Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1GBzwyJypytO1
Ćwiczenie 1
Możliwe odpowiedzi: 1. proces przyłączenia do atomów węgla połączonych wiązaniem pojedynczym, 2. Nieprawidłowa odpowiedź B, 3. Nieprawidłowa odpowiedź C, 4. Prawidłowa odpowiedź D
Rf8yypyY2v52P1
Ćwiczenie 2
Uzupełnij brakujące cechy reakcji halogenowania w poniższym tekście. Reakcja halogenowania jest reakcją:
RcDswZsYOufQH1
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz ,,Prawda'', jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ,,Fałsz'', jeśli jest fałszywe.. Podstawianie atomu wodoru chlorem lub bromem jest reakcją łańcuchową, przebiegającą według mechanizmu rodnikowego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Reakcją substytucji, w której biorą udział alkany, jest reakcja halogenowania.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Alkiny nie należą do węglowodorów aktywnych chemicznie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Alkany są związkami stosunkowo biernymi chemicznie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 4

Węglowodór, występujący w mięcie pod nazwą menten, to 4‑metylo‑1-(propan‑2-ylo)cykloheks‑1-en.

a) Napisz jego wzór półstrukturalny.

b) Czy związek ten odbarwi roztwór bromu? Odpowiedz i uzasadnij.

RGFGRQ1csGzZf
Rozwiązanie oraz odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.

a) Opisz jego budowę.

b) Czy związek ten odbarwi roztwór bromu? Odpowiedz i uzasadnij.

R1YwSYGpWU2tZ
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Zaproponuj przebieg doświadczenia, które pozwoli na odróżnienie cyklopentenu od cyklopentanu. Opis doświadczenia powinien zawierać:

1) schematyczny rysunek;

2) obserwacje;

3) wnioski z równaniami zachodzących reakcji chemicznych.

R13878qWwu3D2
Rozwiązanie oraz odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.

1) opis schematu doświadczenia;

2) obserwacje;

3) wnioski z równaniami zachodzących reakcji chemicznych.

RMAfjzy9bKISt
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Czy 1‑etylocyklopent‑1-en wprowadzony do probówki z bromem (środowisko CHBr3) spowoduje jego odbarwienie? Odpowiedz i uzasadnij.

ROnDtNXLe14F1
Rozwiązanie oraz odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
R1HbdVAh2qFs4
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 7

Zaproponuj sposób identyfikacji trzech gazów umieszczonych w cylindrach: etanu, etenu, etynu. W tym celu podaj obserwacje i wnioski z przeprowadzonych prób. Zapisz równania zachodzących reakcji.

RJkzS6x3SoSn0
Rozwiązanie oraz odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
RHKCgKMB1K1uR
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 8

Związek ten jest węglowodorem zawierającym w cząsteczce pięć atomów węgla o tej samej rzędowości i 10 atomów wodoru. Reakcja odbarwienia bromu w środowisku CHBr3 z jego udziałem nie daje wyniku pozytywnego. Podaj wzór półstrukturalny tego związku, a następnie zaproponuj reakcję charakterystyczną dla grupy związków, której jest on przedstawicielem.

ROBjgRCm5dWA0
Rozwiązanie oraz odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
R1Fdx7z9AT7nA
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Toluen należy do związków aromatycznych, dla których charakterystyczne jest halogenowanie w obecności katalizatora.

a) Napisz równanie reakcji toluenu z chlorem w tych warunkach; podaj systematyczną nazwę powstałego produktu organicznego,

b) Czy można toluen poddać halogenowaniu w obecności światła? Odpowiedz i uzasadnij, pisząc – w przypadku odpowiedzi pozytywnej – równanie zachodzącej reakcji chemicznej. Podaj systematyczną nazwę powstałego produktu organicznego, zakładając, że w reakcji uczestniczy chlor.

R1AMnNZtBNjOy
Rozwiązanie oraz odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.

Toluen należy do związków aromatycznych, dla których charakterystyczne jest halogenowanie w obecności katalizatora.

a) Opisz równanie reakcji toluenu z chlorem w tych warunkach; podaj systematyczną nazwę powstałego produktu organicznego.

b) Czy można toluen poddać halogenowaniu w obecności światła? Odpowiedz i uzasadnij, opisując – w przypadku odpowiedzi pozytywnej – równanie zachodzącej reakcji chemicznej. Podaj systematyczną nazwę powstałego produktu organicznego, zakładając, że w reakcji uczestniczy chlor.

ReYPhJ7cGi5gW
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 10

W trzech cylindrach znajdują się identyfikowane gazy. Wiedząc, że gaz w cylindrze I i II odbarwia brom w środowisku CHBr3 (a w cylindrze III – brak zmian), ale tylko gaz w cylindrze I przyłączy wodę w obecności siarczanu(VI) rtęci(II) i kwasu siarkowego(VI), określ, w którym cylindrze znajduje się etan, eten i etyn.

R1UrbpSvNy8Kz
Cylinder I: Tu uzupełnij Cylinder II: Tu uzupełnij Cylinder III: Tu uzupełnij

Napisz równania zachodzących reakcji chemicznych.

R42wcALWO8upC
Rozwiązanie oraz odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
RWxpBrXE1mfKr
(Uzupełnij).