Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się ze schematem i wykonaj ćwiczenie.

Najważniejsze zmiany norm konstytucyjnych w latach 1989–1997

R1JoIWwXgRSNA1
Schemat interaktywny. Schemat Podzielony jest na trzy główne kolumny: 1989–1991, Mała konstytucja z 1992 i Konstytucja z 1997. Pod każdą znajduje się wyjaśnienie funkcjonowania w określonym obszarze. Sposób wyłaniania Rady Ministrów: 1989–1991: Wybierana przez sejm na wniosek prezydenta. Mała konstytucja z 1992: Powoływana przez prezydenta (5 kroków konstytucyjnych). Konstytucja z 1997: Powoływana przez prezydenta (3 kroki konstytucyjne). Odrzucenie przez sejm weta prezydenta do ustawy: 1989–1991: Ponowne uchwalenie przez sejm ustawy zawetowanej przez prezydenta większością 2/3 głosów. Mała konstytucja z 1992: Ponowne uchwalenie przez sejm ustawy zawetowanej przez prezydenta większością 2/3 głosów. Konstytucja z 1997: Ponowne uchwalenie przez sejm ustawy zawetowanej przez prezydenta większością 3/5 głosów. Kontrasygnata aktu urzędowego prezydenta: 1989–1991: Kontrasygnata aktu urzędowego prezydenta — kwestia nieuregulowana. Mała konstytucja z 1992: Kontrasygnata aktu urzędowego prezydenta — przez premiera lub ministra. Konstytucja z 1997: Kontrasygnata aktu urzędowego prezydenta — przez premiera. Skrócenie kadencji sejmu przez prezydenta: 1989–1991: Skrócenie kadencji sejmu przez prezydenta:
– gdy sejm przez 3 miesiące nie powoła rządu (opcjonalnie);
– gdy sejm przez 3 miesiące nie uchwali budżetu lub narodowego planu społeczno-gospodarczego (opcjonalnie);
– gdy sejm uniemożliwi prezydentowi wykonywanie jego uprawnień (opcjonalnie). Mała konstytucja z 1992: Skrócenie kadencji sejmu przez prezydenta:
– gdy sejm nie uchwali budżetu przez okres 3 miesięcy (opcjonalnie);
– gdy w sejmie nie ma większości zdolnej do udzielenia poparcia rządowi (opcjonalnie);
– gdy sejm nie poprze w ciągu 6 miesięcy rządu powołanego przez prezydenta w piątym kroku konstytucyjnym lub innego w tym samym czasie (obligatoryjnie). Konstytucja z 1997: Skrócenie kadencji sejmu przez prezydenta:
– gdy sejm i senat nie uchwalą budżetu przez okres 4 miesięcy (opcjonalnie);
– gdy sejm nie udzieli wotum zaufania rządowi w trzecim kroku konstytucyjnym (obligatoryjnie). Odrzucenie przez sejm poprawek senatu: 1989–1991: Odrzucenie przez sejm poprawek senatu większością 2/3 głosów. Mała konstytucja z 1992: Odrzucenie przez sejm poprawek senatu większością bezwzględną. Konstytucja z 1997: Odrzucenie przez sejm poprawek senatu większością bezwzględną.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
R1Iy89Gi5El2y
Opisz, jak zmieniały się kompetencje najważniejszych organów państwa oraz relacje między nimi po 1989 roku. (Uzupełnij).