Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Przeanalizuj postulaty polityczne wysuwane przez dwa najważniejsze stronnictwa emigracyjne. Wyobraź sobie, że właśnie opuszczasz kraj i emigrujesz do Francji. Do którego obozu byś przystąpił/przystąpiła i dlaczego?

RgplblqAqvXfe
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 2

Przygotuj się do dyskusji na następujący temat: W jaki sposób Polska ma odzyskać niepodległość i jaki powinna mieć ustrój? W dyskusji uczestniczyć będzie prowadzący, grupa dyskusyjna – każde ze stronnictw reprezentowane przez dwóch przedstawicieli (uczniów wskazanych przez nauczyciela albo ochotników) – oraz reszta klasy jako publiczność. Po odpowiedzi przedstawiciela każdego ze stronnictw mogą paść pytania z sali dotyczące szczegółowych kwestii poruszanych w wypowiedzi. Wybierz, w której grupie (jeden z dwóch obozów politycznych, publiczność) chciałbyś/chciałabyś się znaleźć, i przygotuj pytania do dyskusji.

R6HUnT0tsw7Tr
Twoje pytania do dyskusji (Uzupełnij).
RpH0u1W90or8U1
Grafika informacyjna składająca się z czterech prostokątów wpisanych w jeden duży prostokąt. W pierwszym wersie wskazany jest program polityczny i program społeczny, w drugim wersie ustrój Polski niepodległej i kierownictwo i skład społeczny ugrupowania. Grafika przedstawia postulaty polityczne wysuwane przez dwa najważniejsze stronnictwa emigracyjne. 1. program polityczny. Towarzystwo Demokratyczne Polskie Polska może odzyskać niepodległość jedynie na drodze ogólnonarodowego powstania, bez oglądania się na pomoc z zewnątrz. Hotel Lambert Polska może odzyskać niepodległość tylko na drodze dyplomatycznej, dzięki interwencji Francji i Wielkiej Brytanii, skierowanej przeciwko Rosji lub za sprawą wybuchu wojny europejskiej. 2. program społeczny. Towarzystwo Demokratyczne Polskie Środkiem do osiągnięcia politycznych celów musi być uwłaszczenie chłopów-dzierżawców bez odszkodowania dla właścicieli ziemskich. Szlachta będzie mogła zachować swoją własność (folwarki). Hotel Lambert Środkiem do osiągnięcia politycznych celów musi być zniesienie pańszczyzny i oczynszowanie; z czasem stopniowe uwłaszczenie chłopów na zasadzie dobrowolnej umowy między chłopem a dziedzicem. Równouprawnienie bogatego mieszczaństwa ze szlachtą. 3. ustrój Polski niepodległej. Towarzystwo Demokratyczne Polskie Przyszła Polska będzie demokratyczna (republika), w granicach z 1772 r. Posiadanie praw politycznych nie będzie związane z pochodzeniem szlacheckim, a wszystkie stanowiska będą obieralne (koniec z dziedziczeniem urzędów). Wszyscy obywatele są wolni i równi. Hotel Lambert Przyszła Polska będzie monarchią konstytucyjną, w granicach z 1772 r. Posiadanie praw politycznych będzie zależeć od cenzusu majątkowego. 4. kierownictwo i skład społeczny ugrupowania. Towarzystwo Demokratyczne Polskie, Przywództwo: Jan Nepomucen Janowski, Wiktor Heltman, Tadeusz Krępowiecki. Od 1836 r. na czele TDP stała Centralizacja, złożona z pięciu osób wybieranych na jednoroczną kadencję. Inteligencja i drobna szlachta, szeregowi żołnierze. Hotel Lambert Przywództwo: książę Adam Jerzy Czartoryski. Dawne elity powstańcze, wyżsi oficerowie, ziemiaństwo i bogata szlachta.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida