1
Pokaż ćwiczenia:
RDF4DHqYzJFKX1
Ćwiczenie 1
Zaznacz, które z podanych odpowiedzi można zaliczyć do celów polityki zagranicznej. Możliwe odpowiedzi: 1. wzrost pozycji międzynarodowej państwa, 2. umocnienie satelitaryzmu Polski od Federacji Rosyjskiej, 3. zapewnienie bezpieczeństwa państwa, 4. wzrost siły państwa
R1VRmqxQBr0BR1
Ćwiczenie 2
Uszereguj priorytety polskiej polityki zagranicznej ogłoszone przez Ministra Spraw Zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego w sposób chronologiczny. Elementy do uszeregowania: 1. bezpieczeństwo państwa, 2. rozwój państwa i jego polityki zagranicznej, 3. umocnienie suwerenności państwa
R1ejCOra3cWXw1
Ćwiczenie 3
Zaznacz, z jakim państwem w 2012 r. Rzeczpospolita Polska współorganizowała finały Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Możliwe odpowiedzi: 1. z Czechami, 2. z Niemcami, 3. z Białorusią, 4. z Ukrainą
21
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 133

1. Prezydent Rzeczypospolitej jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych:

1) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat,

2) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych,

3) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych.

2. Prezydent Rzeczypospolitej przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją.

3. Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem.

cw Źródło: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 27.07.2020 r.].
RGXXoTsCRxxaB
Omów rolę Prezydenta RP w stosunkach międzynarodowych. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z ilustracją i wykonaj polecenie.

Zapoznaj się z opisem ilustracji i wykonaj polecenie.

RPj3gZFlqz5n4
Źródło: Erazm Ciołek, dostępny w internecie: historia.wprost.pl [dostęp 27.07.2020 r.], tylko do użytku edukacyjnego.
RWHqLgzKvuVns
Wyjaśnij, jaki był wpływ wydarzenia przedstawionego na ilustracji na polską politykę zagraniczną po 1989 r. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Zniesienie wiz do USA – poradnik

Od 11 listopada Polska dołączyła do grona 38 krajów spełniających kryteria ruchu bezwizowego do USA. Jeśli jedziemy tam w celach turystycznych, możemy spędzić w tym kraju do 90 dni. Ubieganie się o wizę zastąpił obowiązek rejestracji w systemie ESTA. W ciągu 72 godzin otrzymamy potwierdzenie możliwości wjazdu do Stanów Zjednoczonych. To nie oznacza jednak ostatecznej zgody, tę wydają służby graniczne.

cyt Źródło: Zniesienie wiz do USA – poradnik, 5.12.2019 r., dostępny w internecie: travelplanet.pl [dostęp 27.07.2020 r.].
R1Z19dtRoVpE7
Wyjaśnij, dlaczego dla Rzeczypospolitej Polskiej zniesienie wiz do USA było jednym z najważniejszych celów w stosunkach z USA. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z wypowiedzią ministra spraw zagranicznych RP i wykonaj polecenie.

1
Radio Maryja Założenia polskiej polityki zagranicznej na rok 2019

– W ostatnich latach odtworzyliśmy ścisłą współpracę Grupy Wyszehradzkiej, powołaliśmy nowe instytucje – Dziewiątkę Bukaresztańską, Trójmorze. Ta koncepcja opiera się o wzmocnienie infrastruktury zarówno energetycznej, jak i komunikacyjnej w naszym regionie, tak aby wyrównać poziom rozwoju z poziomem integracji naszego regionu z Europą Zachodnią. W dalszym ciągu będziemy uczestniczyć w 2019 r. w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a więc będziemy też współuczestniczyć w rozwiązywaniu różnych konfliktów na świecie, których jest co niemiara. To na pewno będą kwestie, do których się rząd odniesie. Oczywiście będziemy na pewno się starali rozszerzyć naszą obecność na świecie, opiekować się Polonią, umacniać nasz wizerunek, markę polską na świecie – mówił Witold Waszczykowski.

cytat Źródło: Radio Maryja, Założenia polskiej polityki zagranicznej na rok 2019, 19.12.2018 r., dostępny w internecie: radiomaryja.pl [dostęp 27.07.2020 r.].
RvoeMtfEt7s7w
Wymień, jakie działania w polityce zagranicznej RP w 2019 r. świadczą o pozycji państwa na arenie międzynarodowej. (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z mapą i wykonaj polecenie.

Zapoznaj się z opisem mapy i wykonaj polecenie.

R1CpNvg34udiT1
Źródło: 10.03.2019 r., dostępny w internecie: dzieje.pl [dostęp 27.07.2020 r.], tylko do użytku edukacyjnego.
RvVcwu3wPShnS
Wyjaśnij, w jaki sposób Rzeczpospolita Polska zadbała o swoje bezpieczeństwo międzynarodowe po 1989 r. (Uzupełnij).