Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Analizując mapę, zastanów się, jaki wpływ na twoje codzienne życie mają decyzje Światowej Organizacji Handlu.

RDMPcLjrTEEc61
Mapa świata z zaznaczonymi konturami państw. Na niebiesko: członkowie WTO. Na zielono: obserwatorzy WTO. Na czerwono: członkowie podwójnie reprezentowani przez Unię Europejską. Na zielono zaznaczone są: Białoruś, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Algiera, Libia, Sudan, Etiopia, Syria, Irak, Iran, Uzbekistan, Azerbejdżan. Na czerwono zaznaczone są państwa Unii Europejskiej. Większość państw świata jest zaznaczona na niebiesko. Nieliczne państwa są zaznaczone kolorem szarym.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Polecenie 2

Zapoznaj się ze schematem działalności EWG. Poszukaj w dostępnych źródłach i uzupełnij go o przykłady działań podjętych w tych obszarach przez EWG i jej następczynię.

Rr0kHn5UNGTtW
(Uzupełnij).
R1Msy8WNNZVwv1
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: Cele Europejskiej [br]Wspólnoty GospodarczejElementy należące do kategorii Cele Europejskiej [br]Wspólnoty GospodarczejNazwa kategorii: popieranie harmonijnego [br]rozwoju gospodarkiElementy należące do kategorii popieranie harmonijnego [br]rozwoju gospodarkiNazwa kategorii: Koniec elementów należących do kategorii popieranie harmonijnego [br]rozwoju gospodarkiNazwa kategorii: popieranie [br]stałego wzrostuElementy należące do kategorii popieranie [br]stałego wzrostuNazwa kategorii: Koniec elementów należących do kategorii popieranie [br]stałego wzrostuNazwa kategorii: zwiększanie [br]stabilnościElementy należące do kategorii zwiększanie [br]stabilnościNazwa kategorii: Koniec elementów należących do kategorii zwiększanie [br]stabilnościNazwa kategorii: wzrost poziomu życia [br]w krajach członkowskichElementy należące do kategorii wzrost poziomu życia [br]w krajach członkowskichNazwa kategorii: Koniec elementów należących do kategorii wzrost poziomu życia [br]w krajach członkowskichNazwa kategorii: budowanie płaszczyzny [br]silniejszych więzi [br]między państwamiElementy należące do kategorii budowanie płaszczyzny [br]silniejszych więzi [br]między państwamiNazwa kategorii: Koniec elementów należących do kategorii budowanie płaszczyzny [br]silniejszych więzi [br]między państwamiKoniec elementów należących do kategorii Cele Europejskiej [br]Wspólnoty Gospodarczej
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RufCSEqLvbrOR
Podaj przykłady organizacji handlowych o charakterze lokalnym działających w twoim województwie. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R1QD0BAmeGJ2l
Zajmij stanowisko: czy Europejski Obszar Gospodarczy jest konkurencyjny w stosunku innych organizacji tego typu, np. MERCOSUR czy Wspólnoty Andyjskiej? Swoje zdanie uzasadnij minimum dwoma argumentami. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida