Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
11
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
R1IVOGAvCMc5E
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

Uzupełnij podany kod, aby otrzymać działającą implementację algorytmu konwersji liczby całkowitej zapisanej w systemie dziesiętnym do systemu binarnego..

Linia 1. def konwertuj podkreślnik liczbe podkreślnik dziesietna podkreślnik do podkreślnik binarnej otwórz nawias okrągły liczba zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 2. wynik znak równości cudzysłów cudzysłów. Linia 3. reszta znak równości 0. Linia 4. while liczba zamknij nawias ostrokątny 0 dwukropek. Linia 5. kratka Tu uzupełnij kod. Linia 6. return wynik.
21
Ćwiczenie 2
R1CYwweMfkFfA
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

Uzupełnij podany kod, aby otrzymać funkcję konwertującą liczbę całkowitą zapisaną w systemie dziesiętnym do postaci binarnej.

Linia 1. def konwertuj podkreślnik ulamek otwórz nawias okrągły liczba przecinek precyzja zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 2. precyzja podkreślnik start znak równości 0. Linia 3. wynik znak równości cudzysłów 0 przecinek cudzysłów. Linia 4. while precyzja podkreślnik start otwórz nawias ostrokątny precyzja dwukropek. Linia 5. kratka Tu uzupełnij kod. Linia 7. precyzja podkreślnik start plus znak równości 1. Linia 8. return wynik. Linia 10. liczba znak równości 0 kropka 434. Linia 11. precyzja znak równości 5.
31
Ćwiczenie 3
R1bhQdPLEtY12
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.

Napisz program, który przekonwertuje podaną liczbę większą od jeden z systemu dziesiętnego na binarny. Użyj w programie obu poznanych funkcji: do konwersji liczby całkowitej i do konwersji części ułamkowej. Opracuj sposób rozbicia liczby na część całkowitą i część ułamkową; pomocna może być funkcja podłogi floor.

Linia 1. import math. Linia 3. def konwertuj podkreślnik liczbe otwórz nawias okrągły liczba przecinek precyzja zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 4. kratka Tu uzupełnij kod. Linia 5. pass. Linia 8. def konwertuj podkreślnik czesc podkreślnik calkowita otwórz nawias okrągły liczba zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 9. kratka Tu uzupełnij kod. Linia 10. pass. Linia 12. def konwertuj podkreślnik ulamek otwórz nawias okrągły liczba przecinek precyzja zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 13. kratka Tu uzupełnij kod. Linia 14. pass. Linia 16. liczba znak równości 21 kropka 6875. Linia 17. precyzja znak równości 6.