Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Maszyny i urządzenia do sporządzania zestawów szklarskich

CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego - Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116, Technik technologii szkła 311925

Słownik pojęć dla e‑materiału

Wpisz do poniższego okna słowo lub frazę, w celu ich wyszukania w poniższym słowniku.

1

Poniżej zamieszczono słownik pojęć, występujących w lekcji „Maszyny i urządzenia do sporządzania zestawów szklarskich”. Pojęcia zostały uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Dodatkowo na koniec każdej definicji zamieszczono podświetloną na niebiesko nazwę multimedium, z której pochodzi pojęcie. Kliknięcie na nazwę multimedium umożliwia przeniesienie do odpowiedniego materiału.

Czujnik tensometryczny
Czujnik tensometryczny

Podstawowy element każdej wagi elektronicznej oraz urządzeń do pomiaru sił ściskających, rozciągających, naprężeń. Często spotykane w układach automatyki, gdzie zachodzi konieczność dokonywania pomiarów wagowych. Zadaniem tych elementów połączonych z odpowiednimi urządzeniami wagowymi jest pomiar mas (w tym przypadku surowców szklarskich).

Materiał multimedialny: Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców.

Dozolator
Dozolator

Urządzenia wydzielające w zadanych porcjach (dozach) składniki zestawu szklarskiego, np. podczas ręcznej produkcji szkła. Porcja może być odmierzana objętościowo lub wagowo.

Materiał multimedialny: Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców.

Dozolator ślimakowy
Dozolator ślimakowy

Dozolator ślimakowy służy do pobierania surowców z zasobników dennozsypowych. Ślimak przesuwa sypki materiał wzdłuż rury do otworu wysypowego, którym materiał wysypuje się do odpowiedniego pojemnika wagowego.

Materiał multimedialny: Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców.

Granulator talerzowy
Granulator talerzowy

Granulator talerzowy znalazł zastosowanie w wielu procesach granulacji bezciśnieniowej. Główne obszary zastosowań to m in: materiały budowlane, ceramika, przemysł szklarski i wiele innych. Urządzenie stosowane w celu otrzymania z połączonych surowców szklarskich granulek o kształcie kulistym za pomocą środków wiążących (HIndeks dolny 2O, roztwór NaOH). Zaletą granulowania jest: zlikwidowanie pylistości zestawu, przedłużenie żywotności agregatów topliwych oraz poprawa warunków bhp w zestawiarni, a przygotowany w ten sposób zestaw może być transportowany na duże odległości, gdzie czas postoju międzyoperacyjnego zestawu może być długi. Granulatory talerzowe w zależności od zastosowania są produkowane z różnych materiałów konstrukcyjnych: ze stali węglowej lub ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej). Granulatory talerzowe mogą być wyposażone w sterownik swobodnie programowalny, połączony z centralnym układem sterowania, który umożliwia realizację różnych funkcji: nastawę parametrów technologicznych, wizualizację procesu mieszania oraz archiwizację danych.

RHlp1hn2mL94w

Materiał multimedialny: Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców.

Huta szkła
Huta szkła

Zakład przemysłowy zajmujący się produkcją oraz przetwórstwem szkła – czyli wytwarzaniem szkła, wyrobów szklanych.

Materiał multimedialny: Animacja 3DDe8ZC3rTdAnimacja 3D: Maszyny i urządzenia pracujące w dziale automatycznej zestawiarni surowców.

Kruszarka szczękowa
Kruszarka szczękowa

Kruszarka szczękowa jest przeznaczona przede wszystkim do wstępnego kruszenia surowców nieprzejawiających skłonności do przyklejania się. Materiały te kruszy się w wyniku działania ciśnienia między dwiema zbliżającymi się do siebie szczękami, z których jedna jest ruchoma a druga przymocowana na stałe.

Materiał multimedialny: Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców.

Kruszarka udarowa
Kruszarka udarowa

Kruszarka udarowa jest przeznaczona do rozdrabniania stłuczki szklanej, która będzie wchodziła w skład zestawu szklarskiego. Kruszarka może służyć do rozdrabniania: opakowań szklanych (butelki, słoiki), szkła płaskiego w taflach, szkła hartowanego nieklejonego lub odpadów ceramicznych.

Materiał multimedialny: Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców.

Masa szklana
Masa szklana

Stopione surowce szklarskie.

Materiał multimedialny: Animacja 3DDe8ZC3rTdAnimacja 3D: Maszyny i urządzenia pracujące w dziale automatycznej zestawiarni surowców.

Maszyna
Maszyna

Urządzenie zawierające mechanizm lub zespół współdziałających mechanizmów, służące do przetwarzania energii albo do wykonywania określonej pracy.

Materiał multimedialny: Animacja 3DDe8ZC3rTdAnimacja 3D: Maszyny i urządzenia pracujące w dziale automatycznej zestawiarni surowców.

Magazyny nadziemne dennozasypowe
Magazyny nadziemne dennozasypowe

Silosy surowców szklarskich, w który surowce wsypuje się od góry, a pobiera od dołu z dna w kształcie stożka (leja) z otworem zsypowym.

Materiał multimedialny: Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców.

Magazyny przyziemne
Magazyny przyziemne

Pomieszczenia, w których surowce umieszcza się na podłodze.

Materiał multimedialny: Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców.

Magazyn surowców
Magazyn surowców

Magazyn surowców sypkich to pomieszczenie lub urządzenie zapewniające możliwość przechowywania, lub składowania towarów o strukturze sypkiej; takich jak surowce szklarskie. Do typowych przykładów magazynów surowców sypkich w hutach szkła będą należeć magazyny zewnętrzne lub wewnętrzne. W zestawiarniach zmechanizowanych stosuje się z reguły nadziemne składy surowców – zasobniki dennozsypowe.

Materiał multimedialny: Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców.

Mieszarka
Mieszarka

Urządzenia służące do równomiernego wymieszania składników zestawu szklarskiego.

Materiał multimedialny: Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców.

Młyn kulowy
Młyn kulowy

Młyn kulowy jest to stalowy bęben, obracający się wokół swej osi. Do wnętrza bębna ładuje się odpowiednią ilość surowca oraz pewną liczbę ciężkich twardych kul (stalowych, kwarcowych lub porcelanowych). Wskutek obrotu bębna kule wznoszą się w nim ciągle na pewną wysokość i spadają, uderzając, zgniatając i ścierając surowiec znajdujący się pomiędzy nimi.

Materiał multimedialny: Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców.

Obiekt techniczny
Obiekt techniczny

Każdy dowolny wytwór cywilizacji technicznej, np. samochód, obrabiarka, most.

Materiał multimedialny: Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców.

Płuczka do piasku
Płuczka do piasku

Płuczka jest przeznaczona do wypłukiwania organicznych i lekkich lotnych zanieczyszczeń z piasku dostarczanego z piaskownika lub separatora. Prowadzony przy udziale wody proces gwarantuje wysoki stopień redukcji zawartych w piasku związków organicznych. W praktyce proces płukania przebiega w ten sposób, że umieszczony w wodzie piasek jest w niej mieszany sposobem mechanicznym, dzięki czemu tworzy w niej zawiesinę. Ziarna piasku szybko wypadają z zawiesiny, natomiast cząstki ilaste, pylaste i miałkie oraz lżejsze organiczne, pozostające długo w zawiesinie, są usuwane wraz z wodą zlewaną znad osiadłego piasku.

Materiał multimedialny: Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców.

Płuczka do stłuczki
Płuczka do stłuczki

Działanie płuczki do stłuczki polega na obracaniu się bębna ze stłuczką w wodzie znajdującej się w zbiorniku. Woda może być gorąca i może zawierać środki ułatwiające oczyszczanie stłuczki. Podajnik ślimakowy przesuwa stłuczkę wzdłuż bębna, aż do rynny zsypowej, z której stłuczka wysypuje się na taśmę ruchomą z siatki; na niej stłuczka przesycha i jest sortowana.

Materiał multimedialny: Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców.

Pojemnik dzwonowy
Pojemnik dzwonowy

Pojemnik, który zbiera cały zestaw szklarski, tj. mieszankę surowców szklarskich wraz ze stłuczką szklaną. Pojemnik dzwonowy jest to naczynie o pojemności 0,5 lub 0,8 mIndeks górny 3 (najczęściej zgodnej z pojemnością mieszarki), wykonane z blachy stalowej. Ma on kształt walca zamkniętego od dołu stożkowym przedłużeniem, zakończonym otworem wysypowym.

Materiał multimedialny: Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców.

Przenośnik taśmowy
Przenośnik taśmowy

Urządzenie transportu bliskiego, przeznaczone do przemieszczania materiałów sypkich lub określonych ładunków, po określonym torze.

Materiał multimedialny: Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców.

Przesiewacz wstrząsowy
Przesiewacz wstrząsowy

Przesiewacze służą do rozdzielenia mieszanki tłucznia rozdrabnianego na frakcje, które znajdują w praktyce różne zastosowanie i właściwie są produktem końcowym każdego zakładu zajmującego się obróbką surowców. Przesiewanie polega na rozdzieleniu produktu wsadowego na kilka frakcji. Materiał rozdziela się poprzez przepuszczanie go przez wibrujące pokłady, na których są założone sita o odpowiednich wielkościach „oczka”. Po przejściu etapu rozdzielenia materiał spada na przenośniki taśmowe, które transportują produkty na pryzmy.

Materiał multimedialny: Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców.

Receptura surowcowa
Receptura surowcowa

Proporcje surowców przypadających na określoną jednostkę wyrobu własnego (szklanego).

Materiał multimedialny: Animacja 3DDe8ZC3rTdAnimacja 3D: Maszyny i urządzenia pracujące w dziale automatycznej zestawiarni surowców.

Rynny wibracyjne
Rynny wibracyjne

Rynny służące do transportu oraz dozowania różnego rodzaju materiałów sypkich.

Sterownia zestawiarni surowców
Sterownia zestawiarni surowców

Pomieszczenie, w którym znajdują się urządzenia do zawiadywania (zarządzania, kierowania pracą nad) maszynami lub procesami technologicznymi za pomocą układów sterowania.

Materiał multimedialny: Animacja 3DDe8ZC3rTdAnimacja 3D: Maszyny i urządzenia pracujące w dziale automatycznej zestawiarni surowców.

Surowce szklarskie
Surowce szklarskie

Surowce służące do produkcji szkła (najważniejszą cechą tych surowców jest ich skład chemiczny i stopień czystości).

Materiał multimedialny: Animacja 3DDe8ZC3rTdAnimacja 3D: Maszyny i urządzenia pracujące w dziale automatycznej zestawiarni surowców.

Suszarka bębnowa
Suszarka bębnowa

Suszarki bębnowe wykorzystuje się w przemyśle materiałów w różnych technologicznych liniach dla cieplnego suszenia piasku, wapna, gliny, kredy, gipsu i in. materiałów sypkich wielkością cząstek do 60 mm. Suszarka służy do odparowywania wody z piasku, wymaga to jednak zużycia dużej ilości ciepła. Z tego względu z zasady nie suszy się piasku mokrego. Mokry piasek po płukaniu pozostawia się przez pewien czas, aby ściekła woda z przestrzeni międzyziarnowych. Dopiero gdy piasek stanie się wilgotny, suszy się go, celem uzyskania lepszego procesu topienia całego zestawu szklarskiego.

Materiał multimedialny: Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców.

Stłuczka szklana
Stłuczka szklana

Materiał, który otrzymuje się ze zniszczonych i zbędnych wyrobów szklanych.

Materiał multimedialny: Animacja 3DDe8ZC3rTdAnimacja 3D: Maszyny i urządzenia pracujące w dziale automatycznej zestawiarni surowców.

Urządzenie
Urządzenie

Przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu, często stanowiący zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość, służący do określonych celów.

Materiał multimedialny: Animacja 3DDe8ZC3rTdAnimacja 3D: Maszyny i urządzenia pracujące w dziale automatycznej zestawiarni surowców.

Zasypnik
Zasypnik

Zbiornik przywannowy na zestaw szklarski, który za pomocą kieszeni zasypowej podaje zestaw do topienia masy szklanej.

Materiał multimedialny: Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców.

Zestaw szklarski
Zestaw szklarski

Mieszanina surowców szklarskich.

Materiał multimedialny: Animacja 3DDe8ZC3rTdAnimacja 3D: Maszyny i urządzenia pracujące w dziale automatycznej zestawiarni surowców.

Zestawiarnia
Zestawiarnia

Dział produkcji w hucie szkła przygotowujący właściwy wsad surowców szklarskich do pieca.

Materiał multimedialny: Animacja 3DDe8ZC3rTdAnimacja 3D: Maszyny i urządzenia pracujące w dziale automatycznej zestawiarni surowców.