Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Przeanalizuj poniższą tablicę, która ukazuje, jak Arystoteles rozumiał pojęcie cnoty jako złotego środka. Zastanów się, czy można wskazać inne przykłady cnót oprócz tych, które są na niej wymienione.

R1dgwvKykW0Xs1
Propozycje cnót niewymienionych na schemacie (Uzupełnij).
RjJyHM1eIvsNj1
Ilustracja interaktywna. Ilustracja przedstawia wagę, na której znajduje się nagłówek Cnoty i ich skrajności wraz z zawartością. Elementy ilustracji interaktywnej: 1. Względem odwagi. Niedostatek: tchórzostwo
Umiar, cnota, złoty środek: męstwo (odwaga)
Nadmiar: zuchwalstwo (brawura). 2. Względem doznawania przyjemności. Niedostatek: brak wrażliwości
Umiar, cnota, złoty środek: umiarkowanie
Nadmiar: rozwiązłość. 3. Względem darowania małych sum i prezentów. Niedostatek: skąpstwo
Umiar, cnota, złoty środek: szczodrość
Nadmiar: rozrzutność lub chciwość. 4. Względem darowania wielkich sum. Niedostatek: małostkowość
Umiar, cnota, złoty środek: wielki gest
Nadmiar: szafowanie pieniędzmi. 5. Względem poczucia własnej wartości. Niedostatek: skromność
Umiar, cnota, złoty środek: uzasadniona duma
Nadmiar: zarozumiałość. 6. Względem wytyczania sobie celów. Niedostatek: brak ambicji
Umiar, cnota, złoty środek: ambicja
Nadmiar: nadmierna ambicja. 7. Względem odczuwania emocji. Niedostatek: nieodczuwanie (emocji)
Umiar, cnota, złoty środek: łagodność
Nadmiar: gniewność. 8. Względem szczerości wobec innych. Niedostatek: udawana skromność
Umiar, cnota, złoty środek: prawdomówność (szczerość)
Nadmiar: chełpliwość i pyszałkowatość. 9. Względem zabawy i żartów. Niedostatek: mrukliwość
Umiar, cnota, złoty środek: dowcipność
Nadmiar: kpiarstwo. 10. Względem traktowania innych. Niedostatek: gburliwość
Umiar, cnota, złoty środek: uprzejmość
Nadmiar: nadskakiwanie.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Wskaż nazwy cnót, które można zastąpić bardziej trafnymi (czytelnymi współcześnie) określeniami. Zaproponuj nowe nazwy.

RKIScqH4hAzC91
Propozycje zmiany nazw cnót lub ich skrajności (Uzupełnij).