1
Pokaż ćwiczenia:
RWbyYbcYx2XyZ1
Ćwiczenie 1
Znając podział nauk wprowadzony przez Arystotelesa, połącz w pary rodzaj nauki z konkretną dyscypliną. nauka teoretyczna Możliwe odpowiedzi: 1. etyka, 2. chemia, 3. rzeźbiarstwo nauka praktyczna Możliwe odpowiedzi: 1. etyka, 2. chemia, 3. rzeźbiarstwo nauka pojetyczna Możliwe odpowiedzi: 1. etyka, 2. chemia, 3. rzeźbiarstwo
R1OyvYq0h2YPB2
Ćwiczenie 2
Sprawdź, czy pamiętasz, jaka cnota odpowiada danej płaszczyźnie naszego życia. Względem wytyczania sobie celów: Tu uzupełnij. Względem odwagi: Tu uzupełnij. Względem darowania małych sum i prezentów: Tu uzupełnij. Względem poczucia własnej wartości: Tu uzupełnij. Względem doznawania przyjemności: Tu uzupełnij. Względem darowania wielkich sum: Tu uzupełnij.
R1Kfd7SvRzRmF1
Ćwiczenie 3
Zaznacz poprawne słowa w tekście. Zdaniem Arystotelesa cnoty należą do zalet (tu wybierz: 1. pojetycznych. 2. etycznych. 3. dianoetycznych). Jako cechy naszego charakteru (tu wybierz: 1. są. 2. nie są. 3. bywają) nam wrodzone. Rozwijamy je w sobie poprzez (tu wybierz: 1. ćwiczenie. 2. praktykowanie. 3. myślenie), a w naszym postępowaniu powinniśmy je realizować (tu wybierz: 1. w określonych sytuacjach. 2. stale. 3. gdy sprawiają przyjemność).
R1TNnJj9axNGu1
Ćwiczenie 4
Na podstawie poniższego listu wymień te cechy charakteru, które Arystoteles nazwałby niedoborem, umiarem i nadmiarem. Kochani Rodzice! Jak pisałem w poprzednim liście, na koloniach jest świetnie! Nowo poznani znajomi są wspaniali. Karol jest co prawda mrukiem, ale jest na tyle łagodny, że żadnych żartów nie bierze do siebie. Jędrek cały czas przechwala się co to nie on, a potem łatwo wpada w gniew, gdy coś mu jednak nie wychodzi, ale potrafi też być uprzejmy i bardzo dowcipny. Nie rozumiem za to Pawła, bo na co dzień jest małomówny i zbyt skromny, ale potem we wszystkich zabawach wykazuje się ambicją i potrafi być dumny z samego siebie, gdy uda mu się wygrać. To tyle na dzisiaj. Kolejny list wyślę w środę. Janek
Ry9yyEdrlqvBj1
Ćwiczenie 4
Zaznacz te cechy charakteru, które Arystoteles nazwałby umiarem. Możliwe odpowiedzi: 1. Mrukliwy, 2. Łagodny, 3. Przechwalający się, 4. Gniewny, 5. Uprzejmy, 6. Bardzo dowcipny, 7. Małomówny, 8. Ambitny, 9. Dumny
R1MXOnfePWIO71
Ćwiczenie 5
Wysłuchaj nagrania abstraktu, wyodrębnij jego części i nadaj im tytuły.
1
Ćwiczenie 5
R1FLljGSBoCnB
Z którą z cnót wynotowanych przez Arystotelesa wiąże się sytuacja podarowania komuś dużej sumy pieniędzy? Możliwe odpowiedzi: 1. Ambicja., 2. Wielki gest., 3. Szczodrość., 4. Umiar.
RoB7AkZk7gMvh2
Ćwiczenie 6
Wysłuchaj nagrania abstraktu i zastanów się, czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć w związku z tematem lekcji.
Ćwiczenie 6
R10GyesV7mFgr2
Uzupełnij poniższe zestawienia sposób poprawny. Wskaż niedomiar i nadmiar cechy dumny: (tu wybierz) 1. nieczuły, 2. gniewny, 3. prześmiewca, 4. odważny, 5. prawdomówny, 6. skromny, 7. rozrzutny, 8. mruk, 9. leniwy, 10. tchórz, 11. skąpy, 12. zarozumiały oraz (tu wybierz) 1. nieczuły, 2. gniewny, 3. prześmiewca, 4. odważny, 5. prawdomówny, 6. skromny, 7. rozrzutny, 8. mruk, 9. leniwy, 10. tchórz, 11. skąpy, 12. zarozumiały.

Wskaż niedomiar i umiar cechy apodyktyczny: (tu wybierz) 1. nieczuły, 2. gniewny, 3. prześmiewca, 4. odważny, 5. prawdomówny, 6. skromny, 7. rozrzutny, 8. mruk, 9. leniwy, 10. tchórz, 11. skąpy, 12. zarozumiały oraz (tu wybierz) 1. nieczuły, 2. gniewny, 3. prześmiewca, 4. odważny, 5. prawdomówny, 6. skromny, 7. rozrzutny, 8. mruk, 9. leniwy, 10. tchórz, 11. skąpy, 12. zarozumiały.

Wskaż niedomiar i nadmiar cechy hojny: (tu wybierz) 1. nieczuły, 2. gniewny, 3. prześmiewca, 4. odważny, 5. prawdomówny, 6. skromny, 7. rozrzutny, 8. mruk, 9. leniwy, 10. tchórz, 11. skąpy, 12. zarozumiały oraz (tu wybierz) 1. nieczuły, 2. gniewny, 3. prześmiewca, 4. odważny, 5. prawdomówny, 6. skromny, 7. rozrzutny, 8. mruk, 9. leniwy, 10. tchórz, 11. skąpy, 12. zarozumiały.

Wskaż niedomiar i nadmiar cechy zabawny: (tu wybierz) 1. nieczuły, 2. gniewny, 3. prześmiewca, 4. odważny, 5. prawdomówny, 6. skromny, 7. rozrzutny, 8. mruk, 9. leniwy, 10. tchórz, 11. skąpy, 12. zarozumiały oraz (tu wybierz) 1. nieczuły, 2. gniewny, 3. prześmiewca, 4. odważny, 5. prawdomówny, 6. skromny, 7. rozrzutny, 8. mruk, 9. leniwy, 10. tchórz, 11. skąpy, 12. zarozumiały.
R13cfVlK9Lelc3
Ćwiczenie 7
Wskaż zdanie, które właściwie opisuje relację etyki Arystotelesa do koncepcji etycznych hedonistów i stoików. Możliwe odpowiedzi: 1. Arystoteles uważał, że hedonizm niczym nie różni się od stoicyzmu., 2. Arystoteles zgodziłby się z hedonistami, że przyjemność jest jedyną cnotą, i zarzuciłby stoikom, że tego nie rozumieją., 3. Arystoteles uznał za błąd hedonistów utożsamienie cnoty z przyjemnością, a stoikom zarzuciłby, że ich nauka jest niepraktyczna i niemożliwa do realizacji., 4. Arystoteles potępił Arystypa za utożsamienie cnoty z przyjemnością, Epikura pochwaliłby za rozróżnienie rodzajów przyjemności, a stoików – za chęć zdystansowania się do świata.
31
Ćwiczenie 8

Określ, na czym polega różnica między zaletami dianoetycznymi a zaletami etycznymi (cnotami).

R1VMPhXmWafQs
(Uzupełnij).