Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się ze schematem i wykonaj ćwiczenie.

Udział Prezydenta RP w procesie legislacyjnym

R1jAx6MZ6tMaX1
Prezentacja.
Oprac. na podst. prezydent.pl, dostęp: 11.01.2022 r.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RSkwLqy3xJHLv
Przeanalizuj dane ze schematu. Wskaż różnice i podobieństwa w aktywności ustawodawczej prezydentów i wyjaśnij, z czego mogły one wynikać. (Uzupełnij).