Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RveIc1VuPs9Ru
Ćwiczenie 1
Wskaż prawidłowo element tekstu.
Ciśnienie hydrostatyczne zależy od: Możliwe odpowiedzi: 1. masy cieczy i kształtu naczynia, 2. ciężaru cieczy i jej objętości, 3. gęstości cieczy i wysokości jej słupa
Ryk11oKw2U1ql
Ćwiczenie 2
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania:

Wartość siły wyporu jest dana wzorem: Fw=gdV, gdzie g jest wartością przyspieszenia grawitacyjnego, Możliwe odpowiedzi: 1. d to gęstość, a V objętością wypartej cieczy., 2. d to gęstość ciała zanurzonego w cieczy, a V to jego objętość., 3. d to gęstość ciała zanurzonego w cieczy, a V jest objętością wypartej cieczy., 4. d to gęstość cieczy, zanurzonego w cieczy, a V jest objętością wypartej cieczy.
RPXb1RYRBMkTK
Ćwiczenie 3
To jest 1. drugi_porawny, 2. pierwszy_poprawny, 3. trzeci_niepoprawny a to 1. drugi_porawny, 2. pierwszy_poprawny, 3. trzeci_niepoprawny element
Ćwiczenie 4
R1cBErotGWJ3q
W naczyniu zmieszane są dwie ciecze. Jedna o masie m1 = 1 kg i gęstości 900 kg/m3, druga o masie m2 = 1,2 kg i gęstości 800 kg/m3. Czy ciało o gęstości 810 kg/m3 będzie pływało czy też zatonie w tej mieszaninie? Odpowiedź krótko uzasadnij. Odp. Ciało będzie pływało / zatonie.
Ćwiczenie 5
RKhSjIMmBxiJB
Po wodzie pływa drewniany klocek o kształcie sześcianu, o boku a = 10 cm. Poziom wody znajduje się o h = 1 cm poniżej (znajdującej się w położeniu poziomym) powierzchni górnej ścianki. Gęstość wody ρ w = 1000 kg/m3. Jaka jest gęstość drewna? Patrz rysunek. Odp. Tu uzupełnij kg/m3
Ćwiczenie 6
R71lWo0iFVxZ2
Rys. Ciało na granicy ośrodków.
R1SuHKUQVBIG1
Na granicy nie mieszających się ośrodków o gęstościach ρ 1 ρ 2, gdzie ρ 1< ρ 2, pływa ciało o gęstości ρ. Jaki jest stosunek objętości zanurzonych części ciała V1/V2, odpowiednio, w jednym i drugim ośrodku? W jakim zakresie wartości powinna być wartość gęstości ciała ρ? Patrz rysunek. Odp.
V1/V2 = 1. ρ 2- ρ , 2. ρ - ρ 1, 3. ρ 1, 4. ρ 2/1. ρ 2- ρ , 2. ρ - ρ 1, 3. ρ 1, 4. ρ 2

1. ρ 2- ρ , 2. ρ - ρ 1, 3. ρ 1, 4. ρ 2 > ρ > 1. ρ 2- ρ , 2. ρ - ρ 1, 3. ρ 1, 4. ρ 2
Ćwiczenie 7

Jak wielka była góra lodowa, w którą uderzył Titanic?

Czy wiesz, że znane są, wykonane kilka dni po katastrofie, fotografie gór lodowych dryfujących w pobliżu miejsca, w którym zatonął Titanic? Na podstawie tych fotografii szacuje się, że część góry lodowej, która wystawała ponad powierzchnię wody, mogła mieć od 15 do 30 metrów wysokości oraz od 60 do ponad 120 metrów długości.

Korzystając z powyższych danych oszacuj, jaką minimalną masę mogła mieć góra lodowa, z którą zderzył się Titanic. Załóż, że wystający ponad powierzchnię wody, kawałek tej góry miał kształt stożka i stanowił ok. 10% jej całej objętości. Przyjmij, że gęstość lodu jest równa 900 kg/mIndeks górny 3.

R1ddLMte4IYVm
uzupełnij treść
Ćwiczenie 8
R1ersRvF2M91H
Ile razy masa góry lodowej, w którą uderzył Titanic, była większa od masy tego statku? Przyjmij, że masa Titanica wynosiła 52310 ton. Wynik podaj z dokładnością do dwóch cyfr znaczących. Masa góry lodowej, z którą zderzył się Titanic była co najmniej Tu uzupełnij razy większa od masy tego statku.