Polecenie 1

Zapoznaj się z celami polskiej polityki zagranicznej od 1989 r. i wykonaj ćwiczenia.

Główne cele polskiej polityki zagranicznej po 1989 r.

R1V20scUMPQVi1
Prezentacja multimedialna.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
R1CEb8kx32iQw
Omów sukcesy polskiej polityki zagranicznej w stosunkach bilateralnych z sąsiadami. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RhkOpP6QeJYV9
Oceń polską politykę euroatlantycką. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
R1YgdlqawHQ6m
Wyjaśnij znaczenie wejścia Polski w 1991 r. do Rady Europy. (Uzupełnij).