1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Opisz, jak rozumiesz tezę z początku eseju Adama Zagajewskiego, wedle której poeci nie umieją wygłaszać wykładów?

R1m2NdNGttS35
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij metaforę „wojny partyzanckiej” i „regularnej wojny” w odniesieniu do sposobu interpretowania rzeczywistości.

RTQpcWwIOoMsG
wojna partyzancka (Uzupełnij). regularna wojna (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 3

Przeanalizuj esej i wyjaśnij, dlaczego Zagajewski sądzi, że poetów nie warto pytać o ich własną poezję. Przywołaj z tekstu argumenty autora.

RHFFsQ6qeOJGG
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4

Omów sposób odczytywania przez poetów wierszy innych twórców. Co różni ich lekturę od twojej?

R9p33rctOI8um
(Uzupełnij).

Wiersz do ćwiczeń 5–7

RikzlePPTUisv
Film nawiązujący do treści materiału z utworem Ewy Lipskiej Moi tłumacze.
Ewa Lipska Moi tłumacze

Moi tłumacze. Oni. Mój ciąg dalszy.  
Moja – Ich  
sterta czasu na stole.  
Konfitury słowników.

Poranek w cyrylicycyrylicacyrylicy
w zamszowej germańskiej mgle.  
Romańska antylopa  
na skraju mojego wiersza.

Moje – Ich  
podróże.  
Jeszcze ścieżka à reboursà reboursà rebours
bez żadnego powodu.

Transplantacja słów  
moich chirurgów. Ich.  
Nie do przełożenia  
na ten krótki poemat.

A ja  
kocham się w tylu językach naraz.  
Literka za literką wchłaniam wilgoć w NässjöNässjöNässjö
spotykając w lesie moje nieślubne wiersze.  

Moje – Ich  
głosy. Wahania zza książek.  
Przepowiednie z przepaści stron.  
Startujące sylaby z HeathrowHeathrowHeathrow.

Coś po mnie odziedziczą?  
Mój lęk? Mój apetyt  
na wszystko co przemija?  
Na dekolt łąki? Fioletowe pola ametystów?

Kiedy wokół  
moja – Ich  
nieszczelna rzeczywistość. Raj dla hakerów  
plotkarzy i polityków.

2 Źródło: Ewa Lipska, Moi tłumacze, [w:] Gdzie Indziej, 2005.
cyrylica
à rebours
Nässjö
Heathrow
311
Ćwiczenie 5

Wyjaśnij, kim są tytułowi „tłumacze”. Podaj kilka propozycji interpretacyjnych i je uzasadnij. Posłuż się cytatami z wiersza.

R1X5HDHq2WEvA
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: tłumacze
  • Elementy należące do kategorii tłumacze
  • Nazwa kategorii:
  • Nazwa kategorii:
  • Nazwa kategorii:
  • Nazwa kategorii:
  • Nazwa kategorii:
  • Koniec elementów należących do kategorii tłumacze
RAESVTz8N12K9
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Wyjaśnij, jaki stosunek poetki do języka można odczytać z wiersza Ewy Lipskiej.

RPS0BiF34xFIG
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Sformułuj główną ideę dostrzeżoną przez ciebie w utworze Moi tłumacze.

R14zUed4wQihi
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Poezja nowoczesna dziś. Co nam zostało z dwudziestolecia międzywojennego? Sformułuj wypowiedź argumentacyjną. W pracy odwołaj się do tekstu Adama Zagajewskiego, sensu wiersza Moi tłumacze oraz prezentacji Jakuba Skurtysa. Praca powinna liczyć co najmniej 400 wyrazów.

R14zUed4wQihi
(Uzupełnij).