Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Jak analizować dramat? Jak na jego kształt wpływają klasyczne zasady i artystyczne nurty danej epoki? Co należy wiedzieć, zanim przystąpi się do interpretacji tekstu? Te i inne ważne pytania pomogą ci w interpretacji dramatów H. Müllera.

Źródłem istotnych informacji są już didaskalia, o ile dramat je zawiera.

Postaci: Analiza głównego tekstu może rozpocząć się od określenia liczby i roli postaci. Należy zwrócić przy tym uwagę na stopień skomplikowania postaci i sposób ich wypowiedzi, określić typ głównego bohatera, opisać jego osobowość i styl, przyjrzeć się motywom jego postępowania. Dzięki temu można rozpoznać konflikt w dramacie, co ma znaczenie podstawowe dla jego interpretacji.

Język dramatu bywa zindywidualizowany, a jego bohaterowie wyrażają się również przez zachowania, gesty i rekwizyty, które mogą mieć charakter symboliczny.

Dla analizy gatunku dramatu istotne jest podejście autora do czasu i przestrzeni. Czy antyczna zasada jedności czasu i przestrzeni została zachowana w tekście, czy też utwór od niej odchodzi?

Czy świat przedstawiony jest realistyczny, czy też pojawiają się w nim elementy fantastyczne i czy wynikają z psychologii postaci? Jak skonstruowana została akcja dramatu? Czy odpowiada klasycznym zasadom kompozycji, czy też autor świadomie je łamie? Czy między przedstawianymi wydarzeniami istnieją związki przyczynowo‑skutkowe? Jakie znaczenie ma warstwa metafizyczna dzieła i jak wpływa na jego kształt artystyczny?

Dramat Heinera Müllera Hamletmaszyna składa się z pięciu obrazów, odpowiadających tradycyjnym aktom. Już na poziomie budowy podejmuje zatem grę z tradycją literacką. Dzieło, pochodzące z 1977 roku, zawiera surrealistyczne sceny, których celem jest wejście w dialog, a nawet swoista dekonstrukcja znanej tragedii Szekspira.

Polecenie 1

Przeczytaj uważnie obraz I (Album rodzinny) dramatu Hamletmaszyna i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną na schemacie analizą.

Zapoznaj się uważnie z obrazem I (Album rodzinny) dramatu Hamletmaszyna i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną na schemacie analizą.

RIzuujW8ZEtZM
Jak zbudowany jest monolog Hamleta? (Uzupełnij). Jakie motywy kierują działaniem bohatera? (Uzupełnij). W jaki sposób autor nawiązał do dramatu Szekspira? (Uzupełnij).
Polecenie 2
RToDRG3cFLTMk
Zaznacz w tabeli właściwą odpowiedź. W utworze nakladają się dwie płaszczyzny czasowe – przeszłość i teraźniejszość. Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ. Przestrzeń utworu jest precyzyjnie określona. Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ
1
Polecenie 3

Przeczytaj uważnie obraz II (Europa kobiety) dramatu Hamletmaszyna i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną na schemacie analizą.

Zapoznaj się uważnie z obrazem II (Europa kobiety) dramatu Hamletmaszyna i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną na schemacie analizą.

R19NKiYrpdvdq
Jaką funkcję pełni tekst poboczny? (Uzupełnij). W jaki sposób scharakteryzowana została Ofelia? (Uzupełnij).
1
Polecenie 4

Przeczytaj uważnie obraz III (Scherzo) dramatu Hamletmaszyna i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną na schemacie analizą.

Zapoznaj się uważnie z obrazem III (Scherzo) dramatu Hamletmaszyna i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną na schemacie analizą.

RQnRkHl53fPU1
Jaką funkcję pełni tekst poboczny? (Uzupełnij). Jakie relacje panują między Hamletem i Ofelią? (Uzupełnij). Jakie motywy kierują działaniem bohatera? (Uzupełnij).
Ćwiczenie 1

Zaznacz, jaki rodzaj dialogu dominuje w obrazie III utworu? Następnie opisz jego funkcję.

R3GAZOgnOM5kv
Możliwe odpowiedzi: 1. dialog dyskusyjny, 2. dialog sytuacyjny, 3. dialog konwersacyjny, 4. dialog pozorny
RL68ZsOJZgKKm
(Uzupełnij).
1
Polecenie 5

Przeczytaj uważnie obraz IV (Burda w peszcie bitwa o Grenlandię) dramatu Hamletmaszyna i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną na schemacie analizą.

Zapoznaj się uważnie z obrazem IV (Burda w peszcie bitwa o Grenlandię) dramatu Hamletmaszyna i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną na schemacie analizą.

R1T9OPZBaNUVL
Jakim przeobrażeniom ulega tożsamość bohatera? (Uzupełnij). Jakie motywy kierują działaniem bohatera? (Uzupełnij).
1
Polecenie 6

Przeczytaj uważnie obraz V (Czekając z dzikim uporem...) dramatu Hamletmaszyna i odpowiedz na poniższe pytania:

Zapoznaj się uważnie z obrazem V (Czekając z dzikim uporem...) dramatu Hamletmaszyna i odpowiedz na poniższe pytania:

R1Do9qGBxlII0
Jaką funkcję pełni tekst poboczny? (Uzupełnij). Jaki charakter ma przestrzeń, w której rozgrywa się obraz? (Uzupełnij). Jaka relacja zachodzi między słowami Ofelii a jej sytuacją? (Uzupełnij).
R1b8f5cwsIs4n1
V. Czekając z dzikim uporem/ w okropnej zbroi/ przez tysiąclecia. Głębina morska. Ofelia na wózku inwalidzkim. Obok przepływają ryby szczątki zwłok i części zwłok. Ofelia. (podczas gdy dwóch mężczyzn w fartuchach lekarskich owija ją i wózek od góry do dołu w bandaże). Tu mówi Elektra. W sercu ciemności. W słońcu tortur. Do metropolii świata. W imieniu ofiar. Wyrzucam z siebie wszelkie nasienie, jakie przyjęłam. Mleko moich piersi zamieniam w śmiertelną truciznę. Unieważniam świat zrodzony ze mnie. Duszę świat ze mnie zrodzony między udami. Grzebię go w swym łonie. Precz ze szczęściem pokory. Niech żyje nienawiść, pogarda, bunt, śmierć. Kiedy uzbrojona w rzeźnicki nóż przejdzie przez wasze sypialnie, wtedy poznacie prawdę. Mężczyźni wychodzą. Ofelia pozostaje na scenie, siedzi nieruchoma w białym opakowaniu. Warstwa formalna. Fragment tekstu: V. Czekając z dzikim uporem/ w okropnej zbroi/ przez tysiąclecia. Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 1. Tytuł sceny – pisany wierszem quasi-cytat z Hamleta – jest nawiązaniem do sceny poprzedniej i określa czas akcji. Warstwa formalna. Fragment tekstu: Głębina morska. Ofelia na wózku inwalidzkim. Obok przepływają ryby szczątki zwłok i części zwłok. Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 2. Miejsce akcji ma charakter antyrealistyczny – scenografia i rekwizyty tworzą apokaliptyczne obrazy śmierci i rozkładu. Warstwa treściowa. Fragment tekstu: (podczas gdy dwóch mężczyzn w fartuchach lekarskich owija ją i wózek od góry do dołu w bandaże) Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 3. Uwięziona Ofelia w gwałtownym proteście usiłuje się wyzwolić, jednak kiedy daje upust swej słownej agresji, jest bandażowana na wózku przez dwóch mężczyzn w białych kitlach. W ten sposób jej bunt zostaje zdławiony – owinięty wokół ciała Ofelii bandaż to rodzaj kaftanu bezpieczeństwa, symbol zniewolenia jednostki przez państwo. Warstwa formalna. Fragment tekstu: Elektra. Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 4. Aluzja literacka. Warstwa treściowa. Fragment tekstu: Elektra. Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 5. Elektra (postać z mitologii greckiej) – aluzja do bohaterki tragedii Hofmansthala, uosobienie nienawiści. Warstwa formalna. Fragment tekstu: Tu mówi Elektra. W sercu ciemności. W słońcu tortur. Do metropolii świata. W imieniu ofiar. Wyrzucam z siebie wszelkie nasienie, jakie przyjęłam. Mleko moich piersi zamieniam w śmiertelną truciznę. Unieważniam świat zrodzony ze mnie. Duszę świat ze mnie zrodzony między udami. Grzebię go w swym łonie. Precz ze szczęściem pokory. Niech żyje nienawiść, pogarda, bunt, śmierć. Kiedy uzbrojona w rzeźnicki nóż przejdzie przez wasze sypialnie, wtedy poznacie prawdę. Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 6. Brutalne obrazowanie. Warstwa treściowa. Fragment tekstu: Tu mówi Elektra. W sercu ciemności. W słońcu tortur. Do metropolii świata. W imieniu ofiar. Wyrzucam z siebie wszelkie nasienie, jakie przyjęłam. Mleko moich piersi zamieniam w śmiertelną truciznę. Unieważniam świat zrodzony ze mnie. Duszę świat ze mnie zrodzony między udami. Grzebię go w swym łonie. Precz ze szczęściem pokory. Niech żyje nienawiść, pogarda, bunt, śmierć. Kiedy uzbrojona w rzeźnicki nóż przejdzie przez wasze sypialnie, wtedy poznacie prawdę. Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 7. Bunt Ofelii ma destrukcyjny, nihilistyczny charakter – jest radykalnym odrzuceniem roli kobiety-matki dającej życie, wybuchem gwałtownej nienawiści do świata i ludzi. Warstwa treściowa. Fragment tekstu: Kiedy uzbrojona w rzeźnicki nóż przejdzie przez wasze sypialnie, wtedy poznacie prawdę. Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 8. Ostatnie słowa Ofelii – słowa Susan Atkins, jednej z kobiet związanych z bandą Charlesa Mansona. Warstwa formalna. Fragment tekstu: Kiedy uzbrojona w rzeźnicki nóż przejdzie przez wasze sypialnie, wtedy poznacie prawdę. Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 9. Cytat. Warstwa treściowa. Fragment tekstu: Mężczyźni wychodzą. Ofelia pozostaje na scenie, siedzi nieruchoma w białym opakowaniu. Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 10. Obraz zamkniętej w białym kokonie ukazuje zdławienie buntu Ofelii, która staje się bezwolną ofiarą.
1
Ćwiczenie 2

Określ, w jaki sposób – o ile w ogóle – powiązane są ze sobą wydarzenia Hamletmaszyny.

Rtc3OlrqfitdE
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 3

Opisz konflikt między bohaterami, który jest motorem akcji Hamletmaszyny. Jeśli jest to niemożliwe, nazwij inną zasadę rządzącą układem zdarzeń w dramacie.

R1J807vnAqFgm
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 4

Wykorzystując zebrane dotychczas informacje, określ kompozycyjne związki i zależności pomiędzy poszczególnymi elementami świata przedstawionego Hamletmaszyny (akcja, postacie, język, czas, przestrzeń).

RsYq4qxUXs0bb
(Uzupełnij).