Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1Yu68hVlXFpv1
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie.

Konflikt rwandyjski jest przykładem konfliktu: Możliwe odpowiedzi: 1. religijnego, 2. terytorialnego, 3. etnicznego
R14Az56BeHrQi1
Ćwiczenie 2
Dokończ zdanie.

Jedną z przyczyn wojny domowej w Sierra Leone, a zarazem źródłem finansowania działań wojennych, są złoża: Możliwe odpowiedzi: 1. rubinów., 2. diamentów., 3. szmaragdów., 4. kwarcu.
RxJgS1Z1OkqKJ1
Ćwiczenie 3
Dokończ zdanie.

Po 1945 roku najwięcej konfliktów lokalnych toczyło się lub toczy w... Możliwe odpowiedzi: 1. Azji i Afryce, 2. Ameryce Północnej i Południowej, 3. Europie, 4. Australii i Oceanii
RObJMOjLNOllf2
Ćwiczenie 4
Przydziel źródła konfliktów do odpowiednich grup czynniki społeczno-polityczne Możliwe odpowiedzi: 1. dążenia separatystyczne, 2. rozbieżne różnice w poziomie życia pomiędzy klasami społecznymi, 3. różnice kulturowe, 4. uzależnienie gospodarcze, 5. podział etniczny, 6. uprzedzenia rasowe, 7. roszczenia terytorialne, 8. walka o zasoby wodne, 9. zróżnicowanie religijne czynniki ekonomiczne Możliwe odpowiedzi: 1. dążenia separatystyczne, 2. rozbieżne różnice w poziomie życia pomiędzy klasami społecznymi, 3. różnice kulturowe, 4. uzależnienie gospodarcze, 5. podział etniczny, 6. uprzedzenia rasowe, 7. roszczenia terytorialne, 8. walka o zasoby wodne, 9. zróżnicowanie religijne czynniki ideologiczne Możliwe odpowiedzi: 1. dążenia separatystyczne, 2. rozbieżne różnice w poziomie życia pomiędzy klasami społecznymi, 3. różnice kulturowe, 4. uzależnienie gospodarcze, 5. podział etniczny, 6. uprzedzenia rasowe, 7. roszczenia terytorialne, 8. walka o zasoby wodne, 9. zróżnicowanie religijne
R1LiKTk5lKaNf2
Ćwiczenie 5
Łączenie par. Oceń, czy poniższe twierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.. Problem dostępu do wód Tygrysu i Eufratu zapoczątkował konflikt pomiędzy Turcją, Syrią i Irakiem.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Mianem Rewolucji Islamskiej określa się konflikt w Iraku.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kraj Basków to region toczący walki o niepodległość znajdujący się na terenie Włoch.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jednym z ostatnich konfliktów zbrojnych na tle etnicznym w Europie był konflikt w Kosowie w latach 1998-1999. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Do konfliktów zbrojnych o charakterze politycznym zalicza się m. in. te na tle etnicznym i separatystycznym (niepodległościowym).. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Rewolucja Kubańska w latach 1956-1959 wybuchła w wyniku zamieszek o źródłach ekonomicznych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 6

Wymień obecnie toczące się konflikty zbrojne na świecie i określ ich źródła. Możesz ograniczyć się do przykładów z jednego kontynentu.

R1Drts1txHwYs
(Uzupełnij).
RmS1x6aF8uwjO3
Ćwiczenie 7
Źródła konfliktów zbrojnych na świecie można podzielić na trzy kategorie: polityczno-społeczne, 1. 2014, 2. protestantyzmu, 3. prawosławia, 4. Azerbejdżanem, 5. Tuti, 6. podłożu etnicznym, 7. Iraku, 8. Tutsi, 9. prawo szariatu, 10. podłożu terytorialnym, 11. 2016, 12. Kaszmir, 13. Gruzją, 14. Białorusi, 15. ekonomiczne, 16. Ukrainy, 17. woda, 18. Iranu, 19. Rosji, 20. Górski Karabach, 21. Burundi, 22. Indiami i ideologiczne.
Częste są konflikty związane z roszczeniami terytorialnymi, np. pomiędzy Pakistanem i 1. 2014, 2. protestantyzmu, 3. prawosławia, 4. Azerbejdżanem, 5. Tuti, 6. podłożu etnicznym, 7. Iraku, 8. Tutsi, 9. prawo szariatu, 10. podłożu terytorialnym, 11. 2016, 12. Kaszmir, 13. Gruzją, 14. Białorusi, 15. ekonomiczne, 16. Ukrainy, 17. woda, 18. Iranu, 19. Rosji, 20. Górski Karabach, 21. Burundi, 22. Indiami – spór o 1. 2014, 2. protestantyzmu, 3. prawosławia, 4. Azerbejdżanem, 5. Tuti, 6. podłożu etnicznym, 7. Iraku, 8. Tutsi, 9. prawo szariatu, 10. podłożu terytorialnym, 11. 2016, 12. Kaszmir, 13. Gruzją, 14. Białorusi, 15. ekonomiczne, 16. Ukrainy, 17. woda, 18. Iranu, 19. Rosji, 20. Górski Karabach, 21. Burundi, 22. Indiami, lub między Armenią i 1. 2014, 2. protestantyzmu, 3. prawosławia, 4. Azerbejdżanem, 5. Tuti, 6. podłożu etnicznym, 7. Iraku, 8. Tutsi, 9. prawo szariatu, 10. podłożu terytorialnym, 11. 2016, 12. Kaszmir, 13. Gruzją, 14. Białorusi, 15. ekonomiczne, 16. Ukrainy, 17. woda, 18. Iranu, 19. Rosji, 20. Górski Karabach, 21. Burundi, 22. Indiami – spór o 1. 2014, 2. protestantyzmu, 3. prawosławia, 4. Azerbejdżanem, 5. Tuti, 6. podłożu etnicznym, 7. Iraku, 8. Tutsi, 9. prawo szariatu, 10. podłożu terytorialnym, 11. 2016, 12. Kaszmir, 13. Gruzją, 14. Białorusi, 15. ekonomiczne, 16. Ukrainy, 17. woda, 18. Iranu, 19. Rosji, 20. Górski Karabach, 21. Burundi, 22. Indiami. Występują również w tej kategorii konflikty wynikłe z roszczeń separatystycznych lub niepodległościowych, takie jak walka o niepodległość Czeczenii od 1. 2014, 2. protestantyzmu, 3. prawosławia, 4. Azerbejdżanem, 5. Tuti, 6. podłożu etnicznym, 7. Iraku, 8. Tutsi, 9. prawo szariatu, 10. podłożu terytorialnym, 11. 2016, 12. Kaszmir, 13. Gruzją, 14. Białorusi, 15. ekonomiczne, 16. Ukrainy, 17. woda, 18. Iranu, 19. Rosji, 20. Górski Karabach, 21. Burundi, 22. Indiami lub o odłączenie Krymu od 1. 2014, 2. protestantyzmu, 3. prawosławia, 4. Azerbejdżanem, 5. Tuti, 6. podłożu etnicznym, 7. Iraku, 8. Tutsi, 9. prawo szariatu, 10. podłożu terytorialnym, 11. 2016, 12. Kaszmir, 13. Gruzją, 14. Białorusi, 15. ekonomiczne, 16. Ukrainy, 17. woda, 18. Iranu, 19. Rosji, 20. Górski Karabach, 21. Burundi, 22. Indiami i przyłączenie go do Rosji z roku 1. 2014, 2. protestantyzmu, 3. prawosławia, 4. Azerbejdżanem, 5. Tuti, 6. podłożu etnicznym, 7. Iraku, 8. Tutsi, 9. prawo szariatu, 10. podłożu terytorialnym, 11. 2016, 12. Kaszmir, 13. Gruzją, 14. Białorusi, 15. ekonomiczne, 16. Ukrainy, 17. woda, 18. Iranu, 19. Rosji, 20. Górski Karabach, 21. Burundi, 22. Indiami.
