Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się ze schematem interaktywnym i wykonaj ćwiczenie.

Proces legislacyjny w Senacie RP

R12J70myjVLpz1
Ilustracja interaktywna prezentuje schemat procesu legislacyjnego w Senacie RP. Proces ten może mieć trzy ścieżki. Pierwsza: Senat kieruje ustawę do Komisji i jest ona sprawdzana przez nią, a następnie odsyłana do Senatu. Druga: uchwałą Senatu do ustawy wprowadzane są poprawki albo ustawa jest odrzucona – w obu tych przypadkach ustawa trafia do Sejmu RP. Trzecia możliwość to przyjęcie ustawy bez poprawek i odesłanie jaj do Marszałka Sejmu. Ten przedstawia ustawę Prezydentowi do podpisu. Trzecia: Jeśli Senat przez 30 dni nie podejmie uchwały w sprawie ustawy trafia ona bezpośrednio do Marszałka Sejmu. Sejm RP w sytuacji wprowadzenia poprawek przez Senat może uchwałę przesłać do Komisji, a następnie wysłuchać jej sprawozdania. Może także: 1. Odrzucić poprawki Senatu RP bezwzględną większością głosów. 2. Nie odrzucić poprawek Senatu RP bezwzględną większością głosów, co równa się przyjęciu poprawek.. Jeśli uchwałą Senatu ustawa zostaje przez niego odrzucona, Sejm ma możliwość: 3. Odrzucić uchwałę Senatu RP o odrzuceniu ustawy bezwzględną większością głosów. albo 4. Nie odrzucić uchwały Senatu RP o odrzuceniu ustawy przez Sejm RP bezwzględną większością głosów, co równoznaczne jest z odrzuceniem projektu.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
R1etNrrosjaKv
Uchwalenie (Uzupełnij) Odrzucenie w całości (Uzupełnij) Wprowadzenie poprawek (Uzupełnij) Bezczynność w terminie 21 dni (Uzupełnij).