Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z mapą i wykonaj polecenie. Poszukaj aktualnych danych i porównaj je z tymi, jakie zamieszczono na mapie.

RQmCMSrvEyHPl1
Mapa świata, Główne kierunki emigracji z Polski na pobyt stały w latach 2010–2018. na której zaznaczone są: do 1000 osób; Elementy: Białoruś 41, Czechy 556, Grecja 443, Litwa 53, Rosja 100, Słowacja 160, Ukraina 137, Węgry 81, Kazachstan 43, Armenia 12, Izrael 66, Wietnam 24od 1000 do 10 tys. osób; Elementy: Austria 3965, Belgia 2789, Francja 2826, Hiszpania 2054, Niderlandy 7688, Irlandia 5928, Szwecja 2862, Włochy 3616, Kanada 3677, Australia 1321powyżej 10 tys. osób; Elementy: Niemcy 59007, Wielka Brytania 36238, USA 12041
Liczba osób, które wyemigrowały na pobyt stały z Polski

Oprac. na podst. Główne kierunki emigracji i imigracji na pobyt stały w latach 1966–2018, stat.gov.pl.
Źródło: Englishsquarepl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RzNBnhMe235Mo
Przedstaw główne przyczyny emigracji Polaków poza granice kraju? (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R14tlBQEGR1V7
Podaj przyczyny pobytu Polaków w Kazachstanie. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
R1eTs9sODliq2
Wymień kraje emigracji zarobkowej Polaków? (Uzupełnij).