Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Przeanalizuj informacje zawarte w opisie poniższego schematu. Zastanów się, czy przedstawia on najważniejsze różnice pomiędzy pojęciami nadczłowieka i resentymentu. Oceń, czy można poniższe zestawienie poszerzyć o jakieś elementy.
Przeanalizuj informacje zawarte w opisie poniższego schematu. Zastanów się, czy przedstawia on najważniejsze różnice pomiędzy pojęciami nadczłowieka i resentymentu. Oceń, czy można poniższe zestawienie poszerzyć o jakieś elementy.
RY1PEprDm7TTB
(Uzupełnij).
Rm1wfkRtzPkoa1
Ilustracja interaktywna składa się z trzech kolumn. Patrząc od lewej strony. Kolumna pierwsza ma nagłówek: Resentymenty względem nadczłowieka. Poniżej nagłówka występują cztery ramki: 1. Wichrzyciel, 2. obrazoburca, 3. szaleniec, 4. błazen. W kolumnie drugiej widoczny jest posąg mężczyzny. Mężczyzna jest młody. Jest nagi. Lewą nogę trzyma opartą o stopień. W kolumnie trzeciej znajduje się nagłówek: Wolność człowieka id resentymentów. Poniżej nagłówka występują cztery ramki: 5. Immoralista, 6. Samotnik, 7. Twórca, 8. Nieszczęśliwiec. Ilustracja interaktywna - opis: 1. Wichrzyciel. Występuje przeciwko powszechnie obowiązującym normom społecznym, powodując niepotrzebny zamęt. Należy mu się potępienie. 2. Obrazoburca. Normy społeczne, które potępia, opierają się na religii pochodzącej przecież od samego Boga. Należy go (dla jego własnego dobra) na siłę podporządkować tym normom. 3. Szaleniec. Nikt o zdrowych zmysłach nie godzi się na występowanie przeciwko obowiązującym normom i nie wprowadza chaosu do panującego ładu społecznego. Należy go leczyć lub izolować, jeśli będzie niereformowalny. 4. Błazen. Jest śmieszny, bo mówi / tworzy / dokonuje czynów niezrozumiałych dla nikogo, wmawiając wszystkim, że mają one sens. Należy go wykluczyć ze społeczeństwa i skazać na samotność, bo szaleńcy są niebezpieczni. 5. Immoralista. Wie, jak miałką jest obowiązująca nauka moralna i jak śmieszne są normy społeczne, ale pozostawia je bezrozumnemu motłochowi, bo ten musi w coś wierzyć. Sobie samemu tworzy nową moralność i rygorystyczne zasady, których potrzebuje. Nie ma do tłumu pretensji – wszak trudno gniewać się na ludzi, że nie są zdolni do samodzielnego myślenia. 6. Samotnik. Wie, że będzie niezrozumiany, a pogarda tłumu skaże go na samotność. Jest tego w pełni świadomy i wie, że musi się na to zgodzić. Bez żalu i pretensji do kogokolwiek. 7. Twórca. Jego celem jest tworzenie wielkich dzieł, które tworzą prawdziwą kulturę. Poklask i zaszczyty są mu obojętne, tym bardziej nie przejmuje się brakiem zrozumienia i nie traci sił na gniew na bezrozumny tłum. 8. Nieszczęśliwiec. Wie, że nikt go nie doceni, a jeśli uda mu się spełnić dzieła wielkie, to zostaną docenione dopiero po wielu latach. Nie jest dla niego ważne, że przez to nigdy nie będzie szczęśliwy. Nie dąży bowiem do szczęścia, tylko do swoich twórczych, wielkich celów.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Podzielcie się na kilka grup i ułóżcie krótkie, składające się z kilku zdań, historie ludzi, którym przypisuje się cechy umieszczone po lewej stronie schematu. Przedstawcie bohaterów w ten sposób, by ich zachowanie i charakter przedstawiało ich jako nadludzi.

RluxuHzGxsMWV
(Uzupełnij).
R1TmZxAnKPusN1
Ilustracja interaktywna składa się z trzech kolumn. Patrząc od lewej strony. Kolumna pierwsza ma nagłówek: Resentymenty względem nadczłowieka. Poniżej nagłówka występują cztery ramki: 1. Wichrzyciel, 2. obrazoburca, 3. szaleniec, 4. błazen. W kolumnie drugiej widoczny jest posąg mężczyzny. Mężczyzna jest młody. Jest nagi. Lewą nogę trzyma opartą o stopień. W kolumnie trzeciej znajduje się nagłówek: Wolność człowieka id resentymentów. Poniżej nagłówka występują cztery ramki: 5. Immoralista, 6. Samotnik, 7. Twórca, 8. Nieszczęśliwiec.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.