Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Kandydaci do polskiej korony po śmierci Augusta III

RfHj79fVShFyA1
Ilustracja przedstawia portrety kandydatów do polskiej korony po śmierci Augusta Trzeciego. Opisani są: 1. Gottfried Boy, Fryderyk Krystian Wettyn, 1751 Fryderyk Krystian Wettyn (1722-1763) – królewicz polski, elektor saski (od 1763 r.) z dynastii Wettynów. Syn króla Polski, elektora Saksonii Augusta III Sasa i arcyksiężniczki austriackiej Marii Józefy Habsburżanki. W 1747 r. ożenił się z Marią Antonią Wittelsbach, córką cesarza Karola VII Wittelsbacha i arcyksiężniczki austriackiej Marii Amalii Habsburżanki. Jego siostry: Maria Anna i Maria Józefa poślubiły odpowiednio elektora Bawarii Maksymiliana III Wittelsbacha i delfina Francji Ludwika Ferdynanda Burbona., 2. Quentin de La Tour, Franciszek Ksawery Wettyn w kostiumie dworskim, z insygniami Orderu Orła Białego, 1756 Franciszek Ksawery Wettyn (1730-1806) – królewicz polski z dynastii Wettynów, regent Elektoratu Saksonii w okresie małoletności syna Fryderyka Krystiana Wettyna, Fryderyka Augusta (1763-1768). Syn króla Polski, elektora Saksonii Augusta III Sasa i arcyksiężniczki austriackiej Marii Józefy Habsburżanki. W 1764 r. pozostawał w stanie wolnym. Jego siostry: Maria Anna i Maria Józefa poślubiły odpowiednio elektora Bawarii Maksymiliana III Wittelsbacha i delfina Francji Ludwika Ferdynanda Burbona., 3. Pietro Rotari, Karol Chrystian Wettyn, 1755 Karol Krystian Wettyn (1733-1796) – królewicz polski, książę saski, książę Kurlandii i Semigalii (1759-1763). Syn króla Polski, elektora Saksonii Augusta III Sasa i arcyksiężniczki austriackiej Marii Józefy Habsburżanki. Od 1760 r. w związku małżeńskim z Franciszką z Krasińskich. Jego siostry: Maria Anna i Maria Józefa poślubiły odpowiednio elektora Bawarii Maksymiliana III Wittelsbacha i delfina Francji Ludwika Ferdynanda Burbona., 4. Augustyn Mirys, Jan Klemens Branicki, około 1752 Jan Klemens Branicki (1689-1771) – polski magnat, hetman wielki koronny, kasztelan krakowski, przywódca stronnictwa hetmańskiego, przeciwnik Familii. Współpracował z Radziwiłłami i Potockimi; utrzymywał bliskie stosunki z dworami francuskim i saskim. Od 1748 r. był mężem Izabeli z Poniatowskich., 5. Ludwik Marteau, Adam Kazimierz Czartoryski, po 1760 Adam Kazimierz Czartoryski (1734-1823) – książę na Klewaniu i Żukowie, syn wojewody ruskiego Augusta Aleksandra Czartoryskiego, jednego z przywódców stronnictwa „Familii”. W latach 50. i 60. XVIII w. działał na sejmikach i sejmach, broniąc interesów tej partii. W 1758 r. został generałem ziem podolskich. Od 1761 r. jego żoną była Izabela z Flemmingów, córka hrabiego Jerzego Flemminga, podskarbiego wielkiego litewskiego., 6. Louis François Marteau lub Christoph Joseph Werner (?), Stanisław Antoni Poniatowski, przed 1764 Stanisław Antoni Poniatowski (1732-1798) – syn kasztelana krakowskiego Stanisława Poniatowskiego i Konstancji z Czartoryskich. W okresie 1755-1758 z przerwami przebywał w Petersburgu, gdzie nawiązał romans z przyszłą cesarzową Rosji Katarzyną II. W latach 50. i 60. XVIII w. brał udział w naradach „Familii”, był posłem i uczestniczył w obradach trybunałów koronnego i litewskiego. W 1755 r. został stolnikiem wielkim litewskim, a rok później starostą przemyskim. W 1764 r. miał nadzieję, że w przyszłości poślubi Katarzynę II.
1
Polecenie 1

Zapoznaj się ze schematem przedstawiającym kandydatów do korony polskiej po śmierci Augusta III. Na podstawie notek biograficznych ustal, o kim mowa.

R11kw7B2boKhp
Kogo dotyczą podane opisy: 1. Zmarł na ospę, zanim w Rzeczpospolitej rozpoczął się sejm elekcyjny. 2. Cieszył się poparciem przeciwników Familii Czartoryskich i stał na czele armii koronnej. 3. Jego wygrana była szczególnie ważna dla przywódców Familii z uwagi na interesy rodzinne. 4. Liczył, że dzięki koronie polskiej uda mu się odzyskać władzę w niedawno utraconym księstwie. 5. Był związany emocjonalnie z carycą Katarzyną II. Możliwe odpowiedzi: Karol Krystian Wettyn, Adam Kazimierz Czartoryski, Jan Klemens Branicki, Fryderyk Krystian Wettyn, Stanisław Antoni Poniatowski.
1
Polecenie 2

Wyobraź sobie, że Katarzyna II rozważa mocne i słabe strony poszczególnych kandydatów. Zapisz przy każdym jego atuty i niedostatki.

RsfSQqfq6h4SI
Wykonaj ćwiczenie zgodnie z poleceniem. Książęta sascy (Uzupełnij). Jan Klemens Branicki (Uzupełnij). Adam Kazimierz Czartoryski (Uzupełnij). Stanisław Antoni Poniatowski (Uzupełnij).