmLQkZ
Wskaż, czy państwo może istnieć bez swojego terytorium. Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).