Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RoBfRcw7KHNle
Ćwiczenie 1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Rz4Ww0hEnoURY
Ćwiczenie 2
Dobierz nierówność opisującą koło do środka i promienia tego koła. x+52+y-7264 Możliwe odpowiedzi: 1. S=-5 ; 7;  r=8, 2. S=5;-7; r=22 x-52+y+728 Możliwe odpowiedzi: 1. S=-5 ; 7;  r=8, 2. S=5;-7; r=22
R78xhoO6Tttjw
Ćwiczenie 3
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RgRZjNubyz9gb
Ćwiczenie 4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R14VdTWQWUDMO
Ćwiczenie 5
Dane jest koło opisane nierównością x+12+y-327. Wśród poniższych punktów wskaż te, które należą do tego koła. Możliwe odpowiedzi: 1. Prawidłowa odpowiedź A, 2. Nieprawidłowa odpowiedź B, 3. Nieprawidłowa odpowiedź B, 4. Prawidłowa odpowiedź A
R19thXPLR9HLv
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Dane jest koło opisane nierównością x^2+y^2+10x-2y-143≤0. Oceń prawdziwość poniższych zdań.. a. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. a. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. a. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1bGMJMVlmLLy
Ćwiczenie 7
Możliwe odpowiedzi: 1. Prawidłowa odpowiedź A, 2. Nieprawidłowa odpowiedź B
R1Ui6H65Sc1nz
Ćwiczenie 8
Pole figury utworzonej z punktów, których współrzędnie spełniają podwójną nierówność 75x2+y2+8x+6y200 wynosi: Możliwe odpowiedzi: 1. 125π, 2. 275π, 3. 5π, 4. 10π