Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się ze schematem interaktywnym, a następnie wykonaj polecenia.

Działalność KRRiT

ReEChyWkVj5rJ1
Ilustracja interaktywna prezentuje schemat kołowy. W jego centralnej części znajduje się logotyp Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wokół niego rozmieszczone są na obrysie koła cztery elementy: pierwszy – przedmiot działalności, drugi – członkowie, trzeci powstanie, czwarty – etyka. Opis elementów: 1. Przedmiot działalności. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o radiofonii i telewizji: Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji., 2. Członkowie. Pięciu członków wybieranych przez: sejm – dwóch, senat – jeden, Prezydenta RP – dwóch., 3. Powstanie. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji powołała do życia Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. 28 kwietnia 1993 r. KRRiT rozpoczęła działalność., 4. Etyka. Zasada prymatu interesu publicznego, zasada apartyjności, zasada obiektywizmu, zasada rzetelności i odpowiedzialności, zasada kolegialności, zasada przejrzystości, zasada konsultacji z zainteresowanymi stronami, zasada unikania konfliktu interesów, zasada wysokich standardów profesjonalnych.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RSYXbHzfeun04
Podaj przykład w jaki sposób działalność KRRiT wpływa na twoje codzienne życie. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R13eTV7IZ5c5m
Zajmij stanowisko: czy twoim zdaniem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji spełnia postawione przed nią zadania? Swoje zdanie poprzyj minimum dwoma argumentami. Twoje stanowisko: (Wybierz: spełnia, nie spełnia) Argumenty: (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida