Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
adres IP
adres IP

unikatowy numer nadawany urządzeniom będącym w sieci komputerowej; składa się z czterech liczb oddzielonych kropkami

grupa domowa
grupa domowa

grupa komputerów w sieci domowej, które mogą udostępniać pliki i drukarki

host
host

komputer sieciowy, dzięki któremu użytkownik ma dostęp do sieci; pełni rolę klienta – odbiera (wykorzystuje) usługi sieciowe oferowane przez serwer

kabel krosowany (skrosowany, cross‑over)
kabel krosowany (skrosowany, cross‑over)

kabel używany do budowy sieci komputerowej; piny na obu końcach mają różną kolejność

kabel prosty (bez przeplotu, nieskrosowany)
kabel prosty (bez przeplotu, nieskrosowany)

kabel używany do budowy sieci komputerowej; piny na obu końcach są ułożone tak samo

karta sieciowa
karta sieciowa

urządzenie odpowiedzialne za wysyłanie i odbieranie danych; przekształca pakiety danych w sygnał, który jest przesyłany w sieci komputerowej

LAN
LAN

sieć lokalna, która swoim zasięgiem obejmuje komputery w jednym budynku lub grupie sąsiednich budynków

MAN
MAN

sieć miejska, która swoim zasięgiem obejmuje obszar całego miasta

medium transmisyjne
medium transmisyjne

nośnik danych, np. kabel, światłowód lub sygnał bezprzewodowy

modem
modem

urządzenie, dzięki któremu możemy w ogóle korzystać z internetu; zamienia sygnał wysyłany przez dostawcę internetu na sygnał akceptowany przez użytkownika

protokół internetowy (IP)
protokół internetowy (IP)

zbiór reguł postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności

przewód UTP (skrętka)
przewód UTP (skrętka)

rodzaj kabla sygnałowego służącego do przesyłania informacji, zbudowany jest z co najmniej jednej pary skręconych ze sobą żył

punkt dostępowy
punkt dostępowy

urządzenie, które zapewnia komputerom dostęp do sieci za pomocą łącza bezprzewodowego; jest mostem łączącym sieć bezprzewodową i przewodową

router
router

urządzenie, które rozdziela sygnał internetowy na kilka urządzeń

serwer
serwer

stale włączony komputer o dużej mocy obliczeniowej, wyposażony w pojemną i wydajną pamięć, który oferuje innym komputerom usługi sieciowe

sieć komputerowa
sieć komputerowa

grupa połączonych ze sobą komputerów i innych urządzeń, które mogą pracować samodzielnie lub komunikować się ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów (na przykład korzystania ze wspólnych drukarek czy wspólnego oprogramowania)

switch (przełącznik)
switch (przełącznik)

urządzenie, które łączy fragmenty sieci komputerowej (segmenty); pozwala również na rozbudowę sieci, czyli zwiększenie liczby tworzących ją urządzeń

WAN
WAN

sieć rozległa, która łączy komputery na terenie kraju lub kilku państw

zapora sieciowa (firewall)
zapora sieciowa (firewall)

program, usługa lub urządzenie (np. osobny komputer), które filtruje dane wychodzące oraz przychodzące do komputera poprzez sieć; chroni w ten sposób komputer przed dostępem i działaniami niepowołanych osób z zewnątrz

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida