Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Wielka Wojna Polaków 1914–1918 – to tytuł głośnej książki historyka Andrzeja Chwalby, poświęconej losom Polaków podczas I wojny światowej. Rozważ zasadność takiego określenia w stosunku do udziału militarnego Polaków na frontach I wojny światowej, sformułuj argumenty za i przeciw. Podaj dwa inne uzasadnienia określenia tej wojny „Wielką Wojną Polaków”.

R1JTz3Pm4dcao
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).

Polskie formacje wojskowe walczące w czasie Wielkiej Wojny u boku mocarstw

RzFIcPTrodYiM1
1. I Kompania Kadrowa Stan liczebny: 145–168 (wg różnych źródeł)
Miejsce powstania: Kraków, zabór austriacki
Obszar działań: sąsiadujące z Galicją obszary Królestwa Polskiego
Czas działania: sierpień 1914, 2. Legiony Polskie Stan liczebny: 17400 osób, w tym większość (11700) z zaboru austriackiego (stan w listopadzie 1916 r.)
Miejsce powstania: Kraków i Lwów
Obszar działań: Królestwo Polskie, Galicja, Podlasie, Pokucie, Bukowina, Wołyń
Czas działania: sierpień 1914 - wrzesień 1916, 3. Legion Polski (Puławski) Stan liczebny: ok. 1000 z ziem zaboru rosyjskiego (w styczniu 1915 r.)
Miejsce powstania: Warszawa, Puławy, Lublin (zabór rosyjski)
Obszar działań: Królestwo Polskie, Podlasie
Czas działania: listopad 1914 - wrzesień 1915, 4. Armia Polska (Błękitna) Stan liczebny: 17,5 tys. (w tym ok. 14 tys. z polonusów z USA) - stan w listopadzie 1918 r.
Miejsce powstania: Francja
Obszar działań: Szampania, Wogezy (pasmo górskie w północno-wschodniej Francji)
Czas działania: czerwiec 1917 - wrzesień 1919
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o. na podstawie Muzeum Narodowe w Krakowie, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Wielka Wojna – konflikt w interesie Polaków czy jedynie obcych mocarstw? Rozstrzygnij, odwołując się do danych ze schematu oraz wiedzy pozaźródłowej.

RZ9hJZdG2vIrR
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Oceń udział Polonii amerykańskiej w polskim czynie zbrojnym podczas I wojny światowej. Uzasadnij swoją opinię.

R16s2rCpwEY4Z
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).