Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z poniższym schematem, a następnie wykonaj kolejne polecenia.

Zapoznaj się z opisem schematu, a następnie wykonaj kolejne polecenia.

Czołowi twórcy kalwinizmu

RJxqYyYeADRZk1
Ilustracja przedstawia posagi czterech mężczyzn stojących obok siebie. Wszyscy mają chusty na głowach i są ubrani w długie togi i trzymają w rękach książkę. Opisane są: 1. Ilustracja przedstawia portret mężczyzny. Mężczyzna ma długą brodę, na głowie nakrycie przypomina beret. Ubrany jest w dostojną szatę. Opis: Wilhelm Farel (1489-1565) – francuski teolog i pastor, ze względu na talent kaznodziejski zwany Eliaszem reformacji francuskiej. Przyczynił się do przyjęcia przez Jana Kalwina służby w Genewie, gdzie przez pewien czas działali wspólnie. Był reformatorem szwajcarskiego Neuchâtel, a później Metzu., 2. Obraz przedstawia portret mężczyzny w średnim wieku. Mężczyzna ma szczupłą twarz, długą brodę. Ma czarne nakrycie głowy i czarny ubiór. Opis: Jan Kalwin (1509-1564) - urodzony we Francji, ale działający w Szwajcarii teolog i reformator religijny. Prześladowania zmusiły go do ucieczki z Francji. Podczas swojego powtórnego pobytu w Genewie w 1541 r. zorganizował gminę religijną o ustroju demokratycznym. Dzięki jego osobistemu autorytetowi Genewa stała się ogólnoeuropejskim centrum kalwinizmu., 3. Obraz przedstawia portret mężczyzny w średnim wieku. Ma szczupłą, pociągłą twarz. Nosi długą, spiczastą brodę. Ma nakrycie głowy zakrywające uszy. Ubrany jest w czarny strój z wystającym białym kołnierzykiem. Opis: Teodor de Bèze (1519-1605) był francuskim teologiem i następcą Jana Kalwina w Genewie. Przyczynił się do rozwoju edukacji w Genewie, a zwłaszcza Akademii Genewskiej. Był zwolennikiem współpracy protestantów oraz jednym z głównych przedstawicieli ruchu monarchomachów wzywających do czynnego sprzeciwu wobec władcy tyrana w myśl zasady suwerenności ludu., 4. Obraz przedstawia portret mężczyzny w średnim wieku. Mężczyzna ma okazałą, gęstą, długą brodę. W dłoniach trzyma otwartą książkę. Na głowie ma nakrycie zakrywające także uszy. Ubrany jest dostojnie. Opis: John Knox (1514-1572) był przywódcą szkockiego ruchu reformacyjnego. Dziewiętnaście lat spędził na galerach we Francji, a następne pięć lat w Anglii, z której musiał uciekać przed prześladowaniami do Genewy. W 1554 r. objął zbór angielskich emigrantów we Frankfurcie. Do Szkocji wrócił w 1559 r. W 1560 r. Parlament w Edynburgu zatwierdził opracowane przez Knoxa kalwińskie Confessio Scotica.
Źródło: Henri Bouchard, Paul Landowski, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Zaznacz w tabeli, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe.

R1Mf37taaCAcu
Teodor de Bèze pochodził z szwajcarskiej arystokracji. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wilhelm Farel był uczniem i następcą Jana Kalwina. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. John Knox był głównym reformatorem w Szkocji i autorem kalwińskiego Confessio Scotica. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.
Polecenie 3

Wyjaśnij, dlaczego wybitni francuscy reformatorzy działali w Szwajcarii.

R1SXHGeoGTAnv
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).