Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
Rpbx5PaGitBbg
Zaznacz obszary uprawnień prezydenta RP. Możliwe odpowiedzi: 1. polityka zagraniczna, 2. bezpieczeństwo państwa, 3. władza: wykonawcza, ustawodawcza, sądownicza, 4. wykonywanie polityki Rady Ministrów
1
Ćwiczenie 2
RIkUgZvFdRxZ8
Zaznacz, jak nazywa się uprawnienie rządzących do podejmowania decyzji w imieniu lub wobec obywateli. Możliwe odpowiedzi: 1. legitymizacja, 2. ratyfikacja, 3. kontrasygnata, 4. mandat

Materiały źródłowe do ćwiczeń 3–8.

Źródło I

1
Andrzej Duda: Bronisław Komorowski to strażnik żyrandola, który nie korzysta z uprawnień w konstytucji

Komorowski realizuje prezydenturę wycofaną, nieaktywną. Prezydent Komorowski to „strażnik żyrandola”, który nie korzysta z uprawnień zapisanych mu w konstytucji. Nie chce rozmawiać z ludźmi i boi się podejmować roli arbitra w sytuacjach, które tego wymagają - przekonuje kandydat PiS na prezydenta RP, Andrzej Duda.

duda Źródło: Andrzej Duda: Bronisław Komorowski to strażnik żyrandola, który nie korzysta z uprawnień w konstytucji, 6.02.2015 r., dostępny w internecie: wpolityce.pl [dostęp 19.09.2020 r.].

Źródło II

1
Janusz Śniadek Czy tylko „strażnik żyrandola”?

Bronisław Komorowski to nie tylko nieszkodliwy i niegroźny „strażnik żyrandola”, którego rola sprowadza się wyłącznie do spraw reprezentacyjnych. Przejdzie do historii, jako prezydent nieustannej „wtopy” i „obciachu”, mówiąc językiem młodzieży.

Jednakże sprowadzanie roli prezydenta tylko do funkcji reprezentacyjnych jest całkowicie błędne, ponieważ prerogatywa weta jest jego niesłychanie istotnym uprawnieniem. [Bronisław Komorowski spytany kiedyś] w wywiadzie, dlaczego podpisał wszystkie ustawy PO, odpowiedział rozbrajająco: „Nie jestem od tego, aby sypać piach w tryby machiny rządowej” – przyznając jednocześnie, że jest przede wszystkim „strażnikiem status quo”.

janusz Źródło: Janusz Śniadek, Czy tylko „strażnik żyrandola”?, 11.05.2015 r., dostępny w internecie: wpolityce.pl [dostęp 19.09.2020 r.].

Źródło III

1
Tusk w 2010 mówił o stanowisku prezydenta Polski „strażnik żyrandola”. Czy po tych słowach zechce wystartować w wyborach prezydenckich 2020?

W studio telewizyjnym Janusz Lewandowski, zapytany przez redaktora prowadzącego o start Tuska w wyborach, odrzekł, że nie jest wykluczony. Eurodeputowanemu przypomniano sytuację z 2010 roku, gdy Donald Tusk, pytany, czy zamierza kandydować w wyborach prezydenckich, odpowiedział, że nie chce być „strażnikiem żyrandola” i woli być premierem. Poproszono Lewandowskiego o odpowiedź na pytanie, czy dziś Donald Tusk chciałby być, jak sam to kiedyś określił, „strażnikiem żyrandola”? Janusz Lewandowski stwierdził dyplomatycznie: – Czasy się zmieniły. Trzeba odbudować prestiż Polski, zaufanie do Polski. To na pewno będzie bardzo trudna misja.

tusk Źródło: Tusk w 2010 mówił o stanowisku prezydenta Polski „strażnik żyrandola”. Czy po tych słowach zechce wystartować w wyborach prezydenckich 2020?, 4.05.2018 r., dostępny w internecie: shareinfo.pl [dostęp 19.09.2020 r.].

Źródło IV

1
Król: Komorowski to strażnik żyrandola

Goście Katarzyny Gójskiej‑Hejke porównali prezydentury śp. Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego. Zdaniem [Jerzego] Kłosińskiego [Lech] Kaczyński odegrał istotną rolę w polityce zagranicznej, szczególnie naszego regionu. – Tu zadziałała przepowiednia Tuska, który wycofał się z kandydowania w wyborach prezydenckich, ponieważ nie chciał być „strażnikiem żyrandola”. Komorowski taką prezydenturę reprezentuje – ocenił z kolei obecnego prezydenta Marek Król. – Kaczyński był prezydentem, który do czegoś konsekwentnie dążył – dodał. – Komorowski prochu nie wymyśli. Gdyby próbował wyskakiwać z portek, dostałby po łapach i mogłoby to się źle skończyć dla spraw państwa – podsumował Janusz Rolicki.

krol Źródło: Król: Komorowski to strażnik żyrandola, 23.12.2013 r., dostępny w internecie: telewizjarepublika.pl [dostęp 15.05.2020 r.].
11
Ćwiczenie 3
RINipWN2MDQO8
Wyjaśnij, czego dotyczy określenie „strażnik żyrandola”, pojawiające się w przytoczonych tekstach źródłowych. (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 4
R1IkKGMvXY3M4
Wyjaśnij, co miał na myśli Janusz Śniadek, twierdząc, że Bronisław Komorowski nie był tylko nieszkodliwym „strażnikiem żyrandola” (źródło II). (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5
R1S5TVaJodtoM
Porównaj źródła I i III. Rozstrzygnij, czy używając określenia „strażnik żyrandola”, Donald Tusk i Andrzej Duda odnosili się do tych samych kwestii. Uzasadnij swój wybór, odnosząc się do wskazanych tekstów źródłowych. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6
R2uUPUDAnSGtH
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie). Uzasadnienie: (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 7
RPYRMC0H5fW2o
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie). Uzasadnienie: (Uzupełnij).
R7KSmjyExE3Or3
Ćwiczenie 8
Na podstawie tekstów źródłowych rozstrzygnij, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Zarówno Jerzy Kłosiński, jak i Marek Król lepiej oceniają prezydenturę Lecha Kaczyńskiego niż Bronisława Komorowskiego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Janusz Rolicki prezentuje negatywny stosunek do prezydenta Komorowskiego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wszyscy trzej komentatorzy uważają, że prezydent Bronisław Komorowski powinien być bardziej aktywny w sprawach państwa. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 9

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Bartosz Goździk Kodeks wyborczy

Art. 204. § 1. Prawo zgłaszania kandydatów na posłów przysługuje:

1) komitetowi wyborczemu partii politycznej;

2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu; 

3) komitetowi wyborczemu wyborców. (…)

Art. 296. Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Zgłoszenie musi być poparte podpisami zgłaszających.

Art. 297. § 1. Czynności wyborcze w imieniu obywateli, o których mowa w art. 296, wykonuje komitet wyborczy wyborców.

bartosz Źródło: Bartosz Goździk, Kodeks wyborczy, dostępny w internecie: pkw.gov.pl [dostęp 20.09.2020 r.].
REyOzyBtAQjhD
Wyjaśnij, na czym polega najważniejsza różnica w przepisach dotyczących podmiotów zgłaszających kandydatów na posłów i na Prezydenta RP. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 10

Zapoznaj się z wypowiedzią profesora Tomasza Nałęcza na temat „małżeństwa” Prezydenta RP z Polakami i wykonaj polecenia.

1
Paulina Sawicka 30-lecie US. Prof. Tomasz Nałęcz w Szczecinie

Jeśli to ma być udane małżeństwo, to myślę, że chyba niezbędna jest pewna separacja od teściów. Bo tak jak to bywa w małżeństwach, nadmierne liczenie się ze zdaniem teściów może rzutować na udane małżeństwo. Ale nawet przypiekając mnie na ogniu, nie uzyskacie państwo ode mnie odpowiedzi na pytanie, kto w tym przypadku jest tym teściem.

paulina Źródło: Paulina Sawicka, 30-lecie US. Prof. Tomasz Nałęcz w Szczecinie, 27.05.2015 r., dostępny w internecie: adioszczecin.pl [dostęp 20.09.2019 r.].
ReBKYyFxBwsEM
Wyjaśnij, co lub kto jest „teściem”, o którym mówi profesor Tomasz Nałęcz. (Uzupełnij).
R2GEy2PMtOfaG
Napisz, dlaczego potrzebna jest separacja od „teściów”. (Uzupełnij).