Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1detTgLLKkpH11
Ćwiczenie 1
Połącz elementy. Przedstawiciel tłumu Możliwe odpowiedzi: 1. stała weryfikacja wszystkich twierdzeń i poglądów, 2. niechęć do zmian, 3. bezkompromisowość, 4. nieufność względem zastanych konwenansów, 5. resentymenty, 6. konformizm, 7. umiłowanie losu połączone z chęcią kontrolowania go, 8. wrogość względem tego, co obce, 9. wstręt do stagnacji, 10. chęć przynależenia do grupy. Człowiek dążący do idei nadczłowieka Możliwe odpowiedzi: 1. stała weryfikacja wszystkich twierdzeń i poglądów, 2. niechęć do zmian, 3. bezkompromisowość, 4. nieufność względem zastanych konwenansów, 5. resentymenty, 6. konformizm, 7. umiłowanie losu połączone z chęcią kontrolowania go, 8. wrogość względem tego, co obce, 9. wstręt do stagnacji, 10. chęć przynależenia do grupy.
1
Ćwiczenie 2

Sprawdź, czy dobrze pamiętasz cechy człowieka dążącego do nadczłowieka, zamieszczone w schemacie załączonym do lekcji. Wyjaśnij, na czym one polegają.

R2O0MGrOKrcQm
Immoralista – Tu uzupełnij Twórca – Tu uzupełnij
11
Ćwiczenie 3

Wyjaśnij, dlaczego człowiek dążący do ideału nadczłowieka nazywany jest przez tłum „bezbożnikiem”.

ReAuf1PdWRpxR
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 4

Z treści lekcji wiesz już, na czym polega resentyment oparty o zasadę „kwaśnych winogron”, gdy na przykład niespełniony poeta podnosi swą samoocenę, pocieszając się konkursem wygranym w szkole podstawowej, a marny malarz tłumaczy sobie, że po prostu nikt nie zna się na sztuce. Podaj własny przykład takiego resentymentu.

R1QPf872ipQtS
(Uzupełnij).
RtmIaOPb5rmb72
Ćwiczenie 5
Wskaż zdanie obrazujące resentyment odwołujący się do zasady „słodkich cytryn”. Możliwe odpowiedzi: 1. Nie wygrałem ostatnich biegów, gdyż te wysmukłe dranie, które mnie powyprzedzały, musiały używać zakazanych środków dopingujących., 2. Wygrałem ostatnie zawody sportowe, bo jestem najlepszym biegaczem, jakiego znam, a te zapyziałe dranie, co to ich powyprzedzałem, mogą co najwyżej buty mi czyścić., 3. Może i za bardzo przytyłem, żeby brać udział w biegach, ale w liceum na zajęciach wychowania fizycznego udało mi się raz dobiec do mety jako pierwszy., 4. Biegałbym, ale brakuje mi motywacji, musiałbym wydać fortunę na odpowiedni strój, a w tym naszym kraju to i tak nie ma ani dróg, ani dobrej pogody na bieganie.
2
Ćwiczenie 6
Zapoznaj się z poniższą wypowiedzią Nietzschego i odpowiedz, którego rodzaju resentymentów ona dotyczy.
Zapoznaj się z poniższą wypowiedzią Nietzschego i odpowiedz, którego rodzaju resentymentów ona dotyczy.
Fryderyk Nietzsche Ludzkie, arcyludzkie

Niemało ludzi, może olbrzymia ich większość, odczuwa konieczną potrzebę zmniejszania i poniżania w wyobraźni wszystkich znanych sobie ludzi, a to, żeby podtrzymać w sobie szacunek dla siebie i pewną dzielność w postępowaniu.

wincyt Źródło: Fryderyk Nietzsche, Ludzkie, arcyludzkie, Kraków 2006, s. 63.
RW2Y2O7JalO2y
Możliwe odpowiedzi: 1. Tekst dotyczy tzw. „słodkich cytryn”., 2. Tekst dotyczy tzw. „kwaśnych winogron”., 3. Tekst nie dotyczy żadnej z tych postaw., 4. Tekst dotyczy obu postaw.
31
Ćwiczenie 7
Poniżej znajduje się definicja resentymentu autorstwa Maxa Schelera. Zapoznaj się z tekstem, a następnie odpowiedź na pytanie: dlaczego posługiwanie się resentymentami jest szkodliwe dla osoby, która je przejawia?
Poniżej znajduje się definicja resentymentu autorstwa Maxa Schelera. Zapoznaj się z tekstem, a następnie odpowiedź na pytanie: dlaczego posługiwanie się resentymentami jest szkodliwe dla osoby, która je przejawia?
Max Scheler Resentyment a moralność

Resentyment – to duchowe samozatrucie, które ma ściśle określone przyczyny i skutki. Jest to stałe nastawienie psychiczne, które rodzi się, kiedy określone odruchy uczuciowe i namiętności – same przez się normalne i zasadniczo wchodzące w skład ludzkiej natury – ulegają systematycznemu stłumieniu i nie zostają rozładowane, pociągając za sobą pewne trwałe skłonności do określonego rodzaju złudzeń co do wartości i odpowiadających im sądów wartościujących. Odruchami uczuciowymi i namiętnościami, które przede wszystkim wchodzą w grę, są: mściwe uczucie i odruch zemsty, nienawiść, złośliwość, zazdrość, zawiść, szyderstwo.

res Źródło: Max Scheler, Resentyment a moralność, Warszawa 1977, s. 35.
R1YPcgsIy14TS
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
Poniżej znajdują się fragmenty tak zwanej Przedmowy Zaratustry. Zapoznaj się z tekstem, a następnie odpowiedz, którego kontekstu teorii nadczłowieka dotyczy.
Poniżej znajdują się fragmenty tak zwanej Przedmowy Zaratustry. Zapoznaj się z tekstem, a następnie odpowiedz, którego kontekstu teorii nadczłowieka dotyczy.
Fryderyk Nietzsche Tako rzecze Zaratustra

Ja was uczę nadczłowieka. Człowiek jest czemś, co pokonanem być powinno. Cóżeście uczynili, aby go pokonać? Wszystkie istoty stworzyły coś ponad siebie; chcecież być odpływem tej wielkiej fali i raczej do zwierzęcia powrócić, niźli człowieka pokonać? Czemże jest małpa dla człowieka? Pośmiewiskiem i sromem bolesnym. I temże powinien być człowiek dla nadczłowieka; pośmiewiskiem i wstydem bolesnym. Przebyliście drogę od robaka do człowieka i wiele jest w was jeszcze z robaka. Byliście niegdyś małpami i dziś jest jeszcze człowiek bardziej małpą niźli jakakolwiek małpa. (…) Człowiek jest liną rozpiętą między zwierzęciem i nadczłowiekiem – liną nad przepaścią. Niebezpieczne to przejście, niebezpieczne podróże, niebezpieczne wstecz spoglądanie, niebezpieczne, trwożne zachwianie i zatrzymanie się. Oto co wielkiem jest w człowieku, iż jest on mostem, a nie celem; oto co w człowieku jest godnem, że jest on przejściem i zanikiem.

jawas Źródło: Fryderyk Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, Warszawa 2005, s. 9–11.
RrhifUc6Mp0xX
(Uzupełnij).