Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1W126kCEL5Ur1
Ćwiczenie 1
Dane są dwa okręgi styczne zewnętrznie: K1 o środku w punkcie O1 i promieniu r1 oraz K2 o środku w punkcie O2 i promieniu r2. Wiadomo, że O1O2=23 oraz r1=15. Jaką długość ma promień okręgu O2? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. r2=18, 2. r2=38, 3. r2=8, 4. r2=28
R1OkJZ7WNWhX11
Ćwiczenie 2
Połącz w pary równania okręgów z długością ich promieni tak, aby były to okręgi styczne zewnętrznie. x+52+y-12=r1 2 oraz x+52+y+22=r2 2 Możliwe odpowiedzi: 1. r1=17, r2=3035, 2. r1=75, r2=0,6, 3. r1=2, r2=1, 4. r1=113, r2=223 x2+y-42=r1 2 oraz x+12+y-42=r2 2 Możliwe odpowiedzi: 1. r1=17, r2=3035, 2. r1=75, r2=0,6, 3. r1=2, r2=1, 4. r1=113, r2=223 x+12+y-32=r1 2 oraz x+12+y+12=r2 2 Możliwe odpowiedzi: 1. r1=17, r2=3035, 2. r1=75, r2=0,6, 3. r1=2, r2=1, 4. r1=113, r2=223 x+12+y2=r1 2 oraz x-12+y2=r2 2 Możliwe odpowiedzi: 1. r1=17, r2=3035, 2. r1=75, r2=0,6, 3. r1=2, r2=1, 4. r1=113, r2=223
RRMzECaqACFGF2
Ćwiczenie 3
Dostępne opcje do wyboru: 2, 8+32, 8-32, 52. Polecenie: Przeciągnij poprawną odpowiedź.
Jaką długość powinien mieć promień okręgu o środku w punkcie S=2, 0, aby był on styczny zewnętrznie do okręgu o równaniu x2+y2+2x-6y+2=0?. Promień okręgu powinien mieć długość luka do uzupełnienia .
Rg2nUIMAkVfRJ2
Ćwiczenie 4
Dany jest okrąg K1 o równaniu x2+y2-10x-2y+10=0. W wyznaczone miejsca wpisz odpowiednie liczby całkowite.
  1. Okrąg K1 jest styczny zewnętrznie z okręgiem o równaniu x2+y-132=r2, gdy r= Tu uzupełnij.
  2. Okrąg K1 jest styczny zewnętrznie z okręgiem o równaniu x+72+y-62=r2, gdy r= Tu uzupełnij.
  3. Okrąg K1 jest styczny zewnętrznie z okręgiem o równaniu x-22+y+32=r2, gdy r= Tu uzupełnij.
RdEAE5MTocEux2
Ćwiczenie 5
Dany jest okrąg O1 o równaniu x2+y2=9. Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Okrąg O1 jest styczny zewnętrznie z okręgiem o równaniu x-32+y+42=r2, gdy r=2., 2. Okrąg O1 jest styczny zewnętrznie z okręgiem o równaniu x+12+y-12=r2, gdy r=3-2., 3. Punkt styczności okręgu O1 z okręgiem o równaniu x+62+y-82=49 ma współrzędne -95, 125., 4. Punkt styczności okręgu O1 z okręgiem o równaniu x+32+y-42=4 ma współrzędne -2, 5.
RzlmtEWde8o1z2
Ćwiczenie 6
Dany jest okrąg K1 o równaniu x-82+y2=100 oraz okrąg K2 o równaniu x-a2+y+152=r2. Środek okręgu K2 leży na prostej o równaniu y=-x-15.
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Środek okręgu K2 ma współrzędne -30,15., 2. Okrąg K1 jest styczny zewnętrznie z okręgiem K2, gdy r=7., 3. Punkt styczności okręgu K1 z okręgiem K2 ma współrzędne 5617,-15017.
Rk8uLQS4I2KHr3
Ćwiczenie 7
Okręgi o równaniach: x2+y2=40 oraz x2+y2+24x-8y+120=0 są styczne zewnętrznie. Jakie współrzędne ma punkt styczności tych okręgów? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 2,-6, 2. -25,25, 3. -5,15, 4. -6,2
R1NCPPEGUkbRh3
Ćwiczenie 8
Dany jest okrąg K1 o równaniu x+72+y2=25 oraz okrąg K2 o równaniu x2+y2-34x-14y+238=0.
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Okrąg K1 jest styczny zewnętrznie z okręgiem K2., 2. Odległość między środkami tych okręgów wynosi 25., 3. Punkt styczności tych okręgów ma współrzędne 18935,-1195., 4. Równanie okręgu o najmniejszym promieniu stycznego zewnętrzne do okręgów K1K2 ma postać x-2,62+y-2,82=25.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida