Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R6THbgOCsvEEl1
Ćwiczenie 1
Wybierz poprawną odpowiedź. Wodami podziemnymi nazywamy: Możliwe odpowiedzi: 1. wody, które występują pod powierzchnią ziemi, 2. wody, które wypełniają pory i szczeliny skalne oraz wolne przestrzenie między skałami, 3. wody, które występują pod powierzchnią ziemi, a także te, które wypełniają pory i szczeliny skalne oraz wolne przestrzenie między skałami
R1KhVD2jhRIL61
Ćwiczenie 2
Wybierz zdania opisujące zależność występowania wód podziemnych od rzeźby terenu. Możliwe odpowiedzi: 1. Kierunek przepływu wód podziemnych jest zależny od ukształtowania i nachylenia powierzchni warstw nieprzepuszczalnych., 2. wody podziemne gromadzą się głównie w szczytowych partiach gór., 3. Na obszarach, gdzie występują zagłębienia bez odpływu powstają zbiorniki wód podziemnych., 4. Gdy warstwa wodonośna dochodzi do samej powierzchni ziemi tworzą się obszary wiecznej zmarzliny.
11
Ćwiczenie 3

Wymień rodzaje wód podziemnych, które wyróżniamy ze względu na pochodzenie.

R1GX9GHCsV1Fa
(Uzupełnij).
ROquhEQr0yVi22
Ćwiczenie 4
Oceń, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe. 1. Większość wód podziemnych jest łatwo dostępna i znajduje się płytko pod powierzchnią. 2. Wody podziemne stanowią znaczną część zasobów wody słodkiej na Ziemi. 3. Rozmieszczenie wody w gruncie jest równomierne.
21
Ćwiczenie 5

Rozwiąż krzyżówkę, a następnie wyjaśnij znaczenie hasła.

RW795N9yxYSCn
Odpowiedz na pytania. 1. Jedna ze skał tworząca warstwę przepuszczalną., 2. Nauka zajmującą się badaniem wód podziemnych., 3. Udział wolnych przestrzeni w skałach., 4. Inaczej strefa nawodnienia., 5. Może być swobodne lub napięte., 6. Wody powstałe z kondensacji pary wodnej podczas zastygania magmy., 7. Inaczej wsiąkanie.
R42YVZpxKywo1
(Uzupełnij).
R7Y02hI3l788a2
Ćwiczenie 5
Dopasuj hasła do zdań. 1. Jedną ze skał tworząca warstwę przepuszczalną jest 1. porowatość, 2. saturacji, 3. zwierciadło, 4. hydrogeologia, 5. juwenilne, 6. piasek, 7. infiltracja.
2. Nauka zajmującą się badaniem wód podziemnych to 1. porowatość, 2. saturacji, 3. zwierciadło, 4. hydrogeologia, 5. juwenilne, 6. piasek, 7. infiltracja.
3. Udział wolnych przestrzeni w skałach to 1. porowatość, 2. saturacji, 3. zwierciadło, 4. hydrogeologia, 5. juwenilne, 6. piasek, 7. infiltracja.
4. Inaczej strefa nawodnienia nazywana jest strefą 1. porowatość, 2. saturacji, 3. zwierciadło, 4. hydrogeologia, 5. juwenilne, 6. piasek, 7. infiltracja.
5. Może być swobodne lub napięte. To 1. porowatość, 2. saturacji, 3. zwierciadło, 4. hydrogeologia, 5. juwenilne, 6. piasek, 7. infiltracja.
6. Wody powstałe z kondensacji pary wodnej podczas zastygania magmy.
To wody 1. porowatość, 2. saturacji, 3. zwierciadło, 4. hydrogeologia, 5. juwenilne, 6. piasek, 7. infiltracja.
7. Inaczej wsiąkanie to 1. porowatość, 2. saturacji, 3. zwierciadło, 4. hydrogeologia, 5. juwenilne, 6. piasek, 7. infiltracja.
21
Ćwiczenie 6
1
RYL3vFWzvtYKh
Podaj, na jakim terenie mogą tworzyć się wody juwenilne.
Źródło: grafiki – Pixabay License, https://pixabay.com/pl/service/terms/#license, [online], dostępny w internecie: https://pixabay.com, dostępny w internecie: https://pixabay.com.
RFBdezWSBZKuh
(Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 7

Zaznacz na ilustracji strefę aeracji i saturacji. Wyjaśnij, czym się różnią.

R13Mq4VEuXRDH
Scharakteryzuj wody wgłębne.
Źródło: Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., Hydrologia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Scharakteryzuj strefę aeracji i saturacji.

RVvWJtFVGKf6C
(Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8

Oceń, jaki wpływ na gospodarkę człowieka mają wody podziemne.

R1GX9GHCsV1Fa
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida