Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
R154lY9jrFNWM
Zaznacz w zestawieniu, do których państw odnoszą się zamieszczone w niej skutki II wojny światowej. Znaczący wzrost znaczenia na arenie międzynarodowej. Możliwe odpowiedzi: USA, ZSRR, Wielka Brytania, Francja. Utrata pozycji mocarstwa kolonialnego. Możliwe odpowiedzi: USA, ZSRR, Wielka Brytania, Francja. Zniszczenia na skutek działań wojennych. Możliwe odpowiedzi: USA, ZSRR, Wielka Brytania, Francja. Wzrost znaczenia sił lewicowych. Możliwe odpowiedzi: USA, ZSRR, Wielka Brytania, Francja. Okupacja części Niemiec. Możliwe odpowiedzi: USA, ZSRR, Wielka Brytania, Francja
11
Ćwiczenie 2
R1Ifr7sZxou5Z
Dopasuj kraj do właściwego opisu. 1. Mieszkańcy tej kolonii odnieśli błyskotliwe zwycięstwo nad armią kolonizatorów w bitwie pod Dien Bien Phu. Ich zwycięstwo militarne zachęciło do odważniejszych wystąpień przeciwko metropolii kraje Maghrebu. 2. Kolonia nazywana w metropolii perłą w koronie. Jej usamodzielnienie się w 1947 r. było jednym z przełomowych wydarzeń procesu dekolonizacji. 3. Próby ogłoszenia niepodległości zakończyły się tutaj krwawą wojną domową. Walki miały olbrzymi wpływ na układ sił w metropolii i doprowadziły nawet do zmian na szczytach władzy. 4. Dawny obszar mandatowy na Bliskim Wschodzie. Ogłoszenie niepodległości wywołało ostry spór z sąsiednimi krajami arabskimi. Kraje: Indie, Algieria, Wietnam, Izrael.
211
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z ilustracją i wykonaj polecenia.

Zapoznaj się z opisem ilustracji i wykonaj polecenia.

R1QuScB8E5Rqa
Dekolonizacja Afryki oraz Azji
Źródło: Stentor.
R13kAG4NSNlzo
Wyjaśnij, jakie znaczenie miał w procesie dekolonizacji rok 1960. (Uzupełnij) Wytłumacz, dlaczego proces dekolonizacji rozpoczął się szybciej na kontynencie azjatyckim niż afrykańskim. (Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z ilustracjami i wykonaj polecenie.

Zapoznaj się z opisami ilustracji i wykonaj polecenie.

RbOYeI9hlJX4E
Kolejka po warzywa, Londyn 1945 r.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
R10CJAu7M2Xcv
Opuszczony chłopiec przygląda się zniszczonej dzielnicy, Londyn 1945 r.
Źródło: Toni Frissell, Library of Congress / Wikimedia Commons, domena publiczna.
RP2JiVyvwtrDg
Dzieci bawiące się wśród ruin Berlina, 1945 r.
Źródło: Abraham Pisarek, Deutsche Fotothek / Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
RguKfEAoMIkk4
Wskaż konsekwencje wojny z perspektywy dzieci brytyjskich i niemieckich dzieci. Uwzględnij fotografie z ćwiczeń 6, 7 i 8. (Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z ilustracją i wykonaj polecenie.

Zapoznaj się z opisem ilustracji i wykonaj polecenie.

R17rNrko9SGsD
Żołnierz amerykański rozdaje dzieciom słodycze zrzucone z samolotów. Berlin Zachodni ok. 1948 r.
Źródło: dostępny w internecie: flickr.com, domena publiczna.
R1QdLZrxCWH99
Postaw trzy pytania zaczynające się od słowa „dlaczego”, które pozwoliłyby wyjaśnić scenę ukazaną na zdjęciu. (Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z ilustracją i wykonaj polecenie.

Zapoznaj się z opisem ilustracji i wykonaj polecenie.

R6arDeeoJZTNL
Dzieci w zbombardowanym Londynie.
Źródło: New Times Paris Bureau Collection / Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 2.0.
R1BgRqHOUERkt
Zdjęcie pochodzi ze zbombardowanego w 1940 r. Londynu. Wyjaśnij jego przesłanie. (Uzupełnij) Wyobraź sobie, że te same osoby odwiedzają to miejsce w roku 1950. Zapisz, o czym mogłyby wówczas rozmawiać. (Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z ilustracją i wykonaj polecenie.

Zapoznaj się z opisem ilustracji i wykonaj polecenie.

R1SSHA31gOL3h
Dzieci bawiące się na ruinach Berlina, 1948 r.
Źródło: Bundesarchiv Bild / Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
R12M50kag03bS
Napisz, o czym - według ciebie - myślą dzieci z fotografii przyglądając się ruinom Berlina? Jakie mają obawy odnośnie przyszłości? Porównaj doświadczenia dzieci z Londynu i Berlina. (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z ilustracją i wykonaj polecenie.

RoGp4pj1pyWCv
Podpisanie kapitulacji Japonii przez generała Cesarskiej Armii Japońskiej w obecności amerykańskiego generała Douglasa MacArthura na pokładzie pancernika „Missouri” w Zatoce Tokijskiej (2 września 1945 r.).
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
R1AG70mhA0lgS
Napisz dwie notatki prasowe (liczące po pięć–dziesięć zdań) o wydarzeniach przedstawionych na fotografii z dwóch punktów widzenia: japońskiego i amerykańskiego. (Uzupełnij).