Wielorazowo przyczyną konfliktów zbrojnych są napięcia etniczne, np. w Rwandzie i 1. 2014, 2. protestantyzmu, 3. prawosławia, 4. Azerbejdżanem, 5. Tuti, 6. podłożu etnicznym, 7. Iraku, 8. Tutsi, 9. prawo szariatu, 10. podłożu terytorialnym, 11. 2016, 12. Kaszmir, 13. Gruzją, 14. Białorusi, 15. ekonomiczne, 16. Ukrainy, 17. woda, 18. Iranu, 19. Rosji, 20. Górski Karabach, 21. Burundi, 22. Indiami, między plemionami 1. 2014, 2. protestantyzmu, 3. prawosławia, 4. Azerbejdżanem, 5. Tuti, 6. podłożu etnicznym, 7. Iraku, 8. Tutsi, 9. prawo szariatu, 10. podłożu terytorialnym, 11. 2016, 12. Kaszmir, 13. Gruzją, 14. Białorusi, 15. ekonomiczne, 16. Ukrainy, 17. woda, 18. Iranu, 19. Rosji, 20. Górski Karabach, 21. Burundi, 22. Indiami i Hutu. Przyczynami konfliktów bywają również nieporozumienia na tle religijnym, miało to miejsce m.in. w Irlandii Północnej – pomiędzy wyznawcami 1. 2014, 2. protestantyzmu, 3. prawosławia, 4. Azerbejdżanem, 5. Tuti, 6. podłożu etnicznym, 7. Iraku, 8. Tutsi, 9. prawo szariatu, 10. podłożu terytorialnym, 11. 2016, 12. Kaszmir, 13. Gruzją, 14. Białorusi, 15. ekonomiczne, 16. Ukrainy, 17. woda, 18. Iranu, 19. Rosji, 20. Górski Karabach, 21. Burundi, 22. Indiami i katolicyzmu lub Nigerii i Sudanie, gdzie radykalni wyznawcy islamu próbowali wprowadzić 1. 2014, 2. protestantyzmu, 3. prawosławia, 4. Azerbejdżanem, 5. Tuti, 6. podłożu etnicznym, 7. Iraku, 8. Tutsi, 9. prawo szariatu, 10. podłożu terytorialnym, 11. 2016, 12. Kaszmir, 13. Gruzją, 14. Białorusi, 15. ekonomiczne, 16. Ukrainy, 17. woda, 18. Iranu, 19. Rosji, 20. Górski Karabach, 21. Burundi, 22. Indiami.
Częstym podłożem konfliktów jest walka o dostęp do surowców naturalnych, jak ropa naftowa, co miało miejsce np. w 1. 2014, 2. protestantyzmu, 3. prawosławia, 4. Azerbejdżanem, 5. Tuti, 6. podłożu etnicznym, 7. Iraku, 8. Tutsi, 9. prawo szariatu, 10. podłożu terytorialnym, 11. 2016, 12. Kaszmir, 13. Gruzją, 14. Białorusi, 15. ekonomiczne, 16. Ukrainy, 17. woda, 18. Iranu, 19. Rosji, 20. Górski Karabach, 21. Burundi, 22. Indiami. Podobne źródło miał konflikt między Izraelem i Syrią, gdzie spornym surowcem była 1. 2014, 2. protestantyzmu, 3. prawosławia, 4. Azerbejdżanem, 5. Tuti, 6. podłożu etnicznym, 7. Iraku, 8. Tutsi, 9. prawo szariatu, 10. podłożu terytorialnym, 11. 2016, 12. Kaszmir, 13. Gruzją, 14. Białorusi, 15. ekonomiczne, 16. Ukrainy, 17. woda, 18. Iranu, 19. Rosji, 20. Górski Karabach, 21. Burundi, 22. Indiami.
R9zJTxbnwzCgE3
Ćwiczenie 8
"Ostatecznie spór o zasoby wodne został zakończony intensywnymi negocjacjami dyplomatycznymi. W październiku 1979 r. Zawarto wielostronny traktat Itaipú – Corpus o współpracy technicznej, kończący spór ku zadowoleniu wszystkich trzech sąsiadów i otwierający drogę do radykalnej poprawy stosunków. Po zawarciu traktatu Itaipu – Corpus prezydent Joao Figueiredo odwiedził Argentynę, pierwszy przywódca, który to uczynił od ponad czterech dekad."
żródło: quaz.wiki.pl