Polecenie 1

Zapoznaj się ze schematem i wykonaj polecenia.

R1MSrWM523eL91
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RSfp2W1CJq3H2
Wyjaśnij, jaką rolę pełnią ulgi podatkowe w polityce gospodarczej. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R1csECoPkDO68
Wyjaśnij, czym jest reglamentacja. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
R1Kqugz3BnQIa
Omów różnicę między ceną rynkową i ceną regulowaną. (Uzupełnij).