Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

E‑book – Zasady sporządzania bilansu paszowego

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – technik rolnik 314207

bg‑green

Sporządzanie preliminarza paszowego

W planowaniu żywienia, poza rodzajami pasz i ich wartością odżywczą, należy uwzględnić parametry dotyczące wieku, wagi i wydajności zwierząt.

Istotny jest również okres karmienia, przyjmuje się, że zimowe karmienie trwa 200 dni w roku, a letnie – 160 dni.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na ocenę zapotrzebowania na pasze jest konieczność zaplanowania rezerwy – 20% dla objętościowych i 5% dla pozostałych.

R1eAOWbLw9Jsx1
Ćwiczenie 1
Zastosuj dawkę pokarmową paszy określoną w drugiej kolumnie dla krowy mlecznej o masie ok. 600 kg i dziennej wydajności mleka ok. 30 kg, aby obliczyć zapotrzebowanie na pasze w okresie karmienia zimowego (200 dni). W obliczeniach uwzględnij liczbę zwierząt w stadzie – 20 krów oraz rezerwy w wysokości 20% dla pasz objętościowych i 5% dla pozostałych.
Rz858Vym3KS151
Ćwiczenie 2
Zastosuj dawkę pokarmową paszy określoną w drugiej kolumnie dla krowy mlecznej o masie ok. 600 kg i dziennej wydajności mleka ok. 25 kg, aby obliczyć zapotrzebowanie na pasze w okresie karmienia letniego (160 dni). W obliczeniach uwzględnij liczbę zwierząt w stadzie – 20 krów oraz rezerwy w wysokości 20% dla pasz objętościowych i 10% dla pozostałych.
* Zielonka z pastwiska zjadana jest przez krowy w ilości do woli – do obliczenia zapotrzebowania zastosowano dzienną dawkę oszacowaną, dostosowaną do wydajności dziennej krów.

Miejsce na notatki

RRjPtY8jsh94L
(Uzupełnij).