Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1AfOrpNPQCAI1
Ćwiczenie 1
Korzystając z raportu stworzonego w treści e-materiału, przypisz każdej z klas wartość średniej oceny uzyskanej przez wszystkich jej uczniów ze wskazanego przedmiotu: 1d Możliwe odpowiedzi: 1. geografia: 3,0265, 2. angielski: 3,0750, 3. informatyka: 2,7833, 4. wos: 2,9876, 5. polski: 3,2405 2b Możliwe odpowiedzi: 1. geografia: 3,0265, 2. angielski: 3,0750, 3. informatyka: 2,7833, 4. wos: 2,9876, 5. polski: 3,2405 2e Możliwe odpowiedzi: 1. geografia: 3,0265, 2. angielski: 3,0750, 3. informatyka: 2,7833, 4. wos: 2,9876, 5. polski: 3,2405 3c Możliwe odpowiedzi: 1. geografia: 3,0265, 2. angielski: 3,0750, 3. informatyka: 2,7833, 4. wos: 2,9876, 5. polski: 3,2405 3e Możliwe odpowiedzi: 1. geografia: 3,0265, 2. angielski: 3,0750, 3. informatyka: 2,7833, 4. wos: 2,9876, 5. polski: 3,2405
RMqkn0HITFnXK1
Ćwiczenie 2
Korzystając z raportu stworzonego w treści e-materiału, uporządkuj przedmioty szkolne według wartości średniej oceny uzyskanej ze wskazanych zajęć w klasie 3e. Rozpocznij od zajęć najtrudniejszych, a zakończ zestawienie przedmiotem z najwyższą średnią klasową: Elementy do uszeregowania: 1. chemia, 2. niemiecki, 3. polski, 4. historia, 5. matematyka, 6. wf, 7. informatyka
R4FNo97nAl97W1
Ćwiczenie 3
Korzystając z raportu stworzonego w treści e-materiału, który korzysta z formatowania warunkowego, przypisz klasę do odpowiedniej grupy: Klasy, których średnia przedmiotowa przekracza wynik 3,0 z mniej niż czterech przedmiotów: Możliwe odpowiedzi: 1. 2b, 2. 3e, 3. 1e, 4. 1d, 5. 3d, 6. 3b, 7. 2e, 8. 2c Klasy, których średnia przedmiotowa przekracza wynik 3,0 z co najmniej czterech przedmiotów: Możliwe odpowiedzi: 1. 2b, 2. 3e, 3. 1e, 4. 1d, 5. 3d, 6. 3b, 7. 2e, 8. 2c
Rg6VwRZsFLPYM2
Ćwiczenie 4
Korzystając z raportu stworzonego w treści e-materiału, wstaw prawidłowe informacje dotyczące liczby wystawionych ocen przez nauczycieli: Łącznie 1. Kosno, 2. 1794, 3. 1935, 4. 1849, 5. 1888, 6. Kosowska, 7. Bednarek, 8. Wypych ocen wystawił pan Wydmuch
Łącznie 1804 oceny wystawiła pani 1. Kosno, 2. 1794, 3. 1935, 4. 1849, 5. 1888, 6. Kosowska, 7. Bednarek, 8. Wypych
Łącznie 1. Kosno, 2. 1794, 3. 1935, 4. 1849, 5. 1888, 6. Kosowska, 7. Bednarek, 8. Wypych ocen wystawił pan Wiaderek
Łącznie 1911 ocen wystawiła pani 1. Kosno, 2. 1794, 3. 1935, 4. 1849, 5. 1888, 6. Kosowska, 7. Bednarek, 8. Wypych
RlxRUZKNED67m2
Ćwiczenie 5
Stwórz raport, który wypisze średnią ocenę wystawianą przez każdego z nauczycieli. Na podstawie wyników zestawienia odpowiedz na pytanie: Która trójka nauczycieli ocenia średnio najsurowiej? Możliwe odpowiedzi: 1. Janik, Kosowska, Nowakowska, 2. Kosno, Bartnik, Kisiel, 3. Kosowska, Kisiel, Kowalewski, 4. Bartnik, Wypych, Wydmuch, 5. Wydmuch, Janik, Wiaderek, 6. Wypych, Kisiel, Nowakowska
R1VJNK3JM4cFT2
Ćwiczenie 6
Stwórz raport, który wypisze dla każdego szkolnego przedmiotu średnią ocenę uzyskaną przez wszystkich uczniów. Na podstawie wyników zestawienia uzupełnij informacje poniżej: Najtrudniejszy przedmiot w szkole to Tu uzupełnij Przedmiot z najwyższą średnią uczniów to Tu uzupełnij Liczba przedmiotów, z których średnia jest co najmniej dostateczna: Tu uzupełnij
RgQsT8dg7r2cC3
Ćwiczenie 7
Stwórz raport, który wypisze dla każdego ucznia jego średnią ocenę z geografii. Na podstawie zestawienia przypisz podane poniżej osoby do odpowiedniej grupy: Uczniowie ze średnią co najmniej dobrą: Możliwe odpowiedzi: 1. Piotr Walasek, 2. Alicja Bednarczyk, 3. Katarzyna Bartecka, 4. Ewa Biel, 5. Magdalena Haberko, 6. Olga Kubat, 7. Magdalena Trabska Uczniowie ze średnią co najmniej dopuszczającą i mniejszą niż 3,0: Możliwe odpowiedzi: 1. Piotr Walasek, 2. Alicja Bednarczyk, 3. Katarzyna Bartecka, 4. Ewa Biel, 5. Magdalena Haberko, 6. Olga Kubat, 7. Magdalena Trabska Uczniowie, którzy mają średnią 1.0: Możliwe odpowiedzi: 1. Piotr Walasek, 2. Alicja Bednarczyk, 3. Katarzyna Bartecka, 4. Ewa Biel, 5. Magdalena Haberko, 6. Olga Kubat, 7. Magdalena Trabska
R1IqtcaZdS7w53
Ćwiczenie 8
Stwórz raport, który wypisze dla każdego ucznia liczbę ocen, które uzyskał na matematyce. Na podstawie zestawienia uzupełnij podane poniżej informacje: Najwięcej ocen z matematyki, bo łącznie aż Tu uzupełnij uzyskała uczennica Lidia Tu uzupełnij Irena Tu uzupełnij uzyskała na matematyce łącznie 11 ocen Liczba osób, które uzyskały na matematyce łącznie 10 ocen: Tu uzupełnij