Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z danymi zawartymi w schemacie i wykonaj ćwiczenie.

Jak Pan(i) uważa, czy lustracji powinni czy też nie powinni obowiązkowo podlegać:

Ćwiczenie 1
RchqKNaGF6lpV
Przeanalizuj dane i na ich podstawie sformułuj trzy wnioski na temat stosunku Polaków do lustracji osób pełniących funkcje publiczne. (Uzupełnij).
Polecenie 2

Zapoznaj się ze schematem i wykonaj ćwiczenie. Zastanów się, które wydarzenia były najważniejsze dla przebiegu dekomunizacji w Polsce.

Dzieje lustracji w Polsce

R18byEpFj0CSo
Prezentacja.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 2
R19KzxL8l9F6q
Znajdź obowiązującą ustawę lustracyjną i na jej podstawie sporządź listę kategorii osób, które podlegają w Polsce lustracji. (Uzupełnij).