Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Etap pierwszy: przyswojenie tekstu

Polecenie 1

Po ponownym przeczytaniu wiersza zapisz swoje pierwsze refleksje na jego temat, wstępne hipotezy interpretacyjne.

Po ponownym zapoznaniu się z wierszem zapisz swoje pierwsze refleksje na jego temat, wstępne hipotezy interpretacyjne.

RIscFWbXARZoo
(Uzupełnij).
Adam Asnyk Między nami nic nie było

Między nami nic nie było!
Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych,
Nic nas z sobą nie łączyło
Prócz wiosennych marzeń zdradnych;

Prócz tych woni, barw i blasków
Unoszących się w przestrzeni,
Prócz szumiących śpiewem lasków
I tej świeżej łąk zieleni;

Prócz tych kaskad i potoków
Zraszających każdy parów,
Prócz girlandy tęcz, obłoków,
Prócz natury słodkich czarów;

Prócz tych wspólnych, jasnych zdrojów,
Z których serce zachwyt piło,
Prócz pierwiosnków i powojów
Między nami nic nie było!

5 kwietnia 1870

multi1C1 Źródło: Adam Asnyk, Między nami nic nie było, Warszawa 2000.

Etap drugi: zrozumienie treści

Polecenie 2

Wypisz z wiersza frazy, słowa, które uznajesz za kluczowe do jego poprawnej interpretacji.

ROfeNeMX6xdWC
(Uzupełnij).

Etap trzeci: analiza tekstu – warstwa formalna i treściowa

1
Polecenie 3

Zapoznaj się ze schematem obrazującym funkcjonowanie w wierszu warstwy formalnej oraz warstwy treściowej. Uzupełnij pola porządkujące wiedzę o osobie mówiącej, świecie przedstawionym i relacjach podmiotu i świata, wpisując odpowiednie cytaty.

Rb67V0Qdf90mB
Osoba mówiąca w wierszu (Uzupełnij). Elementy składowe świata przedstawionego (Uzupełnij). Relacja podmiotu i świata (Uzupełnij).
RoF2fbhFO1ce9
Adam Asnyk. Między nami nic nie było. Między nami nic nie było! Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych, Nic nas z sobą nie łączyło Prócz wiosennych marzeń zdradnych; Prócz tych woni, barw i blasków Unoszących się w przestrzeni, Prócz szumiących śpiewem lasków I tej świeżej łąk zieleni; Prócz tych kaskad i potoków Zraszających każdy parów, Prócz girlandy tęcz, obłoków, Prócz natury słodkich czarów; Prócz tych wspólnych, jasnych zdrojów, Z których serce zachwyt piło, Prócz pierwiosnków i powojów Między nami nic nie było! 5 kwietnia 1870. Warstwa formalna. Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 1. Rodzaj wiersza. Wiersz sylabotoniczny, stroficzny, zbudowany z czterech strof 4-wersowych (tetrastychów); 8-zgłoskowiec (4 + 4), o układzie rymów: abab, cdcd, efef, ghgh. Warstwa formalna. Fragment tekstu: Między nami nic nie było. Między nami nic nie było! Między nami nic nie było! Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 2. Tytuł. Określa temat wiersza, jest także pierwszym i ostatnim wersem – klamrą kompozycyjną wiersza. Warstwa treściowa. Fragment tekstu: Między nami nic nie było! Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 3. Wiersz jest przykładem liryki osobistej.
Podmiot liryczny zwraca się do osoby, z którą łączył go silny związek uczuciowy. Tekst rozpoczyna się od zaprzeczenia i wyrażonej zdaniem wykrzyknikowym deklaracji, jakoby kochanków nie łączyły uczucia ani żadne więzi. Kolejne zwrotki potwierdzają coś wręcz przeciwnego. Warstwa treściowa. Fragment tekstu: Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych, Nic nas z sobą nie łączyło Prócz wiosennych marzeń zdradnych; Prócz tych woni, barw i blasków Unoszących się w przestrzeni, Prócz szumiących śpiewem lasków I tej świeżej łąk zieleni; Prócz tych kaskad i potoków Zraszających każdy parów, Prócz girlandy tęcz, obłoków, Prócz natury słodkich czarów; Prócz tych wspólnych, jasnych zdrojów, Z których serce zachwyt piło, Prócz pierwiosnków i powojów. Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 4. Podmiot liryczny wymienia długą listę zjawisk i zdarzeń, które przynoszą zaprzeczenie postawionej w tytule tezy. Uczucia wyrażone są za pomocą symboliki przyrody. Odnoszą się do pewnej przestrzeni natury, która podmiotowi lirycznemu kojarzy się z ukochaną kobietą.
Źródło: Englishsquare, licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Polecenie 4

Zidentyfikuj środki językowe w utworze i określ ich funkcje.

RHBc631aAJ3vG
Środek stylistyczny (Uzupełnij). Przykład z wiersza (Uzupełnij). Funkcja w utworze (Uzupełnij).
1
Polecenie 5

Powiąż warstwę formalną tekstu ze stroną treściową. Odnieś się kolejno do każdej ze strof. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną w schemacie propozycją interpretacji.

R148j1coDGxwj
Pierwsza strofa (Uzupełnij). Druga strofa (Uzupełnij). Trzecia strofa (Uzupełnij). Czwarta strofa (Uzupełnij).
1

Etap piąty: zakończenie – interpretacja uogólniająca

Polecenie 6

Na podstawie wszystkich wskazanych w lekcji etapów pracy stwórz własną interpretację wiersza Między nami nic nie było Adama Asnyka.

RVXK1VQwRbrv3
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 1

Zinterpretuj znaczenie powtarzającego się w wierszu wyznania: między nami nic nie było.

RC7pMQntop6xu
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2

Wypisz wersy, które wskazują, że opisy świata przyrody wyrażają związek między podmiotem lirycznym a adresatką jego wyznania.

RRIvI7Xzcdzwg
(Uzupełnij).