Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z wynikami sondażu oraz dotyczącym ich schematem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

CBOS pyta: 
Ludzie różnie oceniają obecną politykę państwa wobec rodziny. Stosując skalę ocen od „bardzo dobrze” do „niedostatecznie”, proszę powiedzieć, jak ocenia Pan(i) obecną politykę państwa wobec rodziny?

RbPqyakzirvYM1
Wykres. Lista elementów: 1. zestaw danych:rok: 1996dobrze lub bardzo dobrze: 11%dostatecznie: 47%niedostatecznie: 35%trudno powiedzieć: 6%2. zestaw danych:rok: 2000dobrze lub bardzo dobrze: 6%dostatecznie: 41%niedostatecznie: 46%trudno powiedzieć: 7%3. zestaw danych:rok: 2006dobrze lub bardzo dobrze: 16%dostatecznie: 45%niedostatecznie: 31%trudno powiedzieć: 8%4. zestaw danych:rok: 2012dobrze lub bardzo dobrze: 9%dostatecznie: 33%niedostatecznie: 51%trudno powiedzieć: 7%5. zestaw danych:rok: 2013dobrze lub bardzo dobrze: 13%dostatecznie: 51%niedostatecznie: 32%trudno powiedzieć: 4%6. zestaw danych:rok: 2017dobrze lub bardzo dobrze: 52%dostatecznie: 34%niedostatecznie: 10%trudno powiedzieć: 4%7. zestaw danych:rok: 2018dobrze lub bardzo dobrze: 49%dostatecznie: 35%niedostatecznie: 11%trudno powiedzieć: 5%
Oprac. na podst. CBOS Polityka państwa wobec rodzin – oceny i oczekiwania, Komunikat z Badań nr 83/2018, 2018 r. s. 2.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Komentarz do badania CBOS

R1dsIICjUQVnJ1
Ilustracja przedstawia ten sam wykres, co powyżej. Dane z wykresu: 1. zestaw danych:rok: 1996dobrze lub bardzo dobrze: 11%dostatecznie: 47%niedostatecznie: 35%trudno powiedzieć: 6%2. zestaw danych:rok: 2000dobrze lub bardzo dobrze: 6%dostatecznie: 41%niedostatecznie: 46%trudno powiedzieć: 7%3. zestaw danych:rok: 2006dobrze lub bardzo dobrze: 16%dostatecznie: 45%niedostatecznie: 31%trudno powiedzieć: 8%4. zestaw danych:rok: 2012dobrze lub bardzo dobrze: 9%dostatecznie: 33%niedostatecznie: 51%trudno powiedzieć: 7%5. zestaw danych:rok: 2013dobrze lub bardzo dobrze: 13%dostatecznie: 51%niedostatecznie: 32%trudno powiedzieć: 4%6. zestaw danych:rok: 2017dobrze lub bardzo dobrze: 52%dostatecznie: 34%niedostatecznie: 10%trudno powiedzieć: 4%7. zestaw danych:rok: 2018dobrze lub bardzo dobrze: 49%dostatecznie: 35%niedostatecznie: 11%trudno powiedzieć: 5%. Na wykresie znajdują się opisane następujące punkty: 1. W porównaniu z okresem wczesnego kapitalizmu w Polsce, czyli na przełomie XX i XXI w., obecna ocena polityki rodzinnej w naszym kraju jest zdecydowanie wyższa. Od 2017 r. około 50% Polaków wystawia jej ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Należy jednocześnie zauważyć, że ten radykalny wzrost spowodowany jest załamaniem, jakie w ocenie polityki rodzinnej nastąpiło między rokiem 2006 a 2012 (wzrost udziału ocen niedostatecznych o 20 punktów procentowych, przy jednoczesnym spadku udziału ocen bardzo dobrych i dostatecznych). 2. Wzrost zadowolenia, tak samo spektakularny jak spadek tego zadowolenia między rokiem 2006 a 2012, obrazuje wzrost udziału ocen bardzo dobrych o blisko 40 punktów procentowych między rokiem 2013 a 2017. 3. Warto zauważyć, że zapowiedź poprawy w ocenie polityki rodzinnej państwa przynosi już rok 2013. Nie widać wprawdzie jeszcze znaczącego wzrostu ocen bardzo dobrych, ale opinie się poprawiają. W 2013 r. (w porównaniu z 2012 r.) wzrasta o blisko 20 punktów udział ocen dostatecznych kosztem spadku o prawie 20 punktów udziału ocen niedostatecznych.

Zastanów się, jakie wydarzenia historyczne mogły poprzedzać te zmiany opinii publicznej?
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ocena pomysłów na poszerzenie polityki prorodzinnej

1
Ćwiczenie 1
R1KEIrLmwuyoY
Poszukaj informacji na temat najbardziej znanego programu prorodzinnego, jakim jest rządowy program Rodzina 500 plus. Zapoznaj się z dotyczącymi go statystykami i spróbuj ocenić jego skuteczność. (Uzupełnij).