Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Jak analizować dramat? Jak na jego kształt wpływają klasyczne zasady i artystyczne nurty danej epoki? Co należy wiedzieć, zanim przystąpi się do interpretacji tekstu?
Te i inne ważne pytania pomogą ci w interpretacji dramatu Sofoklesa Król Edyp.

Źródłem istotnych informacji są już didaskalia, o ile dramat je zawiera.

Postaci: Analiza głównego tekstu może rozpocząć się od określenia liczby i roli postaci. Należy zwrócić przy tym uwagę na stopień skomplikowania postaci i sposób ich wypowiedzi, określić typ głównego bohatera, opisać jego osobowość i styl, przyjrzeć się motywom jego postępowania. Dzięki temu można rozpoznać konflikt w dramacie, co ma znaczenie podstawowe dla jego interpretacji.

Język dramatu bywa zindywidualizowany, a jego bohaterowie wyrażają się również przez zachowania, gesty i rekwizyty, które mogą mieć charakter symboliczny.

Dla analizy gatunku dramatu istotne jest podejście autora do czasu i przestrzeni.
Czy antyczna zasada jedności czasu i przestrzeni została zachowana w tekście, czy też utwór od niej odchodzi?

Czy świat przedstawiony jest realistyczny, czy też pojawiają się w nim elementy fantastyczne i czy wynikają z psychologii postaci? 
Jak skonstruowana została akcja dramatu? Czy odpowiada klasycznym zasadom kompozycji, czy też autor świadomie je łamie? Czy między przedstawianymi wydarzeniami istnieją związki przyczynowo‑skutkowe? Jakie znaczenie ma warstwa metafizyczna dzieła i jak wpływa na jego kształt artystyczny?

Polecenie 1
Zapoznaj się uważnie z Prologosem i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną na schemacie analizą.
Zapoznaj się uważnie z Prologosem i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną na schemacie analizą.
RR84FQoNzZiU7
Jak można wyjaśnić brak didaskaliów w tekście dramatu? (Uzupełnij). W jaki sposób scharakteryzowany został tytułowy bohater? (Uzupełnij). Jakie motywy kierują działaniem Edypa? (Uzupełnij). Jakich informacji dostarcza tekst główny? (Uzupełnij). Jakie ważne dla dalszego rozwoju akcji wydarzenia mają miejsce w Prologosie? (Uzupełnij). Jaką rolę pełni Prologos w budowie dramatu? (Uzupełnij).
1
Polecenie 2

Zapoznaj się uważnie z Epejsodionem I i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną na schemacie analizą.

RRrTO4SZQUh3Q
Jak przejawia się w wypowiedzi Edypa ironia tragiczna? (Uzupełnij). Jaką motywację można przypisać rozgrywającym się zdarzeniom? (Uzupełnij). W jaki sposób scharakteryzowany został Edyp? (Uzupełnij). Jaką postawę w stosunku do zaistniałej sytuacji zajmuje Chór? (Uzupełnij). Jaką funkcję pełni motyw ślepoty? (Uzupełnij).
R13VhAuJDXSFE1
Ćwiczenie 2
Zaznacz prawidłową odpowiedź.. W Epejsodionie I postacie zachowują się zgodnie z prawdopodobieństwem psychologicznym. Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ. W Epejsodionie I dialogi służą bardziej prezentacji poglądów filozoficznych i postawieniu pewnego problemu niż rozwijaniu akcji. Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ
1
Polecenie 3

Zapoznaj się uważnie z Epejsodionem II i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną na schemacie analizą. Odpowiedz na pytania.

R1Hr9RSHvK0DL
W jaki sposób charakteryzowana jest Jokasta? (Uzupełnij). Jaka mógłbyś określić motywację jej działań? (Uzupełnij). W jaki sposób w poniższym fragmencie przejawia się ironia tragiczna jako zasada rządząca akcją? (Uzupełnij).
